Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/nowoczesne-standardy-zarzadzania-relacjami-48484-id7

Informacje o szkoleniu

 • NOWOCZESNE STANDARDY ZARZĄDZANIA RELACJAMI


  ID szkolenia: 48484
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Zarządzanie
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Sale szkoleniowe EMPRIZ Wrocław
  Boczna 2
  50-502 Wrocław
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Zajęcia realizowane są wg poniższego harmonogramu:
  I dzień - 10.00 - 17.00 (rejestracja uczesników od godziny 9.45)
  II dzień - 9.00 - 16.30
 • Organizator szkolenia:

  EMPRIZ Group
  Chłodna 29
  00-867 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
EMPRIZ Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Udział w szkoleniu daje możliwość nabycia praktycznych umiejętności z zakresu:
* nowoczesnego zarządzania relacjami w organizacji
* skutecznego uzdrowienia atmosfery, poprzez twórcze rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w miejscu pracy
* katalogu najczęstszych źródeł oraz przyczyn konfliktogennych
* skutecznego radzenia sobie z różnego rodzaju emocjami w obliczu sytuacji konfliktowej
* skutecznych metod obrony przed manipulacją
* postaw asertywnych w kontaktach służbowych
* umiejętności radzenia sobie w „trudnych sytuacjach".

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie adresujemy do:
* menedżerów wszystkich szczebli zarządzania
* członków kadry kierowniczej
* pracujących w zespołach projektowych
* przedstawicieli sektora publicznego
* wszystkich osób odpowiedzialnych w organizacji za tworzenie pozytywnych relacji interpersonalnych.

Program szkolenia:

Metody pracy wykorzystywane podczas szkolenia:
* Krótkie wykłady - będące elementem wprowadzenia w omawiane zagadnienia
* Burze mózgów
* Praca indywidualna, w parach lub grupowa
* Rozwiązywanie zadań problemowych i case study
* Wspólne poszukiwanie nowych możliwych rozwiązań
* Modelowanie - przedstawianie propozycji specyficznych zachowań, rozwiązań
* Wykorzystywanie kwestionariuszy.


Program:
1. RELACJE W ZESPOLE ORAZ RÓŻNORODNOŚĆ STOSUNKÓW MIĘDZYLUDZKICH
* analiza struktury organizacyjnej firmy i jej wpływ na relacje interpersonalne
* typologia relacji i ich wpływ na atmosferę pracy
2. UMIEJĘTNOŚĆ RADZENIA SOBIE W "TRUDNYCH SYTUACJACH"
* jak okiełznać stres? zasoby osobiste i środowiskowe
* umiejętności radzenia sobie w sytuacjach problemowych
3. KONFLIKT CZYLI "TOWARZYSZ ŻYCIA" ZAWODOWEGO I PRYWATNEGO
* istota oraz analiza konfliktu - co to jest konflikt?
* funkcje oraz dysfunkcje konfliktów - co zyskujemy a co tracimy?
4. NAJCZĘSTSZE ŹRÓDŁA ORAZ PRZYCZYNY POWSTAWANIA KONFLIKTU
* błędy w procesie komunikacji - najczęstsza przyczyna powstawania konfliktu
* zapoznanie się z płaszczyznami konfliktów
5. TYPOWE REAKCJE W OBLICZU TRUDNYCH SYTUACJI - JAK SOBIE Z NIMI RADZIĆ?
6. CO ROBIĆ, BY KONFLIKT PROWADZIŁ DO POZYTYWNYCH EFEKTÓW?
* efektywne i skuteczne zarządzanie konfliktami
* umiejętność dostrzegania pozytywnych stron konfliktu
7. ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM
* źródła i rodzaje konfliktów - współczesne podejście do sytuacji konfliktowej
* modele Colemana-Raidera rozwiązywania konfliktów - style komunikacji i techniki mediacji
* warunki zwiększające skuteczność działań mediacyjnych
8. OBRONA PRZED MANIPULACJĄ
* sposoby obrony przed manipulacją myśleniem i emocjami
* komunikacja manipulacyjna - istota, przejawy i sposoby rozpoznawania
9. ASERTYWNOŚĆ (W KONTAKTACH SŁUŻBOWYCH) NARZĘDZIEM WPŁYWU NA CUDZE EMOCJE
* poznaj swoją asertywność - mini-laboratorium diagnozy behawioralnej
* asertywność w pracy z klientem i pracownikiem - zajęcia warsztatowe
10. ZARZĄDZANIE EMOCJAMI
* istota zarządzania emocjami
* metody przekształcania własnych uczuć - czyli jak zmieniać i przekształcać własne uczucia?

Informacje o prelegentach:

Trenerzy:
Osoby z wieloletnim doświadczeniem praktycznym z omawianej tematyki.
Szczegółowe opisy prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.
Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 700 Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu do 29 września 2016 r. wynosi: 700,00 zł
 • 790 Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu po 29 września 2016 r. wynosi: 790,00 zł

Cena zawiera:

Cena obejmuje: realizację programu szkolenia, materiały szkoleniowe, posiłki i napoje serwowane podczas przerw kawowych i obiadowych oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

RABATY!!!
Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat 10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat 15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osoba gratis!

Wydarzenie: NOWOCZESNE STANDARDY ZARZĄDZANIA RELACJAMI