Szkolenie

Nowy obowiązek płatników i podatników wynikający z ustawy o NIP oraz zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze i świadczenia rehabilitacyjne w 2012 r.

O szkoleniu

Zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze i świadczenia rehabilitacyjne w 2012r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nowym rozporządzeniem o dowodach do wypłaty zasiłków
Nowy obowiązek płatników i podatników wynikający z ustawy o NIP dotyczący identyfikatora podatkowego pracowników i zleceniobiorców. Nadpłata lub zaległość w składkach społecznych lub zdrowotnych po kontroli ZUS-u i ich wpływ na pobór bieżących zaliczek na PDOF
Opodatkowanie świadczeń ponoszonych z zakładowego funduszu świadczeń społecznych
Kto powinien wziąć udział?
kadry, płace, działy szkoleń

Program szkolenia

I dzień

Zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze i świadczenia rehabilitacyjne w 2012r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nowym rozporządzeniem o dowodach do wypłaty zasiłków

1. Nowe zasady dokumentowania prawa do zasiłków i ich wypłaty, określone rozporządzeniem MPiPS z dnia 2 kwietnia 2012 r.:
- nowe wzory druków składanych do wypłaty zasiłków,
- nowe wzory zaświadczenia płatnika składek, nowy dokument ZUS Z-3b,
- dokumentowanie późniejszych następstw wypadku,
- zmienione zasady dokumentowania prawa do zasiłku macierzyńskiego, w tym za okres urlopów dodatkowych, z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie,
- czy kopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka może stanowić podstawę do wypłaty zasiłku macierzyńskiego,
- jakie dokumenty mogą być przyjęte w razie urodzenia dziecka za granicą,
- czy do wypłaty przez ZUS zasiłku macierzyńskiego wymagane jest zaświadczenie o udzielonym urlopie macierzyńskim,
- jakie dokumenty składa się do ZUS, gdy umowa o pracę jest przedłużona do dnia porodu,
- jakie dane powinno zawierać zaświadczenie o opiece nad zdrowym dzieckiem,
- zmienione zasady prowadzenia dokumentacji zasiłkowej w zakładzie pracy - czy jest
obowiązek wypełniania asygnaty zastępczej i prowadzenia karty zasiłkowej.
2. Różnice w dokumentowaniu prawa do zasiłków przed wejściem w życie rozporządzenia z dnia 2 kwietnia 2012 r. i po jego wejściu w życie.
3. Prawo do wynagrodzenia za czas choroby, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i świadczenia rehabilitacyjnego - kiedy przysługują, przez jaki okres, przypadki, w których występuje brak prawa do świadczenia, kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich, kontrola orzekania.
4. Zasady wypłaty - terminy obowiązujące płatnika składek, terminy obowiązujące ZUS, zasady postępowania płatnika składek w przypadku świadczeń wypłaconych nienależnie.
5. Szczegółowe zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń:
- okres, z którego podstawa wymiaru jest ustalana,
- uzupełnianie wynagrodzenia oraz składniki przyjmowane bez uzupełniania,
- składniki nieuwzględniane w podstawie wymiaru,
- składniki miesięczne, kwartalne i roczne,
- składniki do określonego terminu, zaprzestanie wypłaty,
- zmiana wymiaru czasu pracy, w tym uwzględnianie składników za dłuższe okresy niż miesiąc,
- podstawa wymiaru po zmianie rodzaju świadczenia lub po przerwie w pobieraniu świadczeń,
- podstawa wymiaru dla ubezpieczonych innych niż pracownicy (np. zleceniobiorców).
6. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego - zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne - wysokość, warunki przyznania, podstawa wymiaru świadczeń, dokumenty potwierdzające wypadek przy pracy oraz chorobę zawodową, zbieg uprawnień do zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.
7. Odpowiedzi na pytania.

