Obrót towarowy z zagranicą - przepisy i praktyka

O szkoleniu

Podczas szkolenia omawiamy m.in. zagadnienia: zgłoszenia celne, procedury celne, import towarów, wartość celna, zwolnienia celne w przywozie, wywóz towarów, pochodzenie towarów, procedury uproszczone.
Dlaczego warto wziąć udział?

Cele szkolenia:

 • Przedstawienie i omówienie w sposób przekrojowy i kompleksowy zasad prowadzenia obrotu towarowego z zagranicą w oparciu o obowiązujące przepisy,
 • Wyjaśnienie wątpliwości uczestników i udzielenie odpowiedzi na pytania.

Zajęcia prowadzone są na poziomie średniozaawansowanym.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • W ramach programu szkolenia zostanie omówiony aktualny stan prawny z uwzględnieniem wszelkich zmian, jakie wprowadził nowy Unijny Kodeks Celny.
 • Wykładowca omówi przepisy unijne jak i krajowe, w ujęciu praktycznym, z uwzględnieniem wzorów formularzy,
 • Przedstawiane zagadnienia są poparte licznymi przykładami, również z praktyki uczestników szkolenia.
Kto powinien wziąć udział?

Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkie osoby zajmujące się zawodowo problematyką celną, specjalistów ds. celnych, pracowników działów celnych współpracujących z agencjami celnymi a także pracowników agencji celnych.

Program szkolenia

 1. Obowiązek dokonania zgłoszenia celnego:
   
  • Czas i miejsce dokonania zgłoszenia.
  • Rodzaje pełnomocnictw w sprawach celnych.
  • Odpowiedzialność pełnomocnika za dokonane czynności.
  • Sprostowanie i unieważnienie zgłoszenia celnego.
  • Zasady i terminy dokonywania korekty zgłoszenia.
  • Dokonanie zgłoszenia na terytorium innego państwa UE.
  • Dokumenty potrzebne do dokonania odprawy celnej.
    
 2. Rodzaje procedur celnych i zasady ich zastosowania:
   
  • Procedury specjalne.
  • Warunki uzyskania pozwolenia.
  • Obowiązek złożenia zabezpieczenia majątkowego.
  • Dopuszczalne formy zabezpieczenia.
  • Możliwość obniżenia kwoty referencyjnej – niezbędne warunki.
    
 3. Import towarów:
   
  • Ustalenie właściwego kodu Nomenklatury Scalonej towaru.
  • Dane zawarte w systemie ISZTAR i TARIC oraz zasady korzystania z systemów.
  • Wybór właściwej stawki celnej.
    
 4. Ustalenie wartości celnej towaru:
   
  • Elementy wliczane do wartości celnej i te, które można z niej odjąć.
  • Sposób obliczenia należności celnych.
  • Zasady stosowania rabatów i skonta.
  • Warunki dostaw wg Incoterms 2020.
  • Zasady podziału kosztów transportu.
  • Sposób obliczenia należności celnych.
  • Ustalenie podstawy opodatkowania.
    
 5. Stosowanie zwolnień celnych w przywozie:
   
  • Warunki niezbędne do skorzystania ze zwolnienia.
  • Dopuszczenie do obrotu towarów powracających (np. po zwrotach reklamacyjnych).
  • Zastosowanie podatków pośrednich w imporcie w przypadku towarów zwalnianych od cła.
    
 6. Wywóz towarów:
   
  • Funkcjonowanie systemu elektronicznego dla potrzeb dokonania wywozu.
  • Wysyłki kurierskie.
  • Nakładanie zamknięć celnych.
  • Potwierdzenie wywozu dla potrzeb podatku VAT.
  • Sposób postępowania w przypadku braku komunikatu IE599.
  • Alternatywne dowody potwierdzające wywóz.
  • Dokonanie zgłoszenia wywozowego w procedurze retrospektywnej.
    
 7. Ustalenie i udokumentowanie preferencyjnego i niepreferencyjnego pochodzenia towaru:
   
  • Źródła stosowania preferencyjnych stawek celnych.
  • Terminy ważności świadectw i zasady uznawania świadectw.
  • Sporządzanie i uznawanie deklaracji dostawców.
  • Stosowanie systemu REX.
    
 8. Procedura uproszczona: co daje podmiotom, kto i kiedy może ją zastosować.
   
 9. Pytania, dyskusja, wyjaśnienie wątpliwości, konsultacje.

Czas trwania

09.00-15.00

Prelegenci

Ekspert w zakresie omawianych zagadnień, od wielu lat zawodowo związany z tematyką przepisów celnych, doświadczony szkoleniowiec.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena
za osobę
1 190
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!