Ocena, rozliczanie i kontrola projektów wynagrodzeniowych finansowanych ze środków pomocy technicznej PO IR

O szkoleniu

Ekspert w 9 krokach szczegółowo przedstawi jak wygląda rozliczanie i kontrola projektów wynagrodzeniowych finansowanych ze środków pomocy technicznej PO IR.

Na szkoleniu dowiesz się min.:
O ogólnych zasadach kwalifikowania wydatków osobowych w projektach pomocy technicznej (PT) z Wytycznymi;
Jak sprawdzać wnioski o płatność beneficjentów w ramach projektów współfinansowanych ze środków pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 w zakresie wynagrodzeń pracowników (zw. dalej: „Wnioski PT”).
Kto powinien wziąć udział?

Kurs kierowany jest do wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z tematyki szkolenia.

Program szkolenia

  1. Ogólne zasady kwalifikowania wydatków osobowych w projektach pomocy technicznej (PT) zgodnie z Wytycznymi w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 (zw. dalej: „Wytyczne PT”), w tym omówienie kwalifikowalności poszczególnych składników wynagrodzeń.
  2. Jak sprawdzać wnioski o płatność beneficjentów w ramach projektów współfinansowanych ze środków pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 w zakresie wynagrodzeń pracowników (zw. dalej: „Wnioski PT”).
  3. Zasady/przepisy dot. naliczania składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i zaliczek na podatek - wysokości składek, zwolnienia itp. oraz ich kwalifikowalność zgodnie z Wytycznymi PT.
  4. Zasady/przepisy dot. obliczania ekwiwalentu za urlop – termin naliczania, termin wypłaty, przedawnienie oraz jego kwalifikowalność, zgodnie z Wytycznymi PT.
  5. Zasady/przepisy dot. naliczania wynagrodzenia za nadgodziny oraz jego kwalifikowalność zgodnie z Wytycznymi PT.
  6. Przyznawanie dodatków za dodatkowe zadania a zadania wynikające z opisu stanowiska w kontekście kwalifikowalności zgodnie z Wytycznymi PT.
  7. Dokumentacja kadrowa i księgowa w projektach współfinansowanych ze środków pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 w świetle rozliczania i kontroli projektów PT na wynagrodzenia pracowników.
  8. Przykładowe błędy w rozliczaniu wynagrodzeń w projektach PT.
  9. Korekty związane z niewłaściwym rozliczaniem wynagrodzeń w projektach PT.

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

HALINA KĘDZIORA

Doradca podatkowy - członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Jest właścicielem biura usług księgowych i doradztwa podatkowego od 1994 r.

Prowadzenie księgowości projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Monitorowanie i kontrola projektów unijnych, szkolenia z zakresu zasad funkcjonowania, rozliczania i kontroli projektów unijnych. Zagadnienia finansowe i podatkowe, zarządzanie finansami firm, doradztwo księgowe i podatkowe dla firm.

Gdzie i kiedy

Warszawa 27 maj 2022
Atlas Tower

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
za osobę
940
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
  • serwis obiadowy
  • przerwy kawowe
  • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS; Materiały wraz z nową ustawą Pzp; Dostęp do EduStrefy
  • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!