OCENA I FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH WEDŁUG METODYKI UNIDO

O szkoleniu

Promocja cenowa! (*)
5 % rabat przy zgłoszeniu 1 osoby (1862,00 zł netto + VAT)
7 % rabat przy zgłoszeniu 2 osób (1823,00 zł netto + VAT)
Promocja obowiązuje przy zgłoszeniu do 28.10.2013 r.

Cel szkolenia:
1. Przekazanie najważniejszych reguł zarządzania finansami w firmie.
2. Prezentacja podstawowych narzędzi praktycznych z zakresu budowy i ekonomicznej oceny projektu inwestycyjnego.
Szkolenie:
przekazuje wiedzę w obszarze zastosowania pojęć z dziedziny finansów,
uczy sposobu oceny ekonomicznej efektywności projektu inwestycyjnego,
uczy na ich podstawie wyciągania wniosków i podejmowania decyzji oraz rozumienia procesów finansowych zachodzących w firmie.
Uczestnicy szkolenia uzyskają niezbędną wiedzę z zakresu projektów inwestycyjnych oraz długoterminowych decyzji finansowych. Po skończeniu warsztatów uczestnik powinien potrafić:
wykorzystać najważniejsze funkcje finansowe, do podejmowania długoterminowych decyzji,
ocenić efektywność ekonomiczną projektu inwestycyjnego,
wskazać zastosowanie narzędzi dla podejmowania długoterminowych decyzji finansowych.
Kto powinien wziąć udział?
Kadry ekonomicznej i inżynierskiej każdego szczebla (od najwyższego do operacyjnego).
Pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji w zakresie budowy budżetów operacyjnych i inwestycyjnych.
Program powstał z myślą o osobach nie będących księgowymi, ale stykających się z rachunkowością i finansami, osobach zarządzających projektami oraz innych osobach mających potrzebę rozumienia tych tematów.

Program szkolenia

I. Wartość pieniądza w czasie.
1. Podstawowe zagadnienia z zakresu finansów firmy
2. Istota i elementy rachunku efektywności inwestycji
3. Czas i jego znaczenie w planowaniu wyników ekonomicznych firmy:
a) przyczyny zmienności wartości pieniądza w czasie
b) pojęcie stopy procentowej i jej praktyczne zastosowanie
c) najważniejsze techniki obliczeniowe:
wartość przyszła - Future Value ( FV )
wartość obecna - Present Value ( PV )
wartość przyszła i obecna przepływów pieniężnych
płatności okresowe i renta dożywotnia
efektywna roczna stopa procentowa
4. Ćwiczenia z zakresu zmiany wartości pieniądza w czasie
II. Analiza finansowa firmy w aspekcie zdolności do finansowania inwestycji
1. Wstępna ocena sprawozdań finansowych firmy
dynamika, tempo a struktura bilansu i rachunku zysków,
analiza cash flow
2. Analiza wskaźnikowa - główne narzędzie oceny finansowej przedsiębiorstwa
zasady tworzenia i interpretacja podstawowych wskaźników
wskaźniki płynności:
statyczne metody pomiaru płynności finansowej
rynkowa korekta płynności finansowej
wskaźniki oparte na cash flow (przepływach pieniężnych)
wskaźniki rentowności (efektywności, zyskowności), model DuPonta,
wskaźniki sprawności (aktywności) działania,
wskaźniki zadłużenia i wskaźniki długu,
3. Praktyczny przykład kompleksowej oceny ekonomiczno-finansowej wybranej firmy
4. Inwestycyjne przepływy pieniężne ( NET CASH FLOW - NCF )
5. Planowanie nakładów na niezbędny kapitał obrotowy przedsięwzięcia inwestycyjnego
III. Metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych i źródeł finansowania
1. Badanie opłacalności projektów inwestycyjnych:
a) Metody proste:
kalkulacyjny okres zwrotu nakładów inwestycyjnych
kompensacyjny okres zwrotu
stopa zwrotu
analiza progu rentowności: dla jednego i wielu asortymentów produkcji bądź usług,
b) Metody dynamiczne:
wartość kapitałowa netto - NPV
wewnętrzna stopa zwrotu - IRR
zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu - MIRR
2. Ćwiczenia z badania opłacalności projektów inwestycyjnych
3. Koszt kapitału przedsiębiorstwa:
składniki kapitału przedsiębiorstwa,
średnioważony (WACC) i krańcowy koszt kapitału (MCC),
kształtowanie struktury kapitału przedsiębiorstwa i jej wpływ na koszt kapitału,
efektywność finansowania kapitałami obcymi - efekt dźwigni finansowej,
4. Alternatywne źródła finansowania działalności firmy
5. Ćwiczenia z wyznaczania kosztu kapitału i źródeł finansowania

Czas trwania

21 godzin

Prelegenci

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Cybernetyki Ekonomicznej i Informatyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Jest właścicielem firmy consultingowej specjalizującej się we wdrażaniu systemów controllingowych w przedsiębiorstwach oraz systemów informatycznych wspomagających controlling w obszarze hurtowni danych, budżetowania i wielowymiarowej analizy danych. Doświadczony trener i współpracownik kilkunastu firm doradczych. W okresie 16 lat swojej pracy naukowo-dydaktycznej opublikował ponad 100 publikacji, głównie z zakresu finansów przedsiębiorstw i controllingu operacyjnego. Jako konsultant uczestniczy w opracowywaniu koncepcji i wdrażaniu do firm systemu controllingu i nowoczesnych rozwiązań w finansach firm. Posiada doświadczenie praktyczne i jest współautorem wielu ekspertyz ekonomiczno-finansowych i studiów wykonalności projektów inwestycyjnych finansowych ze środków Unii Europejskiej. Jest aktywnym uczestnikiem życia gospodarczego i doradcą zarządów firm w obszarze zarządzania i finansów. Zasiadał w organach nadzorczych zarówno podmiotów prywatnych jak i państwowych. Jest autorem m.in. książek: "Finanse firm - długoterminowe zarządzanie finansami" oraz „Controlling - system oceny centrów odpowiedzialności".

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Hotel Wersal ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14a

woj. małopolskie

Hotel WERSAL***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14a

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
z
1 960
Cena zawiera:
  • Pobyt: od 27.11.2013 r. (kolacja) do 30.11.2013 r.(obiad) zakwaterowanie w pokojach 2-os. do pok. 1-os. dopłata 300 zł + VAT (ograniczona ilość) pełne wyżywienie materiały szkoleniowe certyfikat ukończenia szkolenia imprezę integracyjną w karczmie góralskiej bezpłatne korzystanie z hotelowego basenu, sauny i jacuzzy
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na równorzędny standardem

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!