OBRÓT WYROBAMI AKCYZOWYMI

O szkoleniu

Celem szkolenia jest poznanie aktualnie obowiązujących regulacji prawnych oraz pochylenie się nad problemami pojawiającymi się podczas obrotu wyrobami akcyzowymi. Uczestnicy szkolenia poznają jak: sprawnie poruszać się w regulacjach prawnych dotyczących obrotu wyrobami akcyzowymi, rozwiązywać problemy interpretacyjne w uregulowaniach prawnych, rozwiązywać problemy pojawiające się w czasie realizacji procedur w ramach obrotu wyrobami akcyzowymi.
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci:
*kadra zarządzająca przedsiębiorstwem,
*dyrektorzy finansowi,
*główni księgowi oraz pracownicy działów księgowych *powiązanych zajmujących się problematyką związaną z obrotem wyrobami akcyzowymi,
*osoby zajmujące się przygotowaniem dokumentacji oraz praktyczną realizacją procedur w zakresie obrotu wyrobami akcyzowymi,
*osoby zainteresowane problematyką podatkową, chcące rozszerzyć swoją wiedzę.

Program szkolenia

I. PODATEK AKCYZOWY
1. Źródła prawa w zakresie podatku akcyzowego
2. Zasady opodatkowania podatkiem akcyzowym
-Podmiot opodatkowania
-Czynności podlegające opodatkowaniu
-Przedmiot opodatkowania
-Obowiązek podatkowy
-Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy
-Właściwość organu podatkowego

II. ORGANIZACJA OBROTU WYROBAMI AKCYZOWYMI
1. Procedura zawieszenia poboru akcyzy
- Procedury związane z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (przemieszczanie z zastosowaniem systemu, procedury awaryjne)
- Dokumenty stosowane w obrocie towarami akcyzowymi (wypełnianie Administracyjnego Dokumentu Towarzyszącego - ADT; obieg kart ADT; elektroniczny dokument - e-AD, dokument zastępujący e-AD)
- Warunki dokonywania przeładunku wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy poza składem podatkowym

2. Skład podatkowy
- Otwarcie i prowadzenie składu podatkowego
- Warunki prowadzenia składu podatkowego
- Obowiązki składu podatkowego magazynującego wyroby akcyzowe osób trzecich
- Ewidencje prowadzone w składzie podatkowym
3. Podmiot pośredniczący
4. Zarejestrowany odbiorca
5. Zarejestrowany wysyłający
6. Zabezpieczenia akcyzowe (formy i rodzaje zabezpieczeń, zasady rozliczania zabezpieczeń akcyzowych, w tym także za pomocą elektronicznego systemu; zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego)
7. Import i eksport, a nabycie wewnątrzwspólnotowe i dostawa wewnątrzwspólnotowa w rozumieniu przepisów ustawy o podatku akcyzowym
8. Obrót wyrobami akcyzowymi z zapłaconą akcyzą (Dokumentowanie i stosowanie procedury przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą; Uproszczony Dokument Towarzyszący, obieg kart UDT)
9. Szczegółowe warunki i tryb zwrotu akcyzy
10. Obrót niektórymi wyrobami akcyzowymi, a obowiązek oznaczania ich znakami akcyzy (obowiązek oznaczania znakami akcyzy; zasady i tryb nanoszenia znaków akcyzy; procedura otrzymywania znaków akcyzy; prawa i obowiązki wynikające ze stosowania znaków akcyzy)
11. Składanie deklaracji podatkowych.

III. ZWOLNIENIA AKCYZOWE

IV. SYSTEMY INFORMATYCZNE DLA AKCYZY

Czas trwania

8 godzin

Prelegenci

Łukasz Domagała: absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doktorant na w/w Wydziale. Wieloletni pracownik administracji celnej. Doświadczony praktyk i wykładowca w zakresie prawa celnego i prawa podatkowego.Specjalizuje się w prawie celnym i podatku akcyzowym. Autor publikacji poświęconych prawu finansowemu.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Centrum Szkoleniowe FRR

Katowice

Moniuszki 4/8

woj. śląskie

Centrum Szkoleniowe FRR

40-005 Katowice

Moniuszki 4/8

woj. śląskie

Rejestracja

Cena 1
zł brutto
799
Cena zawiera:
  • Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w warsztatach, autorskie materiały szkoleniowe, analizę case studies, serwis kawowy, lunch.
Zapisz się

Organizator

Centrum Szkoleniowe FRR
40-005 Katowice
Moniuszki 4/8
woj. śląskie
Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce działa od 1991 roku na rzecz integracji środowiska rachunkowości oraz rozwoju kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Fundacja podlega nadzorowi Ministerstwa Finansów. Jedną z głównych form realizacji cel...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Formularz zgłoszeniowe do pobrania na stronie internetowej:
http://www.frr.pl/szkolenie/katowice/78/obrot-wyrobami-akcyzowymi

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Szkoleniowe FRR
40-005 Katowice Moniuszki 4/8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!