Szkolenie: OBRÓT WYROBAMI AKCYZOWYMI

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/obrot-wyrobami-akcyzowymi-39474-id1103

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest poznanie aktualnie obowiązujących regulacji prawnych oraz pochylenie się nad problemami pojawiającymi się podczas obrotu wyrobami akcyzowymi. Uczestnicy szkolenia poznają jak: sprawnie poruszać się w regulacjach prawnych dotyczących obrotu wyrobami akcyzowymi, rozwiązywać problemy interpretacyjne w uregulowaniach prawnych, rozwiązywać problemy pojawiające się w czasie realizacji procedur w ramach obrotu wyrobami akcyzowymi.

Szkolenie skierowane jest do:

Adresaci:
*kadra zarządzająca przedsiębiorstwem,
*dyrektorzy finansowi,
*główni księgowi oraz pracownicy działów księgowych *powiązanych zajmujących się problematyką związaną z obrotem wyrobami akcyzowymi,
*osoby zajmujące się przygotowaniem dokumentacji oraz praktyczną realizacją procedur w zakresie obrotu wyrobami akcyzowymi,
*osoby zainteresowane problematyką podatkową, chcące rozszerzyć swoją wiedzę.

Program szkolenia:

I. PODATEK AKCYZOWY
1. Źródła prawa w zakresie podatku akcyzowego
2. Zasady opodatkowania podatkiem akcyzowym
-Podmiot opodatkowania
-Czynności podlegające opodatkowaniu
-Przedmiot opodatkowania
-Obowiązek podatkowy
-Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy
-Właściwość organu podatkowego

II. ORGANIZACJA OBROTU WYROBAMI AKCYZOWYMI
1. Procedura zawieszenia poboru akcyzy
- Procedury związane z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (przemieszczanie z zastosowaniem systemu, procedury awaryjne)
- Dokumenty stosowane w obrocie towarami akcyzowymi (wypełnianie Administracyjnego Dokumentu Towarzyszącego - ADT; obieg kart ADT; elektroniczny dokument - e-AD, dokument zastępujący e-AD)
- Warunki dokonywania przeładunku wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy poza składem podatkowym

2. Skład podatkowy
- Otwarcie i prowadzenie składu podatkowego
- Warunki prowadzenia składu podatkowego
- Obowiązki składu podatkowego magazynującego wyroby akcyzowe osób trzecich
- Ewidencje prowadzone w składzie podatkowym
3. Podmiot pośredniczący
4. Zarejestrowany odbiorca
5. Zarejestrowany wysyłający
6. Zabezpieczenia akcyzowe (formy i rodzaje zabezpieczeń, zasady rozliczania zabezpieczeń akcyzowych, w tym także za pomocą elektronicznego systemu; zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego)
7. Import i eksport, a nabycie wewnątrzwspólnotowe i dostawa wewnątrzwspólnotowa w rozumieniu przepisów ustawy o podatku akcyzowym
8. Obrót wyrobami akcyzowymi z zapłaconą akcyzą (Dokumentowanie i stosowanie procedury przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą; Uproszczony Dokument Towarzyszący, obieg kart UDT)
9. Szczegółowe warunki i tryb zwrotu akcyzy
10. Obrót niektórymi wyrobami akcyzowymi, a obowiązek oznaczania ich znakami akcyzy (obowiązek oznaczania znakami akcyzy; zasady i tryb nanoszenia znaków akcyzy; procedura otrzymywania znaków akcyzy; prawa i obowiązki wynikające ze stosowania znaków akcyzy)
11. Składanie deklaracji podatkowych.

III. ZWOLNIENIA AKCYZOWE

IV. SYSTEMY INFORMATYCZNE DLA AKCYZY

Informacje o prelegentach:

Łukasz Domagała: absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doktorant na w/w Wydziale. Wieloletni pracownik administracji celnej. Doświadczony praktyk i wykładowca w zakresie prawa celnego i prawa podatkowego.Specjalizuje się w prawie celnym i podatku akcyzowym. Autor publikacji poświęconych prawu finansowemu.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 799 - zł brutto

Cena zawiera:

Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w warsztatach, autorskie materiały szkoleniowe, analizę case studies, serwis kawowy, lunch.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Formularz zgłoszeniowe do pobrania na stronie internetowej:
http://www.frr.pl/szkolenie/katowice/78/obrot-wyrobami-akcyzowymi

Wydarzenie: OBRÓT WYROBAMI AKCYZOWYMI