Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym

O szkoleniu

Udział w szkoleniu będzie pomocny w poprawie jakości przeprowadzanych ocen oddziaływania na środowisko, w szczególności w zapewnieniu zgodności prowadzonych postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z wymaganiami dyrektyw unijnych, podniesieniu jakości dokumentacji OOŚ i jakości procedur OOŚ, zapewnieniu sprawnej i skutecznej absorpcji środków unijnych.

W trakcie szkolenia wykładowcy przedstawią w sposób szczegółowy przepisy kształtujące system ocen oddziaływania na środowisko a także ich praktyczne zastosowanie.
Kto powinien wziąć udział?
Na szkolenie zapraszamy przedstawicieli firm budowlanych i inwestorów, pracowników administracji rządowej i samorządowej, pracowników urzędów zajmujących się weryfikacją wniosków o dofinansowanie.

Program szkolenia

1. Uwarunkowania prawne wynikające z dyrektyw Unii Europejskiej i konwencji międzynarodowych.
2. Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko jako podstawa wczesnej identyfikacji konfliktów środowiskowych.
3. Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć.
4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
5. Podział przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
6. Kwalifikacja przedsięwzięć do przeprowadzenia ooś.
7. Rola raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w procedurze oceny oddziaływania na środowisko.
8. Udział społeczeństwa w procedurze ooś.
9. Ocena oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.
10. Ponowna ocena oddziaływania na środowisko.
11. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.
12. Ocena oddziaływania na środowisko jako warunek uzyskania funduszy unijnych.
13. Przykłady, pytania, dyskusja, konsultacje.

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

1. Ekspert Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, wiceprzewodniczący Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko, były Dyrektor Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko w GDOŚ;
2. Zastępca Dyrektora Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Golden Floor Plaza

Warszawa

Al. Jerozolimskie

woj. mazowieckie

Golden Floor Plaza

Warszawa

Al. Jerozolimskie 123a

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
zł netto
1 190
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji poszkoleniowych.
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie
http://www.jgt.pl/szkolenia/proces_inwestycyjny_1403osb

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!