OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH W PRAKTYCE - szkolenie potwierdzone! Ostatnie wolne miejsca!

O szkoleniu

Cel:
Uczestnicy szkolenia uzyskają praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu oceny projektów inwestycyjnych
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci szkolenia:
Szkolenie polecamy: finansistom, analitykom, osobom odpowiedzialnym za rekomendowanie realizacji inwestycji, pracownikom bankowym zajmujących się procesem kredytowania (w szczególności kredytowania inwestycyjnego).

Korzyści:
Pozyskanie wiedzy w następujących obszarach:
· podstawowe zasady opracowywania i oceny przedsięwzięć inwestycyjnych,
· metody proste i dyskontowe oceny opłacalności oraz tzw. trwałości (wykonalności) finansowej inwestycji.
· zdolność analizy dowolnego projektu inwestycyjnego, w tym porównania projektów alternatywnych.

Metodyka:
Szkolenie przebiega w formie wykładu oraz – realizowanych na bieżąco – ćwiczeń, które uczestnicy samodzielnie (przy udziale wykładowcy) rozwiązują. Poza tym, praktycznie każde pojęcie omawiane w ramach szkolenia, są od razu ilustrowane praktycznymi przykładami, aby jak najlepiej zobrazować przedstawiane kwestie. Przewidziana jest analiza praktyczna studium przypadku (case study) na koniec szkolenia, oraz test końcowy sprawdzający wiedzę uczestników.

Program szkolenia

INWESTYCJE MAJĄTKOWE – WPROWADZENIE
· Podstawowe pojęcia
· Inwestycja, inwestowanie
· Formy inwestycji
· Nakłady inwestycyjne
· Efektywność inwestycji, decyzja inwestycyjna
· Ryzyko inwestycji
· Biznes plan inwestycji, zawartość biznes planu
ANALIZA TECHNICZNO-ORGANIZACYJNA INWESTYCJI
ANALIZA CELOWOŚCI INWESTYCJI
KALKULACJA STRUMIENI PIENIĘŻNYCH DLA INWESTYCJI
· Nakłady inwestycyjne,
· Udział własny i udział inwestorów zewnętrznych (różnych źródeł finansowania)
· Wynik netto
· Amortyzacja
· Koszty finansowe
· Zmiana kapitału obrotowego
· Wartość likwidacyjna (rezydualna)
· Strumienie pieniężne dla właściciela
· Strumienie pieniężne dla wszystkich stron finansujących
PROSTE METODY OCENY OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI
· Prosty okres zwrotu
· Stopa zwrotu
DYSKONTOWE METODY OCENY OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI
· Wartość pieniądza w czasie
· Dyskontowanie, stopa dyskontowa i koszt kapitału
· Zdyskontowany okres spłaty (DPBP)
· Wartość zaktualizowana netto (NPV)
· Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)
· Wskaźnik rentowności (PI)
· Zastosowanie metod dyskontowych do porównania inwestycji alternatywnych
OCENA TRWAŁOŚCI FINANSOWEJ INWESTYCJI POPRZEZ ANALIZĘ PRZEPŁYWÓW GOTÓWKOWYCH PROJEKTU
ANALIZA FINANSOWA PROJEKTU INWESTYCYJNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM WSKAŹNIKÓW FINANSOWYCH
· Prognozowana sytuacja finansowa
· Analiza rentowności
· Analiza płynności
· Analiza sprawności działania
· Analiza zadłużenia i obsługi długu
ANALIZA WRAŻLIWOŚCI PROJEKTU INWESTYCYJNEGO

ANALIZA KORZYŚCI I KOSZTÓW EKONOMICZNO-SPOŁECZNYCH INWESTYCJI

Czas trwania

3 dni; około 20 godz.dyd.

Prelegenci

Praktyk z doświadczeniem w obszarze finansów przedsiębiorstw. Współpracownik banków komercyjnych w zakresie oceny klientów korporacyjnych. Konsultant biznesowy, twórca planów biznesowych i inwestycyjnych dla wielu jednostek gospodarczych. Autor publikacji książkowych z tematyki szeroko rozumianych finansów, a także aplikacji informatycznych wspierających procesy analityczne i prognostyczne w przedsiębiorstwach.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

hotel Czarny Potok***

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
PLN+VAT
1 840
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie, pełne wyżywienie, udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, kolację integracyjną, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Zapisz się

Organizator

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin
Legionowa 2/42
woj. lubelskie
Misją EDU-SKILLS SZKOLENIA I DORADZTWO jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych na najwyższym poziomie oraz przekazywanie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Doświadczenie ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie podpisanej karty zgłoszenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin Legionowa 2/42
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!