Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/ocena-kondycji-ekonomiczno-finansowej-przedsiebiorstwa-60260-id21069

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

W praktyczny sposób odpowiemy m.in. na pytania
• Jak czytać, analizować i interpretować sprawozdania finansowe?
• Jak skutecznie badać standing finansowy kontrahenta?
• Jak praktycznie interpretować wskaźniki finansowe z uwzględnieniem tendencji i konsekwencji na przyszłość?
• Na czym polega kreatywna księgowość?
• Jakie są zasady tworzenia skutecznego biznes planu?

Wszystkie zagadnienia prezentowane podczas szkolenia zostaną przećwiczone przez uczestników w oparciu
o analizę autentycznych przypadków metodą CASE oraz krótkie ćwiczenia.

Szkolenie skierowane jest do:

przedsiębiorcy, właściciele firm, kontrahenci, dyr finansowi, kadra zarząszająca

Program szkolenia:

Wprowadzenie – cele działania w szczególności analiz ekonomiczno - finansowych:
Prowadzenie działalności gospodarczej i zarządzanie firmą
Podstawy sprawozdawczości i rachunkowości
Skąd się biorą liczby ? – Źródła i zakres informacji podlegających ocenie (analiza jakościowa)
Rodzaje analiz i metodologia (wykorzystanie zasady 20-80)
Omówienie podstawowych sprawozdań finansowych oraz wskaźników z nimi związanych
Analiza wskaźnikowa (podsumowanie) oraz identyfikacja i prognozowanie wpływu typowych zdarzeń gospodarczych na bilans, rachunek zysków i strat oraz przepływy środków pieniężnych, ocena i wyznaczenie zdolności kredytowej
Kreatywna księgowość – omówienie i przykłady najczęściej występujące w praktyce, weryfikacja sprawozdań finansowych i informacji kredytowych
Raportowanie związane z procesem kredytowania
Planowanie, podstawy oceny realności przedstawionych przez firmę prognoz finansowych, wstępna ocena biznes planu
Podstawowe elementy analizy inwestycyjnej
Systematyka prowadzenia analiz ekonomiczno-finansowych dla celów kredytowych – metodologia, analiza historyczna vs prognostyczna
Wartościowanie przedsiębiorstwa, podstawy wyceny firmy i jej składników, wartości niematerialne i prawne, budowanie wartości firmy.
Monitoring, podstawy kontrolingu, sygnały wczesnego ostrzegania

Informacje o prelegentach:

DARIUSZ PELC - menedżer, szkoleniowiec i konsultant gospodarczy z 20 letnim doświadczeniem. Prezes Zarządu i współwłaściciel firmy konsultingowej. Trener
w zakresie zarządzania i planowania strategicznego, analiz ekonomiczno-finansowych, controllingu, zarządzania operacyjnego. Trener w studium Europejski Certyfikat Bankowca EFCB. Nauka finansów w jego wykonaniu to prawdziwa intelektualna uczta dla najbardziej wymagających umysłów.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1480 PLN netto d

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia dostępnego na www.opentraining.pl. Wpłaty należy dokonać na konto Open Training Sp. z o.o. w ciągu 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia. Faktura VAT zostanie wystawiona po dokonaniu płatności.
1) Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT. Nr. NIP………………………………..……. i upoważniamy Open Training Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
2) Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi 1 480 PLN netto

Wydarzenie: OCENA KONDYCJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA