Ocena efektywności funkcji HR w organizacji – przebudowa procesów HR

O szkoleniu

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat możliwych i łatwych do zastosowania w praktyce rozwiązań, dotyczących mierzenia i poprawy efektywności funkcji personalnej w firmie. W trakcie szkolenia zostaną przedstawione i omówione podejścia, sposoby oraz narzędzia ułatwiające przeprowadzenie tego rodzaju. Program szkolenia i materiały stanowią swoisty przewodnik, pozwalający na dokonanie ewaluacji we własnym zakresie. Daje to szefowi kadr lub specjaliście personalnemu, a także innym menedżerom (np. dyrektorom finansowym lub administracyjnym nadzorującym w niektórych firmach sprawy personalnych) możliwość wyboru oraz zastosowania wybranych narzędzi oraz dostosowania ich do potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa. Metodologia postępowania pokazana w trakcie szkolenia umożliwi dostosowanie działalności HR do wymogów oczekiwań klientów wewnętrznych (biznesowych), a także przebudowę – ulepszenie i/lub racjonalizację procesów HR i jednocześnie usprawnienie funkcjonowania samego działu personalnego
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci szkolenia:
Szkolenie jest przeznaczone dla menedżerów służb personalnych, kadry menedżerskiej wyższego szczebla odpowiadającej za sprawy personalne, a także samodzielnych specjalistów HR, którzy muszą podnieść efektywność pracy w swoich obszarach.

Program szkolenia

Dzień pierwszy
WPROWADZENIE
Pojęcie – czym jest efektywność funkcji personalnej.
Dla kogo i dlaczego to robimy.
Metoda małych kroków czy „wielka” ewaluacja.
Kto i w jaki sposób może to wykonać: umiejętności, metodologia, narzędzia, środki.
Od czego zacząć – przygotowanie planu.
NARZĘDZIA
Przyjęcie metodologii – 3 różne podejścia.
Narzędzia oceny:
liczby, mierniki, wskaźniki,
ankiety, formularze, testy,
wywiady, rozmowy, panele.
Powiązanie oceny efektywności ze strategią firmy i strategią personalną
Przykładowy projekt (założenia, harmonogram) oceny efektywności HR dla 2 rodzajów przedsiębiorstw.
Spotkania robocze z kadrą kierowniczą w trakcie oceny – zakres i plan tematyczny.
System raportów dla kierownictwa organizacji – dotyczących oceny efektywności (przykład).
Mapa procesów HR i projekt jej udoskonalenia (przykład) jako rezultat oceny efektywności.
Współpraca z kierownikami w przedsiębiorstwie – modyfikacja zasad współpracy po dokonaniu ewaluacji.

PROCESY HR – OCENA EFEKTYWNOŚCI W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH
Administracja kadrowa
Zakres oceny i rekomendowane narzędzia
Czynniki przewagi/słabe strony – tabela wyników (przykład)
Co zrobić z wynikami oceny
Plan „naprawczy” i jego wskaźniki
Planowanie zatrudnienia
Zakres oceny i rekomendowane narzędzia
Czynniki przewagi/słabe strony – tabela wyników (przykład)
Co zrobić z wynikami oceny
Plan „naprawczy” i jego wskaźniki
Rekrutacja
Zakres oceny i rekomendowane narzędzia
Czynniki przewagi/słabe strony – tabela wyników (przykład)
Co zrobić z wynikami oceny
Plan „naprawczy” i jego wskaźniki

Dzień drugi
PROCESY HR – OCENA EFEKTYWNOŚCI W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH CD.
Systemy wynagradzania i motywacji płacowej
Zakres oceny i rekomendowane narzędzia
Czynniki przewagi/słabe strony – tabela wyników (przykład)
Co zrobić z wynikami oceny
Plan „naprawczy” i jego wskaźniki
Adaptacja
Zakres oceny i rekomendowane narzędzia
Czynniki przewagi/słabe strony – tabela wyników (przykład)
Co zrobić z wynikami oceny
Plan „naprawczy” i jego wskaźniki
Szkolenia i rozwój
Zakres oceny i rekomendowane narzędzia
Czynniki przewagi/słabe strony – tabela wyników (przykład)
Co zrobić z wynikami oceny
Plan „naprawczy” i jego wskaźniki
Oceny pracownicze
Zakres oceny i rekomendowane narzędzia
Czynniki przewagi/słabe strony – tabela wyników (przykład)
Co zrobić z wynikami oceny
Plan „naprawczy” i jego wskaźniki
OCENA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁU HR
Efektywność „strukturalna” – ocena podziału pracy, obciążenia pracą, rozpiętości i efektywności kierowania.
Wymagania prawne związane z obszarem prac – spełnianie standardów.
Stanowiska w kadrach – spełnianie standardów.
Wymagane kompetencje.
Luka kompetencyjna w HR i konieczność podnoszenia kwalifikacji – przykładowe rekomendacje oparte na wynikach ewaluacji
Przegląd narzędzi pracy HR (bazy, systemy informatyczne, programy).
Przykład raportu i wniosków z oceny efektywności funkcjonowania działu HR.
KORZYŚCI
Korzyści z ewaluacji dla działu personalnego i dla menedżera.
Korzyści dla zarządu.
Korzyści dla kadry kierowniczej.
Sposób przekazywania informacji o ocenie efektywności i jej rezultatach.
Monitoring zmian.
Podsumowanie – rekomendacje dla uczestników szkolenia.

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

trener Effect Group

Gdzie i kiedy

Katowice 15-16 listopad 2012
hotel

Katowice

do ustalenia

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 15-16 październik 2012
hotel

Warszawa

do ustalenia

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
+ 23% VAT
14
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Effect Group Sp. z o.o.
01-443 Warszawa
Erazma Ciołka 16
woj. mazowieckie
Effect Group Sp. z o.o. to firma szkoleniowo-doradcza która działa na rynku szkoleń od II połowy 2006 roku i specjalizuje się w zwiększaniu efektywności na wszystkich poziomach organizacji, poprzez udostępnianie sprawdzonej wiedzy i doświadczenia zaw...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

formularz zgłoszenia,
płatność po szkoleniu

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Effect Group Sp. z o.o.
01-443 Warszawa Erazma Ciołka 16
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!