Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/nowosc-wyodrebniona-ewidencja-ksiegowa-projektow-unijnych-71802-id8

Informacje o szkoleniu

 • Nowość Wyodrębniona Ewidencja Księgowa Projektów Unijnych


  ID szkolenia: 71802
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: UE, projekty unijne
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Alter Sp. z o.o.
  Al. Warszawska 102
  20-824 Lublin
  Godziny zajęć (czas trwania):
  1 dzień
 • Organizator szkolenia:

  Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Aleja Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
  O firmie Inne oferty firmy
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Nabycie i poszerzenie wiedzy pracowników Urzędu z zakresu wyodrębnionej ewidencji księgowej w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Nabycie praktycznych umiejętności związanych z rozliczaniem projektów w ramach RPO WL 2014-2020.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie dedykowane jest w szczególności Pracownikom Oddział Wdrażania Projektów w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Program szkolenia:

1. Cel i podstawa prowadzenia wyodrębnionej księgowości projektu w prawie unijnym i polskim

2. Zmiany w Nowej Perspektywie 2014-2020

3. Rzeczywiste aspekty regulacji wewnętrznych w zakresie rachunkowości w jednostce organizacyjnej w zależności od jej rodzaju:

a) polityka rachunkowości (dobre praktyki),

b) zakładowy plan kont

c) system informatyczny

4. Dostosowanie polityki (zasad) rachunkowości dla celów ewidencji operacji związanych z projektem

5. Sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej z omówieniem przykładów

6. Sposoby stosowania odpowiedniego kodu księgowego

7. Kwestie szczegółowe związane z wprowadzeniem wyodrębnionej ewidencji lub kodu księgowego

a) wydatki poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie

b) terminy i warunki przeksięgowań – w tym praktyczne przykłady

c) ewidencja i rozliczanie wydatków dotyczących dofinansowania do aktywów

d) ewidencja zwrotu części lub całości dotacji

e) dofinansowanie w sprawozdaniu finansowym

f) konsekwencje związane z brakiem prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej

8. Praktyczne wypełnianie obowiązku prowadzenia kontroli wyodrębnionej księgowości jako element kontroli na miejscu realizacji projektu

9. Najczęściej popełniane błędy podczas tworzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej i kodu księgowego

10. Ogólne zasady dokumentowania wydatków oraz ich praktyczne zastosowanie

a) Wymagania wynikające z przepisów prawa

b) Szczególne wymagania dla dokumentacji projektowej – przykłady

11. Rodzaje dokumentów wymagane dla poszczególnych rodzajów wydatków kwalifikowanych – Omówienie rzeczywistych przypadków dotyczących wynagrodzeń, środków trwałych, podróży służbowych, umów cywilnoprawnych itp.

12. Środki trwałe w projektach – wartość początkowa, ewidencja, trwałość

13. Archiwizacja dokumentów – najlepsze rozwiązania i rzeczywiste przykłady

a) terminy archiwizacji wynikające z przepisów prawa a termin wynikający z umowy o dofinansowanie

b) sposób archiwizacji (szczególne wymogi w projektach dofinansowanych z dotacji)

14. Case studies – omówienie praktycznych przykładów (np. plany kont, opisywanie dokumentów, metody archiwizacji, zakańczanie projektu, itp.)

Informacje o prelegentach:

Trener Radosław Gierałtowski - Specjalista z zakresu analizy finansowej, planowania, controllingu finansowego, sprawozdawczości budżetowej, budżetów zadaniowych, aplikacji i rozliczania środków współfinansowanych z Unii Europejskiej. Z wykształcenia ekonomista i finansista.

Absolwent Wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz Wydziału Finansów i Informatyki na Uniwersytecie w Białymstoku. Przebył liczne kursy doszkalające, a zdobytą wiedzę i umiejętności przekazuje Uczestnikom swoich szkoleń. Doświadczenie zawodowe zdobył w bankach oraz urzędach gminnych. Aktualnie pracuje jako Główny Specjalista w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, nieustannie zwiększając swoje doświadczenie i umiejętności. Doświadczenie trenerskie zdobył szkoląc właścicieli firm i przedsiębiorstw, studentów, właścicieli i kadrę zarządzającą. Szkolił pracowników jednostek samorządowych, pracowników służb cywilnych oraz kadry menedżerskie różnego szczebla, a także osoby przystępujące do projektów w ramach zakładana własnej działalności gospodarczej.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 400 netto

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe serwis kawowy, lunch imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia istnieje możliwość rezerwacji zakwaterowania dla uczestnika ankieta oceniająca szkolenie test sprawdzający wiedzę (pre i post test)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu.

Wydarzenie: Nowość Wyodrębniona Ewidencja Księgowa Projektów Unijnych