Nowości dla zamawiających w 2022 - rozporządzenie o sprawozdaniu rocznym, polityka zakupowa, plany zamówień, analizy i raporty

O szkoleniu

Przyjdź na dedykowany kurs, który obejmuje nowe obowiązki zamawiającego, czyli:
- sprawozdanie roczne z udzielonych zamówień za 2021 – NOWE ROZPORZĄDZENIE,
- plany zamówień,
- analizy, raporty,
- polityka zakupowa.

Na szkoleniu również dowiesz się:
- Jak przygotować plan postępowań po nowemu?
- Kto ma obowiązek przygotowania planu postępowań?
- Gdzie zamieszcza się plan?
- Jakie informacje należy ująć w planie? Zamówienia krajowe/unijne
Zacznij rok w zamówieniach publicznych z aktualną wiedzą prosto od naszego eksperta.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie kierujemy przede wszystkim do:

 • osób, które zajmują się zamówieniami publicznymi
 • urzędników
 • osób wykonujących zamówienia publiczne
 • wszystkich zainteresowanych tematem

Program szkolenia

Jak przygotować sprawozdanie roczne z zamówień udzielonych w 2021 r. – omówienie nowego Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru, sposobu przekazywania oraz sposobu i trybu jego korygowania:

- nowe rozporządzenie w sprawie sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach - wprowadzenie

- kto ma obowiązek sporządzania i przekazywania Prezesowi UZP rocznego sprawozdania?

- nowy zakres informacji przekazywanych w rocznym sprawozdaniu

- szczegółowe omówienie każdej z tabel do sprawozdania, znaczenia pojęć w niej ujętych i sposobu uzupełnienia, tj.

 • tabela II Zamówienia klasyczne o wartości mniejszej niż progi unijne, o których mowa w dziale III ustawy, z wyłączeniem zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi
 • tabela III Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, z wyłączeniem zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi
 • tabela IV Postępowania o udzielenie zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy, w których wystąpił konflikt interesów, o którym mowa w art. 56 ust. 2 ustawy, w tym skutkujący wykluczeniem wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 6 ustawy, lub w których wykonawcy zawarli porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy
 • tabela V Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w art. 359 i art. 392 ust. 1 ustawy
 • tabela VI Zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy, uwzględniające aspekty społeczne
 • tabela VII Zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy, uwzględniające aspekty środowiskowe lub innowacyjne
 • tabela VIII Zamówienia udzielone z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy
 • tabela IX Zamówienia klasyczne o wartości mniejszej niż 130 000 złotych oraz zamówienia sektorowe i zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa o wartości mniejszej niż progi unijne

- zagadnienia problemowe:

 • forma wartość umowy w sprawie zamówienia, a obowiązek sprawozdawczy
 • wybór oferty w 2019, podpisanie umowy w 2021?
 • Jak wypełnić sprawozdania w przypadku ofert częściowych?
 • zamówienia, do których nie stosuje się ustawy Pzp
 • aspekty społeczne, środowiskowe i innowacyjne w zamówieniach – kiedy i jak je zaraportować?
 • zamówienia udzielone z wyłączeniem procedur określonych przepisami ustawy Pzp
 • przekazywanie sprawozdań przez zamawiających w szczególnych przypadkach przewidzianych ustawą
 • forma przekazywania sprawozdania rocznego

- pytania i odpowiedzi w zakresie wypełnienia sprawozdania

- nowe obowiązki w zakresie korygowania sprawozdania o udzielonych zamówieniach

 

Jak przygotować plan postępowań?

 • Kto ma obowiązek przygotowania planu postępowań?
 • Gdzie zamieszcza się plan?
 • Jakie informacje należy ująć w planie? Zamówienia krajowe/unijne
 • Problemy z zamówieniami podzielonymi na części, jak ujmować je w planie?
 • Problemy praktyczne związane z przepisami dotyczącymi planów

Kiedy należy, a kiedy można zaktualizować plan postępowań? Jak to zrobić?

 • Obowiązek aktualizacji – jakich informacji dotyczy – nowe wytyczne UZP
 • Postępowania nieprzewidziane, a aktualizacja planu

Analiza potrzeb i wymagań

 • Kto i kiedy ma obowiązek jej sporządzenia?
 • Jakie informacje musi, a jakie może zawierać? Szczegółowe omówienie
 • Cel, forma, sankcje za nieprzeprowadzenie?
 • Czy analiza potrzeb i wymagań stanowi załącznik do protokołu?
 • Czy analiza potrzeb i wymagań podlega udostępnieniu w trybie ustawy o informacji publicznej?

Informacja o ofertach i wnioskach przesyłana do Prezesa UZP

 • Kto i kiedy ma obowiązek jej przygotowania?
 • Jakie informacje powinny być zawarte w informacji
 • Jak prawidłowo przekazać Informację?

Ogłoszenie o wykonaniu umowy

 • Na kim ciąży obowiązek przygotowania ogłoszenia o wykonaniu umowy?
 • Jakie informacje powinny znaleźć się w ogłoszeniu o wykonaniu umowy? Szczegółowe omówienie
 • Problemy praktyczne w zakresie terminu zamieszczenia ogłoszenia o wykonaniu umowy
 • Szczegółowe omówienie informacji, które powinny znaleźć się w ogłoszeniu; co z karami umownymi?
 • Jaki inny cel spełniać może ogłoszenie o wykonaniu umowy i czemu należy zwracać szczególną uwagę na jego prawidłowe wypełnienie?

Raport z wykonania umowy

 • W jakich sytuacjach trzeba, a w jakich można przygotować raport z realizacji umowy?
 • Szczegółowe omówienie przypadków, w których przygotowanie raportu z realizacji umowy jest konieczne
 • Termin przygotowania raportu, jak go obliczyć;
 • Czy raport stanowi załącznik do postępowania o udzielenie zamówienia?
 • Czy raport z realizacji umowy stanowi informację publiczną?

Centralny Rejestr umów (od lipca 2022 r.).

 • Podmiotowy zakres obowiązku prowadzenia rejestru umów
 • Jakie informacje należy wpisać w rejestrze umów
 • Aktualizacja informacji – terminy
 • Sankcje za naruszenia obowiązków w zakresie prowadzenia rejestru umów.

Polityka zakupowa państwa przyjęta uchwałą Rady Ministrów na lata 2022-2025

 • Zakres podmioty, istota, cel, forma wprowadzenia Polityki zakupowej Państwa
 • Priorytety ujęte w polityce zakupowej Państwa wraz z omówieniem
 • Co polityka oznacza dla zamawiających? nowe obowiązki?
 • Nowe plany legislacyjne – certyfikacja wykonawców

Podsumowanie, sesja pytań i odpowiedzi

Czas trwania

2 dni, 9:30-15:30

Prelegenci

WIOLETA BAJDA

Radca Prawny, były naczelnik w Departamencie Prawnym UZP, gdzie nadzorowała wydawanie opinii prawnych UZP, przygotowywanie pozwów o unieważnienie umów i decyzji w przedmiocie kar pieniężnych, a także reprezentowała Prezesa UZP na licznych konferencjach i szkoleniach.

Wykładowca akademicki na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim, na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu, Akademii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej i in. Szkoleniowiec z zakresu zamówień publicznych z doświadczeniem obejmującym ponad kilkaset wystąpień.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
za osobę
999
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS; Materiały wraz z nową ustawą Pzp; Dostęp do EduStrefy
 • Rozwiń
Zapisz się
Cena 2S
dobierz szkolenie VOD 50% taniej
1 499
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS; Materiały wraz z nową ustawą Pzp; Dostęp do EduStrefy
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!