Obsługa reklamacji z elementami negocjacji

O szkoleniu

Reklamacja – słowo, którego woli nie słyszeć żaden pracownik działu obsługi klienta. Jednocześnie każdy z nich ma z reklamacjami na co dzień do czynienia. Klient dzwoniący z reklamacją bywa często zdenerwowany, poirytowany czy sfrustrowany. Te negatywne emocje niejednokrotnie znajdują ujście właśnie podczas rozmowy z działem obsługi. Często bywa też, że w związku z zasadami panującymi w firmie, pracownik nie może rozwiązać zgłaszanego problemu ‘po myśli’ klienta. Jak w takiej sytuacji sprawić, że klient będzie zadowolony na końcu procesu składania reklamacji? Bardzo prosto – pokażemy krok po kroku, jak w pełni profesjonalna obsługa reklamacji może zdziałać cuda.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla uczestnika

 • Zrozumienie działania emocji i ważnych mechanizmów psychologicznych w sytuacji reklamacji
 • Wypracowanie praktycznego, bezpiecznego algorytmu prowadzenia rozmów reklamacyjnych, z zaopiekowaniem interesów klienta, własnych i dbaniem o interes firmy
 • Zrozumienie kluczowych potrzeb klientów w sytuacji reklamacji
 • Wzmocnienie umiejętności właściwego reagowania w przypadku występowania negatywnych emocji klientów, w związku z sytuacją reklamacyjną
 • Wypracowanie użytecznych pierwszych reakcji na trudne zachowania klientów z wyjściem do współpracy i szukania rozwiązań
 • Przepracowanie podstawowych narzędzi diagnozy problemu klienta oraz oczekiwań dotyczących rozwiązań
 • Praktyczne przetrenowanie asertywnych reakcji na nierealne oczekiwania klientów, manipulacje i bardzo trudne emocje, wzmocnienie zastosowania technik negocjacyjnych
 • Wytrenowanie umiejętności prowadzenia rozmów reklamacyjnych

Korzyści dla organizacji

 • Wzmocnienie jakości obsługi klientów w trudnych sytuacjach
 • Wyposażenie uczestników szkolenia w kompetencje służące dbaniu o interes klienta i jednocześnie interes firmy w sytuacji reklamacji
 • Wzmocnienie odporności psychicznej pracowników obszaru obsługi, odpowiedzialnych za obsługę reklamacji
 • Wzmocnienie zachowań asertywnych pracowników obszaru obsługi klientów
 • Praca nad utrzymaniem lojalności klientów w trudnych sytuacjach
Kto powinien wziąć udział?
 • Dla pracowników działów obsługi klienta
 • Dla handlowców prowadzących spotkania z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi
 • Dla wszystkich pracujących z klientami

Program szkolenia

Gra symulacyjna „Obcy”

 • Krótka gra szkoleniowa osadzona jest w realiach symulacji rozmów z klientami prezentującymi trudne zachowania. Doświadczenie polega na inwersji roli obsługującego klienta do roli klienta oraz analiza pojawiających się w trudnych sytuacjach postaw, zachowań i emocji. Gra umożliwia praktyczne wdrożenie do tematu prowadzenia trudnych rozmów z klientami oraz pokazuje aktualny poziom zaawansowania umiejętności uczestników szkolenia w tym zakresie, takich jak: stosowana strategia rozmowy, kontrolowanie jej przebiegu, budowanie relacji sprzyjających porozumieniu, reagowanie na stosowane techniki manipulacyjne, wywieranie wpływu i przekonywanie drugiej strony przy jednoczesnym nie poddawaniu się presji, elastyczność, posługiwanie się argumentacją zabezpieczającą interesy obu stron.
 • Po zakończeniu rozgrywki, jej przebieg jest analizowany wspólnie z uczestnikami warsztatów z omówieniem kluczowych elementów. Przebieg gry jest także bardzo dobrym punktem wyjścia do refleksji i wniosków uczestników warsztatów nad aktualnym podejściem do procesu obsługi reklamacji oraz do praktycznego omawiania tematyki poszczególnych kwestii merytorycznych w dalszej części szkolenia.

Ważne elementy psychologii relacji w trakcie obsługi reklamacji

 • Model podwójnej dbałości – strategie konfrontacyjne a strategie zapraszające do współpracy
 • Reguła wzajemności + przykłady branżowe jej wykorzystania
 • Projekcje – uważność na myślenie klienta o intencjach
 • Reguła zaangażowania i konsekwencji – angażowanie klienta w szukanie rozwiązania
 • Prawo stałości energii: racjonalne myślenie vs. emocje
 • Podstawowe prawa asertywności w relacji z klientami w trudnych sytuacjach
 • Warsztat – dobre praktyki w obsłudze reklamacji, wynikające z działania mechanizmów psychologicznych

Techniki negocjacyjne w obsłudze reklamacji

 • Przegląd podstawowych i zaawansowane technik negocjacyjnych i antymanipulacji
 • Prezentacja wybranych technik negocjacyjnych + praktyczne przykłady na poziomach: zastosowanie / skuteczna obrona
 • Wybór kilku technik negocjacyjnych do sekwencji rozmowy reklamacyjnej + testy na branżowym case study
 • Reagowanie na wybrane techniki stosowane przez klientów – na podstawie doświadczeń uczestników warsztatów
 • Krótki trening zastosowania technik negocjacyjnych + feedback

Nasze trudne sytuacje

 • Ćwiczenie „Czerwona kartka” – zebranie najczęściej pojawiających się trudnych sytuacji w kontekście obsługi reklamacji
 • Wstępna analiza sytuacji na dwóch poziomach (praca na doświadczeniach uczestników szkolenia)
  • Postawa, zachowania, emocje klienta
  • Postawa, zachowania, emocje obsługującego
 • Scenka diagnostyczna: trudna sytuacja + wypracowanie zachowań opłacalnych i ryzykownych

Specyfika obsługi reklamacji

 • Kontekst produktowy: produkt, działanie, termin, otoczenie produktowe, niepożądane działania, itd. (dostosowanie do specyfiki produktowej uczestników szkolenia)
 • Kontekst obsługowy: dostawa, dostępność, uszkodzenia, obsługa klienta, itd.
 • Warsztat: interesy klienta vs. interesy firmy

Warsztat praktyczny – budowanie algorytmu obsługi reklamacji

 • Otwarcie rozmowy – pierwsza reakcje profesjonalisty i zabezpieczanie negatywnych emocji klienta
 • Przejęcie kontroli nad rozmową – technika kontraktowania w praktyce obsługi reklamacji
 • Diagnoza problemu, diagnoza reklamacji – narzędzia
 • Reklamacja uznana vs. nieuznana – narzędzia komunikacji decyzji
 • Prezentacja rozwiązań dla klienta
 • Przekazywanie trudnych informacji klientowi – teoria i praktyka
 • Asertywne reagowanie na nierealne oczekiwania klientów – model ZWROTNICA
 • Warsztat – wypracowanie i testy algorytmu obsługi reklamacji

Techniki na „podbramkowe sytuacje”

 • Wyższy poziom asertywności
 • Stosowane manipulacje i reagowanie na tego typu techniki używane przez klientów.
 • Asertywne reakcje na krytykę zgodną i niezgodną ze stanem faktycznym
 • Reagowanie na zarzuty i powtórzone zarzuty
 • Kiedy trzeba przeprosić klienta – model POPO
 • Techniki na najtrudniejsze sytuacje: 3xTAK, PSK, NNRP, czas reakcji, stawianie granic

Trening całościowy algorytmu obsługi reklamacji

 • Trening całościowy na forum (z użyciem „czerwonych kartek”) + analiza użyteczności
 • Trening w strukturach 3-osobowych (z obserwatorami) + feedback
 • Podsumowanie i „pomost w przyszłość”

Czas trwania

2 dni szkolenia po 8 godzin

Prelegenci

Trener MENTORI, praktyk biznesu

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

To wydarzenie dostępne jest na zamówienie. Termin i miejsce przeprowadzenia zajęć uzgodnisz z organizatorem po złożeniu zamówienia. Organizator przeprowadza zajęcia: stacjonarnie i/lub online

Rejestracja

Cena warsztatu zamkniętego
Grupa do 10 osób, 2 dni szkoleniowe
6 900
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • konsultacje z trenerem
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

MENTORI sp. z o.o.
02-737 Warszawa
Niedźwiedzia 29B
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy, którego potwierdzenie przyjęcia przez MENTORI stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 24 godzin w celu potwierdzenia rezerwacji. 
 3. Zgłaszając udział w szkoleniu Zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie. Opłata realizowana jest przelewem na konto MENTORI na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Zgłaszający ma możliwość wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie MENTORI pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie.
 5. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu otwartym powyżej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, wpłata zostaje zwrócona w całości.
 6. Istnieje możliwość zmiany uczestnika szkolenia.
 7. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 8. MENTORI zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez MENTORI (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji MENTORI zawiadamia Zgłaszającego o zmianie terminu bądź odwołaniu szkolenia najpóźniej do 3 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem szkolenia oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.
 9. W przypadku szkoleń otwartych wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Szkolenia Otwartego dostępnego na stronie internetowej www.mentori.pl, akceptacją powyższych warunków oraz upoważnieniem MENTORI do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego. Faktura zostanie przesłana pocztą na wskazany przez Państwa adres. 
 10. Przesyłając formularz zgłoszeniowy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez MENTORI w celu: dokonania zgłoszenia na szkolenie, organizacji uczestnictwa w szkoleniu, przygotowania certyfikatu oraz realizacji czynności rozliczeniowych. Zgoda dotyczy danych osobowych zawartych na formularzu zgłoszeniowym: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail.

Możliwość dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych PARP i Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie certyfikatu ISO 9001:2015.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

MENTORI sp. z o.o.
02-737 Warszawa Niedźwiedzia 29B
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!