Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/ocena-oddzialywania-na-srodowisko-w-procesie-inwestycyjnym-49519-id714

Informacje o szkoleniu

 • Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym


  ID szkolenia: 49519
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Rolnictwo, środowisko
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Warszawa
  Warszawa
  Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9.30 - 16.00
 • Organizator szkolenia:

  Meritum Comp
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest poprawa jakości przeprowadzanych ocen oddziaływania na środowisko, w szczególności zapewnienie zgodności prowadzonych postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z wymaganiami dyrektyw unijnych, podniesienie jakości dokumentacji OOŚ i jakości procedur OOŚ, zapewnienie sprawnej i skutecznej absorpcji środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest między innymi do inwestorów, przedstawicieli firm budowlanych, organów administracji publicznej, wykonawców raportów OOŚ, instytucji pośredniczących, firm konsultingowych.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie
2. System OOŚ w Unii Europejskiej - podstawy prawne
3. System OOŚ w Polsce - podstawy prawne
4. Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko (SOOŚ)
- dotycząca projektów polityk, strategii, planów i programów
projekty dokumentów podlegające SOOŚ
odstąpienie od SOOŚ
zakres prognozy
opiniowanie przez właściwe organy
udział społeczeństwa

5. Ocena Oddziaływania na Środowisko planowanych przedsięwzięć
podział przedsięwzięć, przedsięwzięcia podlegające OOŚ
postępowania, w ramach których przeprowadza się OOŚ
organy przeprowadzające OOŚ
screening
zakres raportu, scoping
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
opiniowanie przez właściwe organy
udział społeczeństwa
zakres decyzji z OOŚ i bez OOŚ

6. Ponowna ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
7. Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko
8. Ocena oddziaływania przedsięwzięć na obszary Natura 2000
europejska sieć ekologiczna Natura 2000
procedura oceny oddziaływania inwestycji na obszar Natura 2000

9. Realizacja projektów infrastrukturalnych finansowanych ze środków unijnych a OOŚ - wybrane aspekty

Informacje o prelegentach:

Dr JOANNA SZTYBER
Radca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Wydziale ds. Orzecznictwa Administracyjnego Departamentu Ocen Oddziaływania Na Środowisko GDOŚ. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie stosowania przepisów związanych z oceną oddziaływania przedsięwzięć na środowisko (przygotowanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych w I i II instancji, udzielanie odpowiedzi Komisji Europejskiej w związku ze skargami dotyczącymi OOŚ dla inwestycji ubiegających się o dofinansowanie, przygotowywanie pism procesowych do sądów administracyjnych) oraz bogatą praktykę jako wykładowca (ponad 400 godzin szkoleń z dziedziny ocen oddziaływania na środowisko).

Koszt i warunki udziału

Cena zawiera:

Wykłady, Materiały szkoleniowe, Zaświadczenia uczestnictwa, Obiad, Serwis kawowy.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

.

Wydarzenie: Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym