Obowiązki i prawa uczestników procesu budowlanego w świetle aktualnych przepisów budowlanych. Odpowiedzialność karna i zawodowa osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

O szkoleniu

Celem szkolenia jest nabycie praktycznej wiedzy na temat procedur i obowiązujących uregulowań prawnych nakierowanych na problematykę potrzebną kierownikom budów i robót budowlanych, inspektorom nadzoru inwestorskiego, projektantom biorącym udział w procesie budowlanym.
Kto powinien wziąć udział?
a/ inwestorów realizujących inwestycje budowlane, nadzoru inwestorskiego, służb inwestorskich,
b/osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – architektów i projektantów, kierowników budowy lub robót budowlanych, inspektorów nadzoru budowlanego i inwestorskiego
c/ przedsiębiorstw budowlanych realizujących inwestycje w generalnym wykonawstwie, developerów budujący na sprzedaż domy i mieszkania
d/ pracowników organów administracji publicznej odpowiedzialnych za realizację inwestycji budowlanych, nadzoru administracyjno-budowlanego (starostw, urzędów miast i gmin)
e/ nadzoru technicznego specjalistycznego i inwestorskiego
f/ nadzoru budowlanego (wojewódzkiego i powiatowego)

Program szkolenia

1. Podstawy prawne regulujące przebieg procesu budowlanego.

2. Etapy procesu budowlanego.

3. Struktura organów Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Nadzoru Budowlanego.

4. Podstawowe prawne obowiązki uczestników procesu budowlanego:

a) na etapie poprzedzającym rozpoczęcie robót,
b) na etapie realizacji robót
c) na etapie końcowego odbioru robót i oddawania do użytkowania
d) na etapie okresu objętego rękojmią za wady i gwarancji

5. Prowadzenie robót bez wymaganego pozwolenia lub zgłoszenia

6. Opis przedmiotu realizacji:a) program funkcjonalno-użytkowy

b) dokumentacja projektowa,
c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
d) istotne i nieistotne odstępstwa od dokumentacji projektowej,

7. Kontrole w trakcie realizacji robót.

8. Odpowiedzialność karna i zawodowa uczestników procesu budowlanego.

Czas trwania

10.00-15.00

Prelegenci

Magister inżynier budownictwa lądowego po Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach, z uprawnieniami budowlanymi do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w nieograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Posiada 38-letnią praktykę w zawodzie w tym: 25 lat w przedsiębiorstwach wykonawczych i projektowych, kierujący i nadzorujący ok. 40 budów jako kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego oraz 13 lat jako nauczyciel akademicki. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu prawa budowlanego, procedur w procesie inwestycyjnym, organizacji i zarządzania w budownictwie, kalkulacji kosztów, umów o roboty budowlane, zarządzania nieruchomościami. Biegły sądowy w sprawach rozstrzygnięć spornych w procesach z zakresu prowadzenia procesu inwestycyjnego. Wykładowca na kursach organizowanych przez Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, starszy wykładowca Politechniki Śląskiej. Wieloletni wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej na kierunku Zarządzanie Nieruchomościami.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Centrum Konferencyjne we Wrocławiu

Wrocław

adres zostanie ustalony na 7 dni przed terminem szkolenia

woj. dolnośląskie

Rejestracja

Cena 1
+23% VAT (VAT zwolniony - dla osób, których finansowanie za szkolenie pochodzi w co najmniej 70% ze środków publicznych)
450
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, imienne zaświadczenie, konsultacje w trakcie i po szkoleniu.
Zapisz się

Organizator

Ośrodek Szkoleń Budownictwa IPW PROJEX Sp. z o.o.
40-025 Katowice
Wojewódzka 50/6
woj. śląskie
Jesteśmy firmą szkoleniową specjalizującą się w realizacji kompleksowych i wielostopniowych programów szkoleniowych z zakresu nowoczesnego budownictwa, zamówień publicznych i prawa gospodarczego.
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia poprzez formularze kontaktowe dostępne u góry strony oraz wniesienie opłaty za szkolenie.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń z potwierdzeniem wpłaty

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Ośrodek Szkoleń Budownictwa IPW PROJEX Sp. z o.o.
40-025 Katowice Wojewódzka 50/6
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!