Obrót międzynarodowy - przepisy celne i podatkowe

O szkoleniu

Celem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie i omówienie zasad prowadzenia obrotu towarowego z zagranicą w oparciu o obowiązujące przepisy.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do kadry menedżerskiej  działów eksportu i importu oraz osób realizujących transakcje międzynarodowe.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkie osoby zajmujące się zawodowo problematyką współpracy z zagranicą.

Program szkolenia

1. PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE PRZEPISÓW PRAWA CELNEGO ORAZ ZASAD OBROTU TOWAROWEGO W RAMACH WSPÓLNOTY PROCEDURY CELNE - ZASTOSOWANIE

 • przywóz
 • wywóz
 • warunki zastosowania procedur specjalnych
 • korzystanie z procedury uproszczonej
 • wartość celna towaru, zasady ustalania wartości celnej, rodzaje kosztów wliczanych do wartości celnej lub wliczanych do podstawy opodatkowania podatkiem VAT
 • pojęcie długu celnego i dłużnika, dłużnicy solidarni, uiszczenie długu celnego, stosowanie zabezpieczenia majątkowego, zwolnienia z obowiązku składania zabezpieczenia

2. STOSOWANIE ZWOLNIEŃ Z NALEŻNOŚCI CELNYCH PRZYWOZOWYCH katalog zwolnień celnych

 • warunki stosowania zwolnień celnych
 • dozór celny po zastosowaniu zwolnienia z należności celnych

3. USTALANIE POCHODZENIA TOWARU, DOKUMENTOWANIE POCHODZENIA TOWARÓW I ZASADY STOSOWANIA STAWEK CELNYCH

 • uzyskanie Wiążącej Informacji Taryfowej i jej stosowanie na obszarze celnym UE
 • wiążąca Informacja o Pochodzeniu Towaru
 • preferencyjne stawki celne
 • dowody pochodzenia

4. RODZAJE STAWEK CELNYCH I ZASADY ICH STOSOWANIA. SYSTEM TARIC I ISZTAR POZATARYFOWE OGRANICZENIA W OBROCIE MIĘDZY WSPÓLNOTĄ A PAŃSTWAMI TRZECIMI ŚWIADECTWA AEO I ICH ZASTOSOWANIE PYTANIA, PROBLEMY, KONSULTACJE ZASADY OBROTU TOWAROWEGO W RAMACH WSPÓLNOTY. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM
WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWY OBRÓT TOWARAMI

 • zasady dokonywania obrotu
 • dostawa towarów i ich nabycie, dokumentowanie dla potrzeb podatku VAT
 • transakcje trójstronne
 • poświadczanie wspólnotowego statusu towarów, stosowanie arkusza INF 4
 • zasady stosowania sprzedaży wysyłkowej
 • podatki pośrednie w wewnątrzwspólnotowym obrocie towarami
 • INTRASTAT – obowiązek podmiotów dokonujących obrotu wewnątrzwspólnotowego
 • wyjątki od zasady powszechności składania deklaracji
 • zasady wypełniania i składania deklaracji częściowych i jednorazowych
 • stosowanie korekty deklaracji
 • odpowiedzialność podmiotów związana ze stosowaniem Intrastat
 • najczęściej występujące błędy w deklaracjach
 • PODATNIK VAT
 • kto jest podatnikiem VAT
 • rejestracja VAT – UE – kiedy należy się zarejestrować

5. EURONIP i baza VIES
6. DOSTAWA TOWARÓW – ZAGADNIENIA OGÓLNE SKŁADY KONSYGNACYJNE MIEJSCE ŚWIADCZENIA PRZY DOSTAWIE TOWARÓW EKSPORT A WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW

 • pojęcie eksportu
 • pojęcie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

7. WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW

 • miejsce świadczenia
 • obowiązek podatkowy
 • podstawa opodatkowania
 • kiedy stawka VAT 0%, kiedy stawki krajowe?
 • obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze
 • dokumentowanie faktu zrealizowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru

8. EKSPORT TOWARÓW

 • obowiązek podatkowy
 • podstawa opodatkowania
 • zasady stosowania stawki 0%
 • dokumentowanie eksportu
 • obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze

9. SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA

 • sprzedaż wysyłkowa na terytorium Unii Europejskiej
 • sprzedaż wysyłkowa poza terytorium Unii Europejskiej

10. IMPORT A WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW

 • import w procedurze 4200

11. TRANSAKCJE TRÓJSTRONNE. ZASADY ICH DOKONYWANIA

 • uproszczony sposób rozliczania podatku VAT

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Trener SGP

Gdzie i kiedy

Online 3 lipiec 2022

Gdzie i kiedy

Online 26 październik 2022

Gdzie i kiedy

Częstochowa 13 grudzień 2022
brak danych

Częstochowa

woj. śląskie

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
890
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
Zapisz się
Szkolenie stacjonarne
za osobę
990
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

SGP Training&Consulting przy SGP Sp. z o.o.
42-202 Częstochowa
Legionów 90/100
woj. śląskie
Nasze szkolenia dają możliwość wdrożenia w praktyce omawianych rozwiązań.Szkolenia prowadzą Trenerzy z ogromnym doświadczeniem, dzięki którym Państwa pracownicy staną się kluczowym czynnikiem w osiąganiu celów organizacji. Jakość i zadowolenie uczest...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

SGP Training&Consulting przy SGP Sp. z o.o.
42-202 Częstochowa Legionów 90/100
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!