II dzień

Nowy obowiązek płatników i podatników wynikający z ustawy o NIP dotyczący identyfikatora podatkowego pracowników i zleceniobiorców. Nadpłata lub zaległość w składkach społecznych lub zdrowotnych po kontroli ZUS-u i ich wpływ na pobór bieżących zaliczek na PDOF
Opodatkowanie świadczeń ponoszonych z zakładowego funduszu świadczeń społecznych

1. Korekty ZUS a rozliczenie podatku dochodowego - czy należy korygować lata ubiegłe?
2. Identyfikator podatkowy a rozliczenia podatkowe - kto posługuje się NIP-em, a kto PESEL-em, jaki numer podawać na dokumentach sprawozdawczych, w tym na PIT-11
3. Szczególne świadczenia pracownicze: samochody służbowe, abonamenty medyczne, służbowe: telefony i laptopy, imprezy, szkolenia, świadczenia okolicznościowe
4. Rozliczanie podróży pracowniczych - delegacja, szkolenie, oddelegowanie, wyjazd w ramach obowiązków pracowniczych
5. ZFŚS - podstawowe zasady prowadzenia i przekazywania świadczeń, w tym ustalanie katalogu osób uprawnionych, różnicowanie świadczeń, ustalanie sytuacji materialnej
6. Umorzenia pożyczek (zwolnienia z długu) - skutki podatkowe u pracowników i innych osób (w tym emerytów i rencistów)
7. Zwolnienia podatkowo-ubezpieczeniowe - jak z nich korzystać i nie wpaść w pułapki zastawione przez ustawodawcę
8. Umowy cywilnoprawne - rodzaje i zasady ich opodatkowania, w tym m.in. świadczenia BHP i umowy do 200 zł
9. Zatrudnienie cudzoziemców - konsekwencje podatkowe w obliczu unijnego rynku pracy
10. Dwie ścieżki rozliczania podatku przez płatnika: zaliczkowy pobór podatku i ryczałty podatkowe
11. Aktualności - wybrane zagadnienia uwzględniające najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe
12. Prognozowane zmiany przepisów w roku 2013.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku zainteresowania większej liczby osób z jednej firmy, powyższe szkolenie możemy dla Państwa zorganizować w formule zamkniętej:

Więcej informacji na temat szkolenia zamkniętego, udzieli Państwu:
Aneta Krakowska
022/543 17 33,
a.krakowska@polexpert.com.pl

Cena:
800 zł + 23%VAT

Uwaga!
Istnieje możliwość uczestniczenia w wybranym dniu szkolenia.
Cena 1 dnia szkolenia: 430 zł + VAT

Więcej informacji na stronie wydarzenia:
http://www.polexpert.com.pl/szkolenia/edycja-szkolenia/id21234/Otwarte/Nowy-obowiazek-platnikow-i-podatnikow-wynikajacy-z-ustawy-o-NIP-oraz-zasilki-chorobowe-macierzynskie-opiekuncze-i-swiadczenia-rehabilitacyjne-w-2012-r.html

Prelegenci

Cytat
Paweł Ziółkowski
absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie podatkowym, prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych, a także szeroko pojętym prawie gospodarczym i handlowym. Posiada bogaty dorobek publicystyczny. Jest doświadczonym szkoleniowcem.
od wielu lat współpracujący z Polexpert Sp. z o.o. Specjalista z Centrali ZUS

Gdzie i kiedy

Warszawa 13 - 14 grudnia 2012
.

Warszawa

.

woj. mazowieckie

Weź udział

Cena 1
1os/ całe szkolenie
800 PLN
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, lunch, serwis kawowy, certyfikat ukończenia szkolenia
Weź udział
Cena 2
1os./ 1 dzień szkolenia
430 PLN
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, lunch, serwis kawowy, certyfikat ukończenia szkolenia
Weź udział

Organizator

Polexpert Sp. z o.o.
02-676 Warszawa
Postępu 12
woj. mazowieckie
Szanowni Państwo Z dużą przyjemnością pragnę Państwa poinformować, iż z dniem 17 maja 2012 r. nastąpiło połączenie działalności spółek Polexpert Sp. z o.o., Eurodirect Sp. z o.o. oraz BDO Sp. z o.o. Połączenie ma na celu optymalizację dział...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Wiadomość została wysłana!
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Polexpert Sp. z o.o.
02-676 Warszawa Postępu 12
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!