Szkolenie

Ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięć z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych

O szkoleniu

Program szkolenia:

1. Uporządkowanie kluczowych pojęć – wprowadzenie do tematyki szkolenia (przedsięwzięcia, działania, instalacje, znaczące oddziaływania, standardy jakości środowiska, standardy emisyjne, kompleksowe podejście do ochrony środowiska).
2. Podstawy funkcjonowania sieci Natura 2000 i innych form ochrony przyrody, wynikające stąd ograniczenia realizacji przedsięwzięć.
3. Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym - uwarunkowania formalne.
4. Klasyfikacja przedsięwzięć do oceny oddziaływania na środowisko
z uwzględnieniem zmian wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 Nr 213 poz. 1397).
5. Rola raportu i karty informacyjnej wraz załącznikami w procedurze wydawania decyzji środowiskowej – spełnienie wymagań formalnych i praktyka przygotowania:
a. Porządna Karta informacyjna przedsięwzięcia kluczowym dokumentem efektywnej procedury wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć tzw. II grupy, studium przypadku,
b. Dobry raport OOŚ = krótsza procedura i właściwa decyzja z rzeczowym uzasadnieniem – zakres raportu, spełnienie wymogów formalnych a cel przygotowania raportu, ćwiczenie w określaniu priorytetów oddziaływań.
6. Organy uczestniczące w procedurze OOŚ.
7. Rola i udział społeczeństwa w procedurze OOŚ.
8. Schematy postępowania w sprawie wydawania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć:
a. mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
b. mogących potencjalnie znacząco oddziaływać środowisko.
9. Elementy niezbędne do wydania poprawnej decyzji środowiskowej,
10. Przesłanki przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko
w procedurze uzyskiwania pozwolenia na budowę,
11. Schematy procedury OOŚ w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę:
a. ponowna ocena oddziaływania na środowisko,
b. ocena oddziaływania na obszary NATURA 2000 przedsięwzięć innych niż mogące znacząco oddziaływać na środowisko.
Kto powinien wziąć udział?
specjalistów ochrony środowiska, pracowników urzędów

Program szkolenia

Program szkolenia:

1. Uporządkowanie kluczowych pojęć – wprowadzenie do tematyki szkolenia (przedsięwzięcia, działania, instalacje, znaczące oddziaływania, standardy jakości środowiska, standardy emisyjne, kompleksowe podejście do ochrony środowiska).
2. Podstawy funkcjonowania sieci Natura 2000 i innych form ochrony przyrody, wynikające stąd ograniczenia realizacji przedsięwzięć.
3. Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym - uwarunkowania formalne.
4. Klasyfikacja przedsięwzięć do oceny oddziaływania na środowisko
z uwzględnieniem zmian wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 Nr 213 poz. 1397).
5. Rola raportu i karty informacyjnej wraz załącznikami w procedurze wydawania decyzji środowiskowej – spełnienie wymagań formalnych i praktyka przygotowania:
a. Porządna Karta informacyjna przedsięwzięcia kluczowym dokumentem efektywnej procedury wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć tzw. II grupy, studium przypadku,
b. Dobry raport OOŚ = krótsza procedura i właściwa decyzja z rzeczowym uzasadnieniem – zakres raportu, spełnienie wymogów formalnych a cel przygotowania raportu, ćwiczenie w określaniu priorytetów oddziaływań.
6. Organy uczestniczące w procedurze OOŚ.
7. Rola i udział społeczeństwa w procedurze OOŚ.
8. Schematy postępowania w sprawie wydawania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć:
a. mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
b. mogących potencjalnie znacząco oddziaływać środowisko.
9. Elementy niezbędne do wydania poprawnej decyzji środowiskowej,
10. Przesłanki przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko
w procedurze uzyskiwania pozwolenia na budowę,
11. Schematy procedury OOŚ w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę:
a. ponowna ocena oddziaływania na środowisko,
b. ocena oddziaływania na obszary NATURA 2000 przedsięwzięć innych niż mogące znacząco oddziaływać na środowisko.

Czas trwania

10:00 - 16:00

Prelegenci

Cytat
• Główny Specjalista, Kierownik Zespołu ds. Informacji o Środowisku w Centrum Informacji o Środowisku podległego Ministrowi Środowiska. Były pracownik Ministerstwa Środowiska w Departamencie Inwestycji i Rozwoju Technologii (później Ocen Oddziaływania na Środowisko), Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, a także Urzędu Miasta Siedlce,
• Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Inżynierii Wodnej i Sanitarnej,
• Wieloletni wykładowca i praktyk w zakresie pozwoleń zintegrowanych i ocen oddziaływania na środowisko, absolwent szkoleń dla trenerów,
• Radca prawny, zastępca dyrektora Wydziału Systemu i Analiz Prawnych
w Departamencie Koordynacji Programów Infrastrukturalnych, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego,
• Specjalizuje się w prawnych aspektach przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy UE (m.in. ocena oddziaływania na środowisko, zamówienia publiczne, pomoc publiczna).

Gdzie i kiedy

Warszawa 16 września 2011
Warszawa

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Weź udział

Cena 1
netto
460 PLN
Cena zawiera:
  • wykłady, zaświadczenie uczestnictwa, obiad, przerwy kawowe, materiały szkoleniowe
Weź udział

Organizator

Meritum Comp
03-149 Warszawa
ul. Aluzyjna 23H/403
woj. mazowieckie
Firma Meritum Comp powstała w 2004 r. Początkowo działalność Meritum Comp skupiała się na kompleksowej obsłudze informatycznej firm. Jednak z czasem, bazując na doświadczeniu zawodowym udziałowców oraz kontaktach wśród najlepszych ekspertów ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

na podstawie faktury

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Meritum Comp
03-149 Warszawa ul. Aluzyjna 23H/403
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!