Ocena wizualna połączeń spawanych VT

O szkoleniu

Metodyka wykonywania nieniszczących badań wizualnych połączeń spawanych (Visual Testing Of Materials), przy wytwarzaniu i przetwórstwie metali oraz badania przed i eksploatacyjne urządzeń, obiektów i konstrukcji. Metody i zasady przeprowadzania badań wizualnych (bezpośrednich i zdalnych). Dobór technik badawczych w zależności od badanych obiektów. Etapy (kolejność) przeprowadzania badania. Wyposażenie niezbędne do przeprowadzania badań, narzędzia i przyrządy pomocnicze. Informacje przed badaniem, ocena i raportowanie. Zagadnienia poziomów jakości i poziomów akceptacji. Analizy przypadków produkcyjnych, zespołowa i samodzielna ocena wybranych złączy próbnych
Kto powinien wziąć udział?
Specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości. • Liderzy projektów. • Audytorzy wewnętrzni SZJ, ZSZJ. • Pracownicy działów SQA, SQD. • Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji). • pracownicy działów kontroli jakości, firm usługowych wykonujących badania nieniszczące - NDT Non-Destructive Testing • personel nadzoru inwestycyjnego i technologicznego.
Dodatkowe zalecenia:
Aby uczestnik mógł w pełni uczestniczyć w szkoleniu oraz w prosty i łatwy sposób przyswoić wymaganą programem szkoleniowym wiedzę, preferowany jest techniczny kierunek wykształcenia lub co najmniej kilkumiesięczne doświadczenie zawodowe na stanowiskach technicznych. Ponadto od kandydata wymaga się:
• Wykształcenia minimum zawodowego.
• Umiejętności wykonywania podstawowych obliczeń matematycznych

Program szkolenia

Program:
• Certyfikacja i kwalifikacja personelu badań nieniszczących wg PN-EN ISO 9712.
• Identyfikacja obiektów badanych.
• Podstawa fotometrii, optyki oraz anatomii narządu wzroku.
• Wyposażenie.
• Endoskopia, badania bezpośrednie i zdalne.
• Dobór technik badawczych.
• Informacje przed badaniem i kontrola warunków obserwacji.
• Badanie i wykrywanie niezgodności (kolejność i zasady).
• Ocena i raportowanie.
• Zagadnienia jakości.


Ćwiczenia:
Ćwiczenia praktyczne
o Ćwiczenie 1 Badanie wizualne spoin pachwinowych
o Ćwiczenie 2 Badanie wizualne spoin doczołowych
o Ćwiczenie 3 Badania wizualne spoin z użyciem boroskopu (endoskopu) oraz lusterek inspekcyjnych
Metodyka:
wykład
ćwiczenia
warsztaty

Czas trwania

2 dni po 8 godzin

Zapytaj o termin

Prelegenci

Trenerzy TQMsoft.

Gdzie i kiedy

Kraków 21 sierpień 2015-31 grudzień 2016
TQMsoft

31-231 Kraków

ul. Bociana 22A

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
12 397 18 81
b.d.
Cena zawiera:
  • szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu, słodki poczęstunek, pomoc w rezerwacji hotelu
Zapisz się

Organizator

TQMsoft
31-231 Kraków
Bociana 22a
woj. małopolskie
Od 1996 roku wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Usprawniamy procesy Klientów dostarczając i wdrażając najwyższej klasy produkty i usługi. Pomagamy doskonalić kompetencje techniczne i osobiste pracowników różnych sz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenie uczestnictwa w postaci Karty zgłoszenia przesłać w postaci faksu, nie później niż na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia.
Płatność za szkolenie następuje na podstawie faktury otrzymanej po szkoleniu w terminie 14 dni.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

TQMsoft
31-231 Kraków Bociana 22a
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!