Nowoczesna Sprzedaż - jak budować wartość i efektywnie sprzedawać?

O szkoleniu

Masz dość tracenia czasu na bezowocne rozmowy i marnowania potencjału sprzedażowego?

 • Sfrustrowany ciągłymi "nie jestem zainteresowany" i odkładaniem decyzji przez klientów?
 • Czujesz, że Twój wysiłek nie przekłada się na wyniki, a sprzedaż nie idzie po Twojej myśli?
 • Szukasz skutecznych narzędzi, by budować wartość oferty i finalizować transakcje bez uciekania się do obniżek?

Jeśli tak, to szkolenie jest właśnie dla Ciebie!

Odkryj nową erę sprzedaży, gdzie:

 • Pokonasz wymówki klientów i zbudujesz mocną pozycję negocjacyjną.
 • Nauczysz się budować i prezentować wartość produktu, tak by cena przestała być najważniejszym czynnikiem.
 • Otrzymasz sprawdzone techniki zamykania sprzedaży i finalizowania transakcji.
 • Zwiększysz liczbę pozyskanych klientów i zbudujesz z nimi długotrwałe relacje.
 • Wreszcie poczujesz satysfakcję z osiąganych wyników i realizacji ambitnych celów sprzedażowych!
Dlaczego warto wziąć udział?

Co zyskasz dzięki szkoleniu?

 • Wzrost pewności siebie i motywacji do działania.
 • Zwiększone umiejętności sprzedażowe i negocjacyjne.
 • Skuteczne techniki budowania relacji z klientami.
 • Sprawdzone narzędzia do finalizowania transakcji.
 • Wzrost liczby pozyskanych klientów i wartości sprzedaży.
 • Umiejętność budowania i prezentowania wartości oferty bez opierania się na cenie.
 • Satysfakcję z osiąganych wyników i realizacji celów sprzedażowych.

Inwestuj w swój rozwój i zmień oblicze swojej sprzedaży!

Kto powinien wziąć udział?

Przedstawicieli handlowych i szefów sprzedaży, którzy chcą:

 • Zwiększyć swoją skuteczność sprzedażową i osiągać lepsze wyniki.
 • Nauczyć się nowoczesnych technik sprzedaży i negocjacji.
 • Budować silne relacje z klientami i finalizować więcej transakcji.
 • Wyeliminować problem wymówek klientów i radzić sobie z obiekcjami.
 • Sprzedawać bez uciekania się do obniżek cen i budować wartość oferty.

Dodatkowo, szkolenie może być również cennym źródłem wiedzy dla:

 • Właścicieli firm i osób prowadzących działalność handlową.
 • Pracowników działów obsługi klienta i marketingu.
 • Każdej osoby, która chce rozwijać swoje umiejętności sprzedażowe i interpersonalne.

Osoby, które skorzystają z tego szkolenia, zyskają wiedzę i narzędzia niezbędne do osiągnięcia sukcesu w dzisiejszym konkurencyjnym świecie sprzedaży.

Program szkolenia

LOJALNOŚĆ KLIENTA

 • S.U.P.E.R. postrzeganie handlowca przez klienta.
 • 7 zasad budowania lojalności klientów.
 • Kiedy klient zrywa współpracę – motywy. 
  • Analiza przyczyn utraty klientów.
  • Strategie zapobiegania utracie klientów.
  • Odzyskiwanie utraconych klientów.

UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE HANDLOWCA

 • Proces komunikacji z klientem. 
  • Etapy procesu komunikacji: nawiązanie kontaktu, budowanie relacji, prezentacja oferty, radzenie sobie z obiekcjami, finalizowanie transakcji, budowanie lojalności.
 • Bariery w komunikacji i sposoby ich pokonywania.
 • Unikanie negatywnych wypowiedzi.
 • Jakich informacji potrzebuję i jak je pozyskam?
 • Sztuka zadawania właściwych pytań:
 • ćw. pytania otwarte
 • Efektywne słuchanie.

JAK BYĆ EKSPERTEM I BUDOWAĆ WARTOŚĆ DLA KLIENTA

 • W poszukiwaniu argumentów. 
  • Techniki identyfikowania i wykorzystywania argumentów sprzedażowych.
 • 4 ASY sprzedawcy.
 • Budowanie wartości osoby/produktu/firmy. 
  • Prezentacja korzyści zamiast cech produktu/usługi.
  • Wykorzystywanie case studies i referencji klientów.
 • Pewność siebie/autoprezentacja.
 • Cena - kiedy klient wybiera najniższą?
  • Psychologia ceny i jej wpływ na decyzje zakupowe.
  • Techniki negocjacji cenowych i budowania wartości oferty.
 • Pytania kupno/brak zakupu - ćwiczenia w tej części:
 • ćw. dlaczego?
 • ćw. 4 asy
 • ćw. autoprezentacja
 • ćw. pytania kupno/brak

EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁAŃ SPRZEDAŻOWYCH

 • Nawyki pomagające i ograniczające.
 • Zastosowanie języka korzyści.
 • Określanie celów.
 • Ćwiczenia w tej części:
 • ćw. 80/2
 • ćw. nawyki
 • ćw. PCK
 • ćw. 20 korzyści
 • ćw. SMART

OBIEKCJE I ZASTRZEŻENIA

 • Jak radzić sobie z obiekcjami.
 • Reakcje na wymówki klienta.
 • Kontraktowanie i finalizowanie transakcji.
 • Ćwiczenia w tej części:
 • ćw. najczęstsze obiekcje
 • ćw. obiekcje i reakcje
 • ćw. kontraktowanie klienta

PODSUMOWANIE SZKOLENIA

 • Kąsiob - gra sprzedażowa.
 • ZZZ - co zabiorą, zmienią i zostawią uczestnicy szkolenia?
 • gra podsumowująca

Czas trwania

Czas trwania 2 dni    Warsztat szkoleniowy on-line odbywa się w Twoim biurze lub domu w wirtualnej sali szkoleniowej, na żywo z trenerem, w czasie rzeczywistym. 


Prelegenci

PIOTR - trener z 25-letnim doświadczeniem biznesowym zebranym w obszarze sprzedaży, obsługi klienta, technik sprzedaży, budowania efektywnej ścieżki współpracy z klientem. Piotr, jako praktyk, przekazuje sprawdzoną wiedzę z charakterystycznym sobie poczuciem humoru i lekkością w opowiadaniu historii. Na praktycznych przykładach i realnych sytuacjach pokazuje, jak stosować poznane techniki, jak prezentować produkt mówiąc językiem korzyści, jak radzić sobie z obiekcjami czy finalizować transakcje. 

Najlepsze praktyki i doświadczenia stanowią kluczowe elementy szkoleń dedykowanych dla ludzi zajmujących się sprzedażą na co dzień. Siła 19 lat praktyki to wyróżnik, który stanowi zdecydowaną wartość dla uczestników szkoleń. W ich zakres wchodzą, m.in: praca z trudnym klientem, sprzedaż w sektorze bankowym, strategie skutecznej sprzedaży, negocjacje handlowe, standardy profesjonalnej obsługi klienta, finalizacja sprzedaży, budowanie wartości produktu/usługi/firmy, upselling i crosselling.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

➡ Szkolenie on-line odbywa się w Twoim biurze lub domu w wirtualnej sali szkoleniowej, na żywo z trenerem na platformie ZOOM

Odkryj nasze innowacyjne szkolenie online, które łączy wygodę Twojego domu lub biura z energią i interaktywnością tradycyjnej sali szkoleniowej. Dzięki transmisji na żywo, realizowanej za pomocą kamery i mikrofonu, każda sesja oferuje autentyczne, dynamiczne doświadczenie edukacyjne. Będziesz mógł nie tylko obserwować i słuchać treści kursu, ale także aktywnie uczestniczyć w dyskusjach, zadawać pytania i angażować się w interakcje z trenerem oraz innymi uczestnikami. Nasz trener, widoczny i słyszalny w czasie rzeczywistym, sprawia, że każda chwila szkolenia jest pełna inspiracji i osobistego zaangażowania, zapewniając unikalną i interaktywną ścieżkę nauki.

