Szkolenie

OCENA PRACOWNIKÓW, A SZTUKA MOTYWUJĄCEGO FEEDBACKU

O szkoleniu

DZIĘKI UDZIAŁOWI W SZKOLENIU:
- poznasz i przećwiczysz różnorodne techniki udzielania informacji zwrotnych pozwalające uzyskać pożądany efekt podczas współpracy,
- przećwiczysz w jaki sposób mogą zachowywać się w różnych sytuacjach udzielania informacji zwrotnych pracownicy, dzięki czemu będziesz umiał kontrolować i monitorować postępy pracowników, ich zaangażowanie w pracę, osiągane efekty i ich jakość, a także poziom rozwoju kompetencji niezbędnych do skutecznego funkcjonowania na danym stanowisku,
- wypracujesz sprawdzone modele zachowań, szczególnie użytecznych w procesie motywowania pracowników, wyznaczania indywidualnych ścieżek rozwoju, przez co umocnisz swoją pozycję menadżerską,
- rozwiniesz umiejętności, które pozwolą Ci utrzymać dobrą współpracę z pracownikami z jednoczesnym, wysokim nastawieniem na realizowanie celów zadaniowych i dbanie o interes firmy,
-będziesz potrafił w trakcie komunikowania się w etyczny sposób wpłynąć na postawy i zachowania swoich podwładnych.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie jest dla: menedżerów (średniego i wyższego szczebla), osób na co dzień zarządzających zespołami pracowników, nowo mianowanych szefów oraz wszystkich osób, które pragną pogłębić swoje umiejętności w zakresie skutecznego kierowania i motywowania zespołu.

Program szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA:

1.Znaczenie feedbacku w procesie oceny pracowników
a) Cele oceny jako systemu
b) Cele rozmowy oceniającej
c) Związki z innymi obszarami zarządzania ludźmi

2.Wprowadzanie oceny pracowniczej jako systemu i prezentowanie go pracownikom
a) Język korzyści w prezentowaniu
b) Budowanie partnerskiej atmosfery i orientacji na cel
c) Budowanie autorytetu przełożonego i jego imperium w ocenianiu
d) Techniki i narzędzia wyprzedzania oporu i reagowania na opór
e) Przygotowanie do rozmowy oceniającej

3.Przygotowanie do rozmowy oceniającej a) Świadomość i radzenie sobie z błędami postrzegania społecznego
b) Struktura pytań pomocnych w przygotowaniu się do rozmowy oceniającej
c) Budowanie argumentów na poparcie własnej oceny
d) Przygotowanie do prawidłowego udzielania informacji zwrotnej

4.Rozpoczęcie rozmowy oceniającej
a) Formalizowanie rozmowy
b) Radzenie sobie z koleżeńskim wymiarem relacji przełożony – podwładny
c) Budowanie norm i zasad na rozmowę — budowanie świadomości treści i struktury rozmowy oceniającej
d) Prezentowanie celów rozmowy w powiązaniu z systemem ocen
e) Rodzaje niedopowiedzeń, domniemań i interpretacji możliwych na etapie rozpoczęcia

5.Efektywna komunikacja w procesie oceny pracowniczej
a) Techniki aktywnego słuchania
b) Budowanie partnerskiej atmosfery
c) Budowanie autorytetu przełożonego
d) Orientacja na dialog w praktyce
e) Struktura, rodzaje i praktyka budowania pytań wspomagających prezentowanie samooceny
f) Wydobywanie przesłanek do wniosków rozwojowych
g) Wnioskowanie na temat rozumienia kryteriów oceny

6.Prezentowanie oceny przez przełożonego
a) Prawidłowa struktura informacji zwrotnej b) Prezentowanie argumentów
c) Dbanie o aspekt wychowawczy
d) Radzenie sobie ze stresem w trakcie prezentacji
e) Asertywność w kontakcie
f) Techniki sprawdzania zrozumienia

7.Uzyskiwanie zgody między stronami
a) Praktyka dialogu
b) Praca z obiekcjami
c) Sztuka uzyskiwania i dokonywania ustępstw
d) Radzenie sobie z finalnym brakiem zgody

8.Praca nad indywidualnymi problemami


Program szkolenia jest ściśle dostosowany do oczekiwań i potrzeb uczestników. Przed rozpoczęciem szkolenia, trener kontaktuje się telefonicznie z każdym z uczestników w celu doprecyzowania oczekiwań, sytuacji w pracy zawodowej nad jakimi szczególnie chciałby podczas szkolenia dany uczestnik popracować. W oparciu o te informacje trener dostosowuje program do potrzeb uczestników oraz układa ćwiczenia dla uczestników do pracy indywidualnej i grupowej podczas szkolenia.


