Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/nowosc-controlling-i-rachunkowosc-zarzadcza-w-firmie-71629-id8

Informacje o szkoleniu

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia
Zdobycie wiedzy z zakresu controllingu i budżetowania, która pozwoli na ocenę możliwości jego zastosowania w firmie oraz na przygotowanie jej do wdrożenia.
Nabycie praktycznych umiejętności z zakresu podstaw rachunku kosztów stałych i zmiennych.
Nabycie umiejętności doboru wskaźników do badania centrów odpowiedzialności.
Poznanie praktycznych rozwiązań związanych z wdrażaniem controllingu do polskich firm.
Poszerzenie wiedzy z zakresu finansów i rachunku kosztów.

Szkolenie skierowane jest do:

Adresaci szkolenia
kadra zarządzająca od najwyższego do operacyjnego szczebla
pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie danych koniecznych do podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzania
właściciele firm chcący uzyskać informację o sposobie oceny poszczególnych jednostek wchodzących w skład ich przedsiębiorstw

Program szkolenia:

1) Projektowanie systemu controllingu w przedsiębiorstwie
a) Rachunkowość zarządcza a controlling – funkcje, cele, korzyści i bariery wdrażania
b) Strategiczny/operacyjny moduł controllingu
c) Organizacja controlingu w przedsiębiorstwie – zadania, wymagania, pozycja kontrolera w strukturze organizacyjnej
d) Składniki systemu informacji zarządczej - planowanie, kontrola, kierowanie
e) Wyodrębnianie ośrodków odpowiedzialności
2) Budżetowanie jako narzędzie rachunkowości zarządczej
a) Problemy i nieefektywność tradycyjnych systemów budżetowania
b) Zasady i rodzaje budżetowania - cykl budżetowania, budżetowanie odgórne i oddolne, budżety ośrodków odpowiedzialności
c) Rola i miejsce Komisji Budżetowej w controllingu - alokacja zasobów, motywowanie, skład, narzędzia pracy
d) Procedury i instrukcje budżetowania - zawartość, tryb opracowania i wdrażania
e) Plan finansowy - sprawozdania finansowe pro forma
3) Modele rachunku kosztów w rachunkowości zarządczej
a) Rachunek kosztów zmiennych
b) Rachunek kosztów standardowych
c) Rachunek kosztów działań
d) Inne modele rachunku kosztów
4) Podejście procesowe w rachunkowości zarządczej
a) Uwarunkowania zastosowania podejścia procesowego - wady, zalety, korzyści w stosunku do tradycyjnych systemów rachunkowości zarządcze
b) Identyfikowanie procesów i działań w przedsiębiorstwie - techniki, projektowanie map procesów
c) Projektowanie modelu kalkulacji kosztów działań - identyfikacja zasobów, obiektów kosztowych, zasady doboru nośników kosztów
d) Rachunek kosztów działań bazujący na czasie - przewaga względem tradycyjnego rachunku kosztów działań, zakres zastosowań
e) Budżetowanie w systemach rachunku kosztów działań
f) Narzędzia procesowego zarządzania kosztami i efektywnością
5) Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie
a) Obszary controlingu funkcyjnego
b) Podstawowe uwarunkowania controlingu: projektów, działalności badawczo-rozwojowej, produkcji, personalnego, marketingu i sprzedaży, projektów inwestycyjnych.

Informacje o prelegentach:

Trener prof. dr hab. Janusz Nesterak - Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z controllingiem, Performance Management, modelowaniem i optymalizacją procesów biznesowych, wspieraniem procesów zarządzania informatycznymi narzędziami klasy Business Intelligence, rachunkowością zarządczą, budżetowaniem, zarządzaniem finansami, analizą finansową i procesami zarządzania strategicznego.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1200 netto

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe serwis kawowy, lunch imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia istnieje możliwość rezerwacji zakwaterowania dla uczestnika ankieta oceniająca szkolenie test sprawdzający wiedzę (pre i post test)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem.

Wydarzenie: NOWOŚĆ CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W FIRMIE