Szkolenie

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych 2016 r. Nowe wymagania wynikające z dyrektywy klasycznej 2014 /24 /UE oraz sektorowej 2014 /25 /UE

O szkoleniu

cena szkolenia: 990 netto

Zapraszamy na szkolenie, którego celem będzie zapoznanie się ze zmianami wynikającymi z dyrektywy klasycznej 2014 /24 /UE oraz sektorowej 2014 /25 /UE oraz ze zmianami nie wynikającymi z dyrektyw proponowanymi w rządowym projekcie nowej ustawy Pzp.
Kto powinien wziąć udział?
ODBIORCY SZKOLENIA
- Każda osoba zajmująca się zamówieniami publicznymi:
- zamawiający (osoby przygotowujący postępowania, kierownicy jednostek zobowiązanych stosować ustawę Pzp)
- wykonawcy
- kontrolerzy
- eksperci zajmujący się doradztwem w zakresie zamówień publicznych

Program szkolenia

PEŁNY PROGRAM SZKOLENIA
REGULACJE ZWIĄZANE Z IMPLEMENTACJĄ DYREKTYWY KLASYCZNEJ 2014/24/UE ORAZ SEKTOROWEJ 2014 / 25/UE:
1) Usprawnienie procedur udzielania zamówień publicznych:
a) lepsze wykorzystanie negocjacji w zamówieniach publicznych (szersze zastosowanie trybów negocjacyjnych)
b) skrócenie minimalnych terminów w procedurach udzielania zamówień
c) nowe wyłączenia;
2) Elektronizacja zamówień publicznych:
a) obowiązkowa komunikacja elektroniczna między wykonawcą i zamawiającym
b) elektroniczne udostępnianie dokumentów zamówienia
c) składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu w postaci elektronicznej
3) Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
a) Warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji wykonawców
b) Obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia z postępowania
c) Warunki w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
d) Wykazywanie spełniania warunków w sytuacji polegania na zasobach podmiotów trzecich
e) Post kwalifikacja jako standardowy sposób weryfikacji zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia
f) Jednolity europejski dokument zamówienia (struktura, zawartość, zasady składania i uzupełniania)
4) Aspekty innowacyjne, środowiskowe i społeczne w zamówieniach publicznych:
a) promowanie wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, a nie oferty z najniższą ceną
b) partnerstwo innowacyjne, jako tryb nabywania produktów i usług, które nie są̨ jeszcze dostępne na rynku
c) promowanie zatrudnienia osób defaworyzowanych
5) Instrumenty wsparcia małych i średnich przedsiębiorców w zamówieniach publicznych:
a) promowanie dzielenia zamówień publicznych na mniejsze części
b) limity dotyczące warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej
c) uproszczona formuła oceny wiarygodności wykonawcy w procedurze krajowej
6) Uproszczenia procedur przy udzielaniu zamówień społecznych oraz niektórych innych usług np. prawnych, hotelarskich, gastronomicznych, kulturalnych, zdrowotnych:
a) procedura pełna w zamówieniach o wartości równej lub przekraczającej 750 TYS €
b) uproszczona procedura udzielenia zamówienia na usługi szczególne
7) Umowa w sprawie zamówienia publicznego po nowelizacji:
a) Klauzule warunkujące wprowadzanie zmian do zawartej umowy
b) Zmiany w zakresie przesłanek stwierdzenia nieważności zawartej umowy
NAJCIEKAWSZE ZMIANY NIEWYNIKAJĄCE Z KONIECZNOŚCI IMPLEMENTACJI DYREKTYW UE
1) Zmiany w zakresie planowania zamówień publicznych:
a) Wymagana zawartość planów postępowań o udzielenie zamówień
b) Publikowanie planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych
2) Wprowadzenie obowiązku zatrudnienia przez wykonawcę osób do realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę w przypadku niektórych usług i robót budowlanych
3) Zakaz stosowania wagi kryterium ceny powyżej 60% w zamówieniach o nieustalonych standardach jakościowych
4) Zmiany w zakresie środków ochrony prawnej:
a) rozszerzenie zakresu czynności, na które przysługuje odwołanie w postępowaniach prowadzonych w procedurze krajowej
b) nowe zasady obliczania terminów na wniesienie środka ochrony prawnej
c) nowe zasady orzekania w sytuacji uwzględnienia w części zarzutów przez zamawiającego

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Cytat
Grzegorz Czaban
- Od 1995 do 1998 r. trener z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
- Od 2005 do 2007 r. atestator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
- Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektu nowej ustawy o zamówieniach publicznych (2000 r.)
- Uczestnik obrad komisji sejmowych nad nowelizacją ustawy – autor poprawki.

Gdzie i kiedy

Wrocław 30 - 31 maja 2016
Hotel Scandic

Wrocław

Piłsudskiego 49-57

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Poznań 16 - 17 maja 2016
Hotel Ikar

Poznań

Sokolska 24

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 12 - 13 maja 2016
Golden Floor

Warszawa

Al. Jerozolimskie 123a

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Kraków 10 - 12 maja 2016
Hotel Chopin

Kraków

Przy Rondzie 2

woj. małopolskie

Zapisz się

Cena 1
-
b.d.
Cena zawiera:
  • Najnowszą książkę "Prawo zamówień publicznych", Dostęp do EDUstrefy , Materiały szkoleniowe , Lunch i poczęstunki w przerwach,Certyfikat z hologramem ,240 punktów w Programie Premiowym APEXnet
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!