OCENA WIARYGODNOŚCI KONTRAHENTA NA PODSTAWIE ANALIZY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

O szkoleniu

Podstawowym celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom szczególnej wiedzy dotyczącej sporządzania kompletnego sprawozdania finansowego i interpretowania informacji zawartej we wszystkich elementach tego sprawozdania. Praktyczny wymiar szkolenia wyraża się w części warsztatowej, podczas której uczestnicy sporządzają samodzielnie kompletne sprawozdanie finansowe na podstawie dokumentacji księgowej, a następnie na podstawie tego sprawozdania dokonują oceny sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstwa.

Korzyści dla uczestnika

Nabyta wiedza:
· Zasady konstrukcji, pojemność informacyjna bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym, informacji dodatkowej, not objaśniających oraz sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa
· Rodzaje kosztów, strat, przychodów i zysków w przedsiębiorstwie w przekroju różnych sfer działalności przedsiębiorstwa
· Rodzaje majątku i kapitałów przedsiębiorstwa
· Metody ustalania wyniku finansowego przedsiębiorstwa
· Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
· Pojemność informacyjna opinii i raportu biegłego rewidenta
· Metody oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa

Nabyte umiejętności:
· Interpretacja informacji zawartej w bilansie, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawieniu zmian w kapitale, informacji dodatkowej, notach objaśniających, sprawozdaniu z działalności przedsiębiorstwa oraz opinii i raporcie biegłego rewidenta
· Umiejętność sporządzenia kompletnego sprawozdania finansowego
· Umiejętność dokonania oceny wskaźnikowej kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdania finansowego
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie adresowane jest do osób nie pracujących bezpośrednio w księgowości, analityków giełdowych, akcjonariuszy i udziałowców, a także menedżerów średniego i wyższego szczebla zarządzania, dyrektorów finansowych, kontrolerów i innych osób chcących nauczyć się interpretować informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym w celu zdiagnozowania sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstwa.

Program szkolenia

1. Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstwa - wprowadzenie
a. System ewidencyjny rachunkowości
b. Ustawa o rachunkowości
c. Elementy sprawozdania finansowego - charakterystyka

2. Bilans
a. Aktywa i pasywa - charakterystyka
b. Zasady konstrukcji bilansu
c. Wpływ działalności gospodarczej przedsiębiorstwa na jego bilans
d. Pojemność analityczna bilansu

3. Rachunek zysków i strat
a. Koszty, straty, przychody i zyski - charakterystyka
b. Wariant porównawczy i kalkulacyjny rachunku zysków i strat
c. Poziomy wyniku finansowego
d. Pojemność analityczna rachunku zysków i strat

4. Rachunek przepływów pieniężnych
a. Metoda kasowa i metoda memoriałowa w rachunkowości
b. Przepływy z działalności operacyjnej, finansowej i inwestycyjnej
c. Pojemność analityczna rachunku przepływów pieniężnych

5. Zestawienie zmian w kapitale własnym
a. Charakterystyka wszystkich elementów kapitału własnego
b. Zasady zwiększania i zmniejszania różnych rodzajów kapitału
c. Pojemność analityczna zestawienia zmian w kapitale własnym

6. Informacja dodatkowa
a. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
b. Noty objaśniające do sprawozdania finansowego
c. Pojemność analityczna informacji dodatkowej

7. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie z działalności

8. Opinia i raport biegłego rewidenta

9. Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdania finansowego
a. Analiza kosztów, przychodów, wyniku finansowego i rentowności
b. Analiza sytuacji majątkowej i finansowej
c. Analiza sytuacji kapitałowej
d. Analiza płynności finansowej
e. Analiza zadłużenia
f. Metody dyskryminacyjne

10. Przykład praktyczny sporządzenia kompletnego sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa na podstawie dokumentacji księgowej oraz analiza finansowa kondycji finansowej tego przedsiębiorstwa

Czas trwania

3 dni; około 20 godz.dyd.

Prelegenci

Od ponad 15 lat współpracuje z przedsiębiorcami i doradza im w zakresie zarządzania finansami. Prowadzi szkolenia dla menedżerów oraz projekty konsultingowe z zakresu planowania i analizy finansowej. Pracuje dla największych przedsiębiorstw w Polsce jak i mniejszych firm działających na rynku lokalnym. Jest akredytowanym doradcą finansowym w Polsko-Brytyjskim Programie Rozwoju Przedsiębiorczości, członkiem Polskiej Sieci Doradców, ekspertem w programie Know-How Fund (w zakresie wyceny wartości i oceny kondycji przedsiębiorstw). Prowadzi zajęcia z zarządzania finansami dla menedżerów w programie MBA realizowanym w Polsce przez University of Illinois at Urbana Champaign. Uzyskał akredytację wykładowcy w programie MBA realizowanym przez University of Central Lancashire (Wielka Brytania). Zrealizował kilkadziesiąt projektów doradczych z zakresu zarządzania finansami. Wśród jego klientów są m.in. Polski Bank Inwestycyjny S.A, Animex Agro Hand S.A., AVL Medical Instruments Poland S.A., Medi Sept S.A., Polska Agencja Radiokomunikacji w Warszawie. Jest biegłym sądowym w zakresie finansów.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

hotel o wysokim standardzie

Ryn

centrum

woj. warmińsko-mazurskie

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

.

woj. małopolskie

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

.

woj. małopolskie

HOTEL O WYSOKIM STANDARDZIE

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

pensjonat Antałówka ***

Zakopane

Ul. Wierchowa 2

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
PLN+VAT
2 000
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie, pełne wyzywienie, udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, kolację integracyjną, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Zapisz się

Organizator

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin
Legionowa 2/42
woj. lubelskie
Misją EDU-SKILLS SZKOLENIA I DORADZTWO jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych na najwyższym poziomie oraz przekazywanie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Doświadczenie ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie podpisanej karty zgłoszenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin Legionowa 2/42
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!