Obliczanie śladu węglowego organizacji i produktu

O szkoleniu

Zapraszamy na warsztaty skierowane do osób, które posiadają już podstawową wiedzę na temat śladu węglowego i metod jego obliczania, ale widzą potrzebę uzupełnienia jej o praktyczne umiejętności obliczania śladu węglowego.

Szkolenie będzie skoncentrowane na części praktycznej. Warsztaty NIE OBEJMUJĄ swoim programem części teoretycznej, wyjaśniającej zagadnienia śladu węglowego. Wymagane jest posiadanie tej wiedzy przez uczestników warsztatów.

Ślad węglowy jest strategicznym narzędziem do tworzenia solidnej strategii środowiskowej przedsiębiorstwa.

Jeżeli:

 • chcesz przestrzegać istniejących przepisów i być przygotowanym na nadchodzące zmiany,
 • chcesz sprostać rosnącym oczekiwaniom Twoich klientów i inwestorów,
 • zależy Ci na zmniejszeniu kosztów i negatywnego wpływu na środowisko,
 • chcesz wzmocnić swoją reputację na rynku,
 • jesteś odpowiedzialny za wyznaczenie śladu węglowego w przedsiębiorstwie,
 • masz już wiedzę teoretyczną, ale brakuje Ci praktyki

- to szkolenie jest skierowane do Ciebie.

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest praktyczne zaznajomienie się z metodyką obliczania śladu węglowego produktu i organizacji wg GHG Protocol przy użyciu MS Excel.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści z udziału w szkoleniu

 • ćwiczenia praktyczne w obliczaniu śladu węglowego – w oparciu o zadania i przykłady przygotowane przez prowadzących
 • poznanie metod pozyskiwania współczynników emisji GHG do obliczenia śladu węglowego
 • dyskusja, wyjaśnienie wątpliwości dotyczących metodyki obliczeń śladu węglowego
 • umiejętność samodzielnego obliczania śladu węglowego przy użyciu Excela.
Kto powinien wziąć udział?

Każdy zainteresowany obliczaniem śladu węglowego, kto posiada już wiedzę teoretyczną, dotyczącą śladu węglowego i chce zdobyć/rozwinąć umiejętności praktyczne oraz upewnić się w praktycznych aspektach obliczeń.

Program szkolenia

I spotkanie, godz. 09.00-12.00

Ślad węglowy organizacji na przykładzie firmy handlowo-usługowej

Ze względu na specyfikę przedsiębiorstwa, zadanie skupi się głównie na obliczaniu śladu węglowego w 3 zakresie, tj. związanym z zakupem dóbr i usług, transportem, leasingami, inwestycjami i innymi działaniami poza kontrolą przedsiębiorstwa.

Przebieg zajęć:

 • omówienie przykładów - 45 min.
 • rozwiązywanie zadań - 90 min.
 • omówienie zadań - 45 min.

II spotkanie, godz. 09.00-12.00

Ślad węglowy organizacji na przykładzie cukrowni

Zadanie dotyczyć będzie zakładu wieloproduktowego, dla którego największy wkład w wartość śladu węglowego wnosi zakres 1 i 2, tj. zużycie energii elektrycznej i paliw związane z procesem produkcyjnym.

Przebieg zajęć:

 • rozwiązywanie zadania - 135 min.
 • omówienie zadania - 45 min.

III spotkanie, godz. 09.00-12.00

Ślad węglowy produktu na przykładzie cukrowni

Zadanie będzie obejmować obliczenie śladu węglowego wybranego produktu zakładu wieloproduktowego (cukru) w granicy cradle to gate i cradle to grave, zastosowanie alokacji i ocenę możliwości jej uniknięcia.

 • omówienie przykładów - 45 min.
 • rozwiązywanie zadań - 90 min.
 • omówienie zadań - 45 min.

IV spotkanie, godz. 09.00-12.00

Ślad węglowy produktu na przykładzie zakładu wyrobów mięsnych

Zadanie będzie polegało na obliczeniu śladu węglowego wybranych produktów zakładu wieloproduktowego w granicy cradle to gate i cradle to grave, zastosowaniu alokacji fizycznej i ekonomicznej.

 • rozwiązywanie zadania - 135 min.
 • omówienie zadania - 45 min.

Czas trwania

22-23.01; 29-30.01.2024 (pon-wt) godz. 09.00-12.00

Prelegenci

TRENER I

Ekspertka od wielu lat naukowo ukierunkowana na tematykę śladu węglowego, głównie procesów energochemicznego przetwórstwa węgla. Posiada doktorat z tego tematu. Wieloletnia nauczycielka akademicka, pracownik naukowo-badawczy. Certyfikowany Tutor Akademicki. Specjalistka z zakresu technologii chemicznych w energetyce i przemyśle chemicznym, OZE (głównie biomasy) oraz analityk. Specjalizuje się także w Analizie Cyklu Życia - LCA, zarówno w sektorze energetycznym, jak i sektorze paliw alternatywnych, zwłaszcza wodoru.

TRENER II

Doświadczony pracownik naukowo-dydaktyczny, Certyfikowany Tutor Akademicki. Specjalista z zakresu technologii chemicznej paliw. Zainteresowania naukowe z zakresu termochemicznego przetwórstwa paliw, analityki paliw i oceny wpływu technologii na środowisko. Specjalista w zakresie śladu węglowego. Autor wielu analiz CF. Specjalizacja i praktyka w zakresie analizy LCA – merytorycznie oraz praktycznie – program SimaPro. Ekspert, wieloletni praktyk i trener programu MS Excel.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zniżki grupowe:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: J.G.Training
 • Ulica i nr: Olesińska 21
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 8981505607

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!