Szkolenie

Obrót międzynarodowy - przepisy celne i podatkowe oraz ich praktyczne zastosowanie, zmiany w 2015.

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przedstawienie regulacji prawnych w ujęciu praktycznym, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach, co umożliwi uczestnikom szkolenia przygotowanie się do zmian.

W ramach programu szkolenia zostaną omówione m.in. następujące nowości:
• Stosowanie dostawy bezpośredniej.
• Obowiązek posiadania dokumentu określającego skład surowcowy towaru do 100% w przypadku importu niektórych produktów.
• Nowe uregulowania odnośnie agentów celnych.
• Niepreferencyjne dowody pochodzenia wystawiane przez Krajową Izbę Gospodarczą.
• Zmiany od 1 stycznia 2015 r. w wykazie krajów należących do GSP.
• Nowe umowy o wolnym handlu i umowy negocvjowane.
• Główne zmiany w nomenklaturze scalonej (CN) w 2015 r.
• Najnowsze rozporządzenia klasyfikacyjne.
• Nowe ułatwienia dla posiadaczy AEO.
• Najnowsze zmiany ustawy o podatku VAT (m.in. rozszerzenie zakresu stosowania uproszczonego sposobu rozliczania podatku VAT w imporcie).
Kto powinien wziąć udział?
Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkie osoby zajmujące się zawodowo problematyką celną, specjalistów ds. celnych, pracowników działów celnych współpracujących z agencjami celnymi a także pracowników agencji celnych.

Kameralna grupa szkoleniowa sprzyja swobodnej wymianie poglądów, pozwala na zadawanie pytań i wyjaśnianie wątpliwości a także przedstawianie przez słuchaczy przykładów i problemów z własnej praktyki, do przeanalizowania w trakcie zajęć.

Program szkolenia

Dzień I
Praktyczne zastosowanie przepisów Prawa celnego oraz zasad obrotu towarowego w ramach Wspólnoty

1. Procedury i przeznaczenia celne - zastosowanie:
o warunki zastosowania gospodarczych procedur celnych,
o procedury zawieszające i ich zakończenie,
o korzystanie z procedury uproszczonej, ze szczególnym uwzględnieniem procedury uproszczonej w miejscu,
o wartość celna towaru, zasady ustalania wartości celnej, rodzaje kosztów wliczanych do wartości celnej lub wliczanych do podstawy opodatkowania podatkiem VAT,
o pojęcie długu celnego i dłużnika, dłużnicy solidarni, uiszczenie długu celnego, stosowanie zabezpieczenia majątkowego, zwolnienia z obowiązku składania zabezpieczenia.

2. Stosowanie zwolnień z należności celnych przywozowych:
o katalog zwolnień celnych,
o warunki stosowania zwolnień celnych,
o dozór celny po zastosowaniu zwolnienia z należności celnych.

3. Ustalanie pochodzenia towaru, dokumentowanie pochodzenia towarów i zasady stosowania stawek celnych:
o uzyskanie Wiążącej Informacji Taryfowej i jej stosowanie na obszarze celnym Wspólnoty,
o Wiążąca Informacja o Pochodzeniu Towaru,
o preferencyjne stawki celne,
o dowody pochodzenia.

4. Rodzaje stawek celnych i zasady ich stosowania. System TARIC i ISZTAR.

5. Pozataryfowe ograniczenia w obrocie między wspólnotą a państwami trzecimi.

6. Proponowane zmiany w zakresie prawa celnego.

7. Pytania, problemy, konsultacje.

Dzień II
Zasady obrotu towarowego w ramach Wspólnoty. Podatek od towarów i usług w obrocie międzynarodowym.

1. Wewnątrzwspólnotowy obrót towarami:
o zasady dokonywania obrotu,
o dostawa towarów i ich nabycie, dokumentowanie dla potrzeb podatku VAT,
o transakcje trójstronne,
o poświadczanie wspólnotowego statusu towarów, stosowanie arkusza INF 4.
o zasady stosowania sprzedaży wysyłkowej,
o podatki pośrednie w wewnątrzwspólnotowym obrocie towarami.

2. INTRASTAT – obowiązek podmiotów dokonujących obrotu wewnątrzwspólnotowego:
o wyjątki od zasady powszechności składania deklaracji,
o zasady wypełniania i składania deklaracji częściowych i jednorazowych,
o stosowanie korekty deklaracji,
o odpowiedzialność podmiotów związana ze stosowaniem Intrastatu,
o najczęściej występujące błędy w deklaracjach.

3. Podatnik VAT:
o kto jest podatnikiem VAT,
o rejestracja VAT – UE – kiedy należy się zarejestrować,
o euronip i baza VIES.

4. Dostawa towarów – zagadnienia ogólne.

5. Składy konsygnacyjne.

6. Miejsce świadczenia przy dostawie towarów.

7. Eksport a wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów:
o pojęcie eksportu,
o pojęcie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

8. Wewnątrzwspónotowa dostawa towarów:
o miejsce świadczenia,
o obowiązek podatkowy,
o podstawa opodatkowania,
o kiedy stawka VAT 0%, kiedy stawki krajowe?
o obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze.

9. Dokumentowanie faktu zrealizowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru.

10. Eksport towarów:
o obowiązek podatkowy,
o podstawa opodatkowania,
o zasady stosowania stawki 0%,
o dokumentowanie eksportu,
o obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze.

11. Sprzedaż wysyłkowa:
o sprzedaż wysyłkowa na terytorium Unii Europejskiej,
o sprzedaż wysyłkowa poza terytorium Unii Europejskiej.

12. Import a wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

13. Transakcje trójstronne. Zasady ich dokonywania.

14. Transport towarów w obrocie międzynarodowym:
o transport na terenie Unii Europejskiej,
o transport poza i z obszaru wspólnoty.

15. Zmiany ustawy o podatku VAT.

16. Podsumowanie, pytania, dyskusja, konsultacje.

Czas trwania

I dzień: 10.00 - 16.30
II dzień: 9.00 - 16.00

Prelegenci

Cytat
Ekspert w zakresie omawianych zagadnień, od wielu lat zawodowo związany z tematyką przepisów celnych, doświadczony szkoleniowiec.

Gdzie i kiedy

Warszawa 10 - 11 września 2015
Golden Floor Plaza

Warszawa

Al. Jerozolimskie

woj. mazowieckie

Weź udział

Cena 1
pln netto
1190 PLN
Cena zawiera:
  • szkolenie, materiały szkoleniowe, serwis kawowy oraz lunch I i II dnia, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Weź udział
Cena 2
pln brutto
1463 PLN
Cena zawiera:
  • szkolenie, materiały szkoleniowe, serwis kawowy oraz lunch I i II dnia, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Weź udział

Organizator

J.G. Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: http://www.jgt.pl/szkolenia/prawo_celne_1504obc

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

J.G. Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!