Szkolenie

OCENA I FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

O szkoleniu

- Dostarczenie podstawowej wiedzy o finansach i rachunkowości oraz różnych zastosowaniach tej wiedzy, poznanie języka używanego w dziedzinie finansów,
- Zapoznanie z podstawowymi metodami oceny decyzji gospodarczych z uwzględnieniem ich konsekwencji pieniężnych. Zostanie zwrócona uwaga m.in. na takie tematy jak: czytanie sprawozdania finansowego „między wierszami" w celu identyfikacji rzeczywistej sytuacji przedsiębiorstwa, tworzenie założeń finansowych i planów swoich działów i firm,
- Doskonalenie umiejętności bieżącego prognozowania zapotrzebowania na kapitał obrotowy, planowania źródeł finansowania zapotrzebowania, zarządzania nadwyżkami finansowymi,
- Przedstawienie podstawowych sposobów i metod przydatnych w zarządzaniu z uwzględnieniem problematyki finansowej.
Kto powinien wziąć udział?
Właścicieli firm, obecnych lub potencjalnych menedżerów stopnia średniego lub wysokiego, działów produkcyjnych, sprzedaży i innych, stykających się z informacją finansową. Od uczestników szkolenia nie jest wymagana znajomość finansów.

Program szkolenia

I. RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE - wybrane zagadnienia
• podstawowe zasady rachunkowości i finansów
* założenia i normy rachunkowości
* miejsce i rola komórek finansowych w przedsiębiorstwie
• wpływ celów i otoczenia ekonomicznego na działanie przedsiębiorstwa
* cele przedsiębiorstwa
* pozycja przedsiębiorstwa na rynku
II. SPRAWOZDANIA FINANSOWE
• czym jest sprawozdanie finansowe
• istota bilansu i zasady jego konstrukcji
• istota rachunku zysków i strat i zasady jego konstrukcji
• rachunek kosztów w układzie rodzajowym i w układzie kalkulacyjnym
• ocena struktury finansowej firmy
• istota rachunku przepływów pieniężnych i zasady jego konstrukcji
• pozostałe sprawozdania finansowe i ich znaczenie
III. OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA
• jak w sposób efektywny korzystać ze sprawozdania finansowego w procesie podejmowania decyzji
• istota i wartość poznawcza analizy wskaźnikowej
• analiza wyniku finansowego i rentowności przedsiębiorstwa
• analiza efektywności gospodarowania majątkiem
• wskaźniki zadłużenia
• ocena zmian poszczególnych kategorii ekonomicznych w czasie na podstawie wskaźników dynamiki
• analiza kontrahentów
* szybkie sposoby analizy firm
* metoda 5C
• jak unikać błędów powierzchownej analizy
IV. RACHUNEK KOSZTÓW I JEGO WYKORZYSTANIE W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI
• analiza kosztów i korzyści i jej wartość poznawcza
• klasyfikacja kosztów
• rachunek kosztów pełnych i krańcowych - metody wyodrębniania kosztów
• analiza progu rentowności z uwzględnieniem przepływów pieniężnych
* marża bezpieczeństwa i analiza efektu dźwigni
* punkt równowagi produkcji przy założonym poziomie zysku
* wpływ zmiany ceny na punkt równowagi
* próg rentowności a przepływy pieniężne
• wykorzystanie kosztów w procesie podejmowania decyzji
* zaprzestać czy nie produkcję nieopłacalną wyrobów
* rozwinąć czy nie kooperację
* czy ustalić specjalną cenę sprzedaży
* jaka powinna być optymalna struktura produkcji
* jaki powinien być optymalny sposób produkcji
*nowe kierunki w rozwoju rachunku kosztów
V. ZARZĄDZANIE WYBRANYMI ELEMENTAMI FINANSOWYMI
• strategie zarządzania kapitałem obrotowym
• zarządzanie zapasami
• zarządzanie należnościami i zobowiązaniami (kredyt kupiecki, rabaty)
• wartość bieżąca i dyskontowanie
• wartość przyszła i kapitalizacja
• elementy matematyki finansowej
• koszty pieniądza, kapitał własny, kredyty bankowe
VI. WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE I OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW
INWESTYCYJNYCH
• zarządzanie finansowe majątkiem trwałym
• metody oceny projektów inwestycyjnych - statyczne i dydaktyczne (etapy procesu oceny inwestycji wg UNIDO, sposoby postępowania przy budowaniu modeli do oceny projektów inwestycyjnych, wartość rezydualna, analiza wrażliwości i inne techniki oceny ryzyka, sposoby finansowania inwestycji, wymagana stopa zwrotu a koszty kapitałów, dźwignia finansowa)
• analiza czynników ryzyka
Temat i program szkolenia chroniony prawem autorskim.

Czas trwania

Liczba godzin szkolenia - 16 godz. dydaktycznych.

Prelegenci

Cytat
Specjalista w zakresie controllingu i finansów, akredytowany doradca finansowy członek Polskiej Sieci Doradców. Współpracownik firm konsultingowych i wielu przedsiębiorstw, autor kilkudziesięciu projektów doradczych z zakresu finansów (studiów wykonalności, planowania i analizy finansowej). Wykładowca z dużym doświadczeniem w pracy z różnymi przedsiębiorstwami zarówno dużymi jak i małymi. Akredytowany wykładowca w programie MBA. Doświadczony trener od wielu lat prowadzący szkolenia dla przedsiębiorstw i instytucji.
Na życzenie udzielamy szczegółowych informacji o trenerze prowadzącym szkolenie.

Gdzie i kiedy

Zakopane 16 - 18 kwietnia 2015
Hotel Belvedere****

34-500 Zakopane

ul. Droga Do Białego 3

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 12 marca 2015
Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

ul. Tetmajera 20

woj. małopolskie

Zapisz się

Cena 1
netto
1990 PLN
Cena zawiera:
  • Pobyt: 15.04.2015r. (kolacja) do 18.04.2015r. (obiad) • zakwaterowanie w pokojach 2-os. • do pok. 1-os. dopłata 360 zł + VAT (ograniczona ilość) • pełne wyżywienie • materiały szkoleniowe • certyfikat ukończenia szkolenia • uczestnicy mogą BEZPŁATNIE korzystać z hotelowego basenu, jacuzzi, saun.
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

• Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
• Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
• Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
• W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
• Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na równorzędny standardem
DODATKOWE INFORMACJE
MASTERS CSB, ul. Strażacka 8/90, Lublin
fax: (81) 532 50 62, tel: (81) 534 13 01, 533 31 39

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!