Obsługa systemu edoręczenia

O szkoleniu

Cele szkolenia:

 • uzyskanie niezbędnej podstawy teoretycznej pomagających w prawidłowym stosowaniu ustawy o doręczeniach elektronicznych,
 • omówienie problematyki bazy adresów elektronicznych i przekształcania dokumentów elektronicznych w przesyłki listowne,
 • zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie obsługi systemu eDoręczenia.
Kto powinien wziąć udział?

Grupa docelowa: pracownicy organów administracji rządowej i samorządowej, wszyscy zainteresowani tematyką.

Program szkolenia

Część I - TEORIA

 1. Definicje ustawowe:
  • Podmiot publiczny.
  • Kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
  • Operator wyznaczony.
  • Publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
  • Publiczna usługa hybrydowa.
  • Przesłanki doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej, wyłączenia.
  • Adres do doręczeń elektronicznych.
 2. Czego nie obejmuje ustawa o doręczeniach. Baza adresów elektronicznych:
  • Jakich rodzajów doręczeń nie obejmuje ustawa?
  • Baza adresów elektronicznych – co to?
  • Jakie skutki prawne wywołuje wpis do bazy.
  • Obowiązek posiadania przez podmiot publiczny adresu do doręczeń elektronicznych.
  • Jedna skrytka do doręczeń w miejsce dwóch.
  • Co z firmami i obywatelami?
  • Zarządzanie skrzynką doręczeń.
  • Czy i jak można zrezygnować z rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
  • Jakie są metody wpisu do bazy adresów elektronicznych.
  • Na jaki okres następuje wpis do bazy?
 3. Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publiczna usługa hybrydowa:
  • Jakie warunki należy spełnić?
  • Wymogi techniczne i organizacyjne.
  • Doręczenie korespondencji przy wykorzystaniu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
  • Usługi on-line.
  • Przekształcanie dokumentu elektronicznego w przesyłkę listową – przesłanki, wady i zalety.
  • Jakie są opłaty za przekazywanie korespondencji?
  • Odpowiedzialność operatora wyznaczonego.
  • Wyszukiwanie w bazie adresów elektronicznych.

Część II – Zajęcia praktyczne - Obsługa systemu eDoręczenia.

 1. Obsługa skrzynki e-Doręczeń:
  • Interfejs programu.
  • Obsługa skrzynki do e-Doręczeń.
  • Zarządzanie skrzynkami do e-Doręczeń.
  • Odbieranie wiadomości.
  • Odpowiedź na wiadomość.
  • Sortowanie wiadomości.
  • Przeszukiwanie skrzynki.
  • Wysyłanie wiadomości.
  • Dodawanie załączników.
  • Podgląd wiadomości.
  • Budowa adresu do e-Doręczeń.
  • Wyszukiwanie adresata wiadomości.
  • Zapisywanie kopii roboczej.
  • Kopie robocze.
  • Usuwanie wiadomości.
 2. Administrowanie systemem – Moduł Uprawnień:
  • Użytkownicy.
  • Dodawanie użytkownika.
  • Zarządzanie użytkownikiem.
  • Usuwanie użytkownika.
  • Role w systemie.
  • Dodawanie ról.
  • Usuwanie ról.
  • Modyfikacja ról.
  • Role: Właściciel, Administrator, Obserwator, Uprawniony – różnice, podobieństwa, uprawnienia ról.
  • Zasoby – zarządzanie zasobami.
  • Systemy – dodawanie systemu.
  • Systemy – usuwanie i modyfikacja systemu.
 3. Administrowanie systemem – Ustawienia:
  • Do czego jest potrzebny adres do powiadomień?
  • Dodawanie adresu powiadomień.
  • Zmiana adresu powiadomień.

Czas trwania

9:00-14:30

Prelegenci

Adam Parysz

Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Administrator Bezpieczeństwa Informacji w PNBU „BT” Teresa Buzińska oraz Inspektor Ochrony Danych w Gminie Lądek. Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (3 645h dydaktycznych spędzonych na sali szkoleniowej oraz 4046 przeszkolonych uczestników) z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych. Udokumentowane przeprowadzenie ponad 230 szkoleń dla wielu instytucji państwowych, prywatnych i samorządowych m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Kancelaria Senatu RP, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komenda Główna Policji,, Poczta Polska S.A., Koleje Mazowieckie, CBA, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Polska Akademia Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Rzeszowie i w Olsztynie, Urząd Miasta Rzeszowa, Wojewódzka Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Poznaniu, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Szpital Zachodni im. Św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, Arcelormittal, ArchiDoc S.A, Sąd Okręgowy w Kielcach oraz Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. W zakresie ochrony danych osobowych szkolił m. in. ING Bank Śląski, Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, Fenice Poland, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie i Podlaski Urząd Wojewódzki. Współpracuje m. in. z Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki FRDL, ADEPTS.C., Fundacja Rozwoju i Ochrony Komunikacji Elektronicznej FORCE, SUKCES C.R. Edyta Szczerkowska, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena promocyjna
zgłoszenie min. 2 tygodnie przed terminem
766
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 790 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę
863
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 890 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa
Ficowskiego 15
woj. mazowieckie
Centrum Promocji Informatyki (CPI) to firma edukacyjna działająca na rynku szkoleniowym od 1992 roku. CPI specjalizuje się w organizowaniu szkoleń otwartych, kursów i konferencji oraz projektów zamkniętych organizowanych na zlecenia firm i organizacj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa Ficowskiego 15
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!