METODOLOGIA:
Ponad 80% treningu to praktyczne ćwiczenia gwarantujące opanowanie umiejętności w danym zakresie tematycznym. Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową z wykorzystaniem: gier i scenek symulacyjnych, case studies, pracy w podgrupach, zadań indywidualnych dla uczestników, wideotreningu, elementów coachingu indywidualnego i innych. Podczas szkolenia uczestnicy uczą się i pracują na własnych sytuacjach, z jakimi mają do czynienia w codziennej pracy zawodowej. Materiały szkoleniowe przygotowywane są ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji zawodowych opisywanych przez uczestników szkolenia. Zawierają opisy technik do indywidualnego zastosowania, gruntowne analizy sytuacji, przykłady praktyczne i gotowe rozwiązania do zastosowania w codziennej pracy.

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:
1. Indywidualną analizę potrzeb każdego uczestnika
(wywiad telefoniczny trenera prowadzącego szkolenie z uczestnikiem, mający na celu m. in. określenie oczekiwań uczestnika, sytuacji problematycznych występujących w pracy uczestnika i związanych z tematyką szkolenia)
2. Uczestnictwo w dwudniowym szkoleniu i materiały szkoleniowe
3. Nagranie wideo przebiegu szkolenia i jego analizę
(analiza pracy uczestników w podgrupach oraz pracy indywidualnej każdego uczestnika z określeniem dalszych kroków rozwojowych w obszarze tematycznym szkolenia dla każdego uczestnika)
4. Poszkoleniowe, indywidualne 2-godzinne spotkania konsultacyjne
(spotkanie indywidualne uczestnika z trenerem prowadzącym, mające na celu udzielenie każdemu uczestnikowi dodatkowych informacji zwrotnych na podstawie pracy podczas szkolenia i analizy nagrań wideo - wskazanie dalszego kierunku rozwoju w obszarze tematycznym szkolenia)
5. Certyfikat ukończenia szkolenia
6. Obiady i przerwy kawowe podczas szkolenia.

Prelegenci

Cytat
TRENERZY:
Zespół CIRCULUS tworzą osoby z dużym doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z różnych dziedzin związanych z wykorzystaniem psychologii w biznesie. Nasi trenerzy mają doświadczenie i sukcesy zawodowe oraz bardzo dobre przygotowanie merytoryczne w obszarze, w którym prowadzą treningi. Naszą pasją jest uczenie i rozwijanie umiejętności tak naszych Klientów, jak i naszych własnych.

Gdzie i kiedy

Wrocław 20 - 21 grudnia 2012
Sala szkoleniowa CIRCULUS

50-559 Wrocław

Świeradowska 9

woj. dolnośląskie

Weź udział

Cena 1
PLN brutto (w tym 23 % VAT) / os
1 PLN
Cena zawiera:
  • Cena szkolenia zawiera: 1. Indywidualna analiza potrzeb uczestników / Udział w szkoleniu i materiały szkoleniowe / 3. Nagranie wideo przebiegu szkolenia i jego analizę / 4. Poszkoleniowe konsultacje indywidualne z trenerem / 5. Certyfikat ukończenia szkolenia / 6. Obiady i przerwy kawowe.
Weź udział

Organizator

CIRCULUS Szkolenia dla Biznesu, Doradztwo Personalne, Konsulting Strategiczny
50-559 Wrocław
Świeradowska 9
woj. dolnośląskie
CIRCULUS jest firmą szkoleniowo-doradczą specjalizującą się w przygotowywaniu i wdrażaniu długofalowych programów rozwojowych oraz systemów wspomagających ZZL. Nasze działania skierowane są do średniej i wysokiej kadry menadżerskiej zajmującej si...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

W celu zapisania się na szkolenie prosimy o wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, dostępnego na naszej stronie internetowej (www.circulus.edu.pl) i przesłanie wypełnionego zgłoszenia faksem pod nr (71) 368 64 04.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Wiadomość została wysłana!
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

CIRCULUS Szkolenia dla Biznesu, Doradztwo Personalne, Konsulting Strategiczny
50-559 Wrocław Świeradowska 9
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!