Rejestracja

Cena 1
GOLD
1 890
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • konsultacje indywidualne
Zniżki grupowe:
 • 7.94% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 7.94% przy zgłoszeniu min. 3 osób
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniach VIDI Centrum Rozwoju Kadr Beata Kubicius, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (44-337), ul. P. Skargi 6B o nr NIP 6511024789 (Usługodawca) jest wypełnienie i przesłanie formularza rejestracji online.
 2. Przesyłając formularz zgłoszeniowy Klient oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie oraz że formularz i regulamin wspólnie stanowią umowę pomiędzy Klientem, a Usługodawcą.
 3. Zgłaszając udział na szkolenie Klient zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie. Opłata następuje przelewem na konto Usługodawcy wskazane na fakturze pro forma przekazanej w potwierdzeniu rejestracji na szkolenie.
 4. Klient posiadający status konsumenta może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy wymaga zachowania formy pisemnej poprzez przesłania maila na szkolenia@superszkolenia.pl oraz zgloszenie@eventis.pl. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, Usługobiorca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwróci klientowi wpłaconą kwotę w ciągu czternastu (14) dni od dnia otrzymania odstąpienia.
 5. W przypadku braku uczestnictwa w zakupionym szkoleniu bez uprzedniego odstąpienia od umowy Klient traci możliwość wzięcia udziału w zajęciach, nawet jeśli dostępny będzie nowy termin szkolenia. Usługodawca nie jest przy tym zobowiązany do zwrotu jakiejkolwiek kwoty uczestnikom.
 6. Klient ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia bądź zmiany uczestnika najpóźniej na 3 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia i po uiszczeniu opłaty administracyjnej i pod warunkiem, że Usługodawca posiada wolne miejsca na szkoleniu w innym terminie.
 7. Usługodawca zastrzega prawo do odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Usługodawcę oraz wystąpienia siły wyżej, w tym choroby prowadzącego, zawiadamiając o tym Klienta na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej. W takim wypadku Klient może odstąpić od umowy i otrzymać zwrot wszystkich wpłaconych Usługodawcy kwot za szkolenie. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty poniesione przez Klientów związane z przełożeniem bądź odwołaniem szkolenia powstałych z powodów niezawinionych przez Usługodawcę lub na skutek działania siły wyższej.
 8. Wysyłając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i osób podanych w formularzu zgłoszeniowym przez Usługodawcę w celu realizacji zamówienia.

Administratorem danych osobowych jest VIDI Centrum Rozwoju Kadr Beata Kubicius [NIP 6511024789] z siedzibą 44-337 Jastrzębie-Zdrój, ul. P. Skargi 6B. Wszelkie dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującym prawem polskim i unijnym, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: VIDI Centrum Rozwoju Kadr
 • Ulica i nr: ul. P. Skargi 6B
 • Kod pocztowy: 44-337
 • Miejscowość: Jastrzębie Zdrój
 • Numer NIP: 6511024789

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

VIDI Centrum Rozwoju Kadr
44-337 Jastrzębie Zdrój, Polska ul. P. Skargi 6B

Organizator

VIDI Centrum Rozwoju Kadr
44-337 Jastrzębie Zdrój, Polska
ul. P. Skargi 6B
woj. śląskie
💪💪Rozwijaj swój biznes rozwijając siebie! 💪💪 Pomagam budować sprzedaż według strategii SKS - Strategia, Kompetencje, Systematyczność. Badania firmy VIDI wskazują na silną, bezpośrednią korelację między zdolnościa...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!