Nowoczesne planowanie i harmonogramowanie produkcji

O szkoleniu

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie planowania produkcji i analizy procesów produkcyjnych zapoznanie się z nowoczesnymi modelami planowania, harmonogramowania i sterowania produkcją, wykorzystywania modeli planistycznych MRP, MRPII i ERP, zapoznanie się z funkcjonalnościami narzędzi informatycznych klasy ERP i MES, wprowadzenie w nowoczesne metody harmonogramowania, zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie wykorzystania modelu ROP i Ekonomicznej Wielkości Partii Produkcyjnej.
Dlaczego warto wziąć udział?

CEL SZKOLENIA:

 • zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie planowania produkcji i analizy procesów produkcyjnych dla potrzeb planowania materiałowego i obciążania zasobów,
 • zapoznanie się z nowoczesnymi modelami planowania, harmonogramowania i sterowania produkcją: wykorzystywania modeli planistycznych MRP, MRPII i ERP,
 • zapoznanie się z funkcjonalnościami narzędzi informatycznych klasy ERP i MES dla wsparcia planowania i harmonogramowania produkcji,
 • wprowadzenie w nowoczesne metody harmonogramowania: identyfikację kryteriów wyboru metody harmonogramowania, identyfikację głównych uwarunkowań procesu harmonogramowania (tj. poziomu harmonogramowania, podziałki harmonogramu, horyzontu czasowego harmonogramu, reguł sekwencjonowania, „wąskich gardeł” w procesie produkcji), identyfikację głównych celów harmonogramowania dla organizacji Uczestników i sposobu pomiaru efektywności w ich realizacji.
 • zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie wykorzystania modelu ROP i Ekonomicznej Wielkości Partii Produkcyjnej do kształtowania zapasów – dzięki tym umiejętnościom Uczestnicy będą mogli nie zwiększyć efektywność kosztową w obszarze produkcji, ale również zwiększyć wskaźnik poziomu obsługi Klienta.

Korzyści dla Uczestnika:

 • dzięki zdobytym umiejętnościom uczestnicy będą mogli zwiększyć efektywność kosztową w obszarze produkcji,
 • będą potrafili planować przepływy materiałów i produktów dla poprawy produktywności i efektywności wykorzystania organizacji,
 • będą umieli precyzyjnie dostosować poziom obciążenia zasobów organizacji (technicznych i osobowych), do wymagań wynikających z zamówień klientów i prognoz popytu.
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci:

 • Menedżerowie produkcji.
 • Planiści produkcji MPS
 • Planiści potrzeb materiałowych MRP
 • Specjaliści ds. Zakupów/Zaopatrzenia
 • Specjaliści ds. Logistyki

Program szkolenia

Popyt i zdolności produkcyjne

 • Proces SOP (Sales & Operations Planning), SIOP (Sales, Inventories & Operations Planning) i planowanie zasobów
  produkcyjnych (RCCP – ocena zdolności produkcyjnych, rachunek Dowiedzionych Zdolności Produkcyjnych), określenie Kalendarzy Produkcyjnych.

Planowanie produkcji z wykorzystaniem modelu MRPII/ERP

 • Przepływy informacyjne zgodnie ze zintegrowanym modelem planowania MRPII/ERP,
 • Planowania i harmonogramowania w narzędziach informatycznych klasy ERP – planowanie w łańcuchu dostaw oparte o tzw. „Master Schedule” – tj. hierarchię harmonogramów,
 • Elementy baz danych systemów ERP (Material Master, Client Master),
 • Struktura technicznej normy czasu operacji (czasy Tpz i Tj),
 • Normowanie i standaryzacja – wyznaczanie planistycznych charakterystyk zasobów produkcji.

Planowanie potrzeb materiałowych MRP.

 • BOM – drzewo materiałowe dla indeksu,
 • Normowanie zużycia materiałów – wpływ na planowanie MRP,
 • Zarządzanie magazynem/gospodarka magazynowa, funkcjonalności narzędzi informatycznych WMS – wpływ na planowanie MRP.

Sterowanie i kontrola przepływu w obszarze produkcji PAC.

 • Systemy MES (Manufacturing Execution Systems) dla potrzeb sterowania i kontroli produkcji,
 • Kontrola realizacji planów materiałowych i zadań produkcyjnych,
 • Wyrównywanie obciążeń komórek produkcyjnych – optymalizacja wydajności procesów produkcyjnych, poprawa efektywności,
 • Sterowanie procesami towarzyszącymi: Kontrola Jakości i Utrzymanie Ruchu – produktywne utrzymanie ruchu TPM, optymalizacja współczynnika średniej efektywności maszyn OEE, redukcja czasu przezbrojeń – technika SMED.

Metody harmonogramowania.

 • Główne cele harmonogramowania – czas (cykl) realizacji zleceń i koszt realizacji,
 • Czynniki decydujące o wyborze modelu harmonogramowania
  (konfiguracja systemu produkcyjnego, zasady wprowadzanie zleceń do harmonogramu, sposób pomiaru efektywności, kryteria oceny jakości harmonogramów),
 • Popularne algorytmy harmonogramowania (reguła Johnsona),
 • Wpływ decyzji o wielkości partii produkcyjnej („lot sizing”) na harmonogramowanie,
 • Sekwencjonowanie zleceń i długość kolejek – prawo Little’a,
 • Wybór i stosowanie reguł sekwencjonowania, wpływ reguł sekwencjonowania na konstrukcję harmonogramu – ćwiczenia w tworzeniu harmonogramów w oparciu o popularne reguły sekwencjonowania (FCFS, EDD, SPT),
 • Harmonogramowanie techniką DBR (dla systemów produkcyjnych z „wąskim gardłem”),
 • Wizualizacja harmonogramów – metody diagramowe (diagram Gantta).

Zapasy jako składnik planowania produkcji.

 • Charakterystyka procesu produkcyjnego:
  − przezbrojenia i przygotowanie produkcji
  − sprawność i stabilność procesu produkcyjnego
 • Obliczanie optymalnych parametrów uzupełnienia zapasu,
 • Zapas cykliczny i zapas bezpieczeństwa – minimalne i maksymalne poziomy zapasów,
 • Zarządzanie Punktem Odnowienia Zapasu ROP („reordering point”)
 • Model Ekonomicznej Wielkości Partii Produkcyjnej EOQ.

Ćwiczenia:

 • Tworzenie struktury danych planistycznych dla procesu planowania – BOM materiałowy i planistyczny, ścieżki produkcyjne, charakterystyki zasobów.
 • Tworzenie MPS – konwertowanie zamówień, dezagregacja zleceń.
 • Tworzenie planu MRP.
 • Obliczanie ekonomicznej wielkości partii EOQ.
 • Tworzenie harmonogramu technikami „w przód”, „od tyłu” i DBR.
 • Ustalanie sekwencji realizacji z wykorzystaniem różnych reguł sekwencjonowania.
 • Obliczanie ROP, zapasu cyklicznego i zapasu bezpieczeństwa

Czas trwania

2 dni, 9.00-15.30

Prelegenci

Trener Gamma

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 450
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Gamma Sp. z o.o. Sp.k.
01-612 Warszawa
Mysłowicka 15
woj. mazowieckie
W firmie szkoleniowej Gamma dbamy, aby wszystkie realizowane przez nas projekty szkoleniowe przyczyniały się do podnoszenia efektywności osobistej ich uczestników, a także zespołów i całych przedsiębiorstw. Staramy się wspierać naszych klientów w dos...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Gamma Sp. z o.o. Sp.k.
01-612 Warszawa Mysłowicka 15
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!