Szkolenie

Oceny okresowe w służbie cywilnej - nowy system ocen z profesjonalną rozmową oceniającą

O szkoleniu

2014.02.26 Warszawa (SOM 14139)

2014.03.14 Wrocław (SOM 14140)

2014.03.27 Poznań (SOM 14166)

2014.03.27 Warszawa (SOM 13141)

Celem szkolenia jest przygotowanie Uczestników do przeprowadzania efektywnych ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej oraz przeprowadzania skutecznych rozmów oceniających. Omówione zostaną projektowane zmiany systemu, jak również obowiązujące w tym obszarze regulacje prawne. Zostaną przedstawione skuteczne techniki oceny w kontekście innych narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie jest adresowane do kierowników i starszych specjalistów działów HR oraz wszystkich przełożonych w służbie cywilnej, na których, zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej, spoczywa obowiązek przeprowadzania ocen okresowych podległych pracowników.

Program szkolenia

1. System ocen okresowych pracowników – jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi:
• System ocen pracowniczych - założenia, zasady.
• Kontrowersje związane z systemem ocen – problemy związane z wdrażaniem systemu i sposoby radzenia sobie z nimi.
• Powody wypaczania systemu ocen.
• Błędy we wdrażaniu systemu ocen.
• Oczekiwania pracowników wobec systemu ocen okresowych.

2. Uwarunkowania systemu ocen okresowych:
• Rodzaj działalności i wielkość organizacji.
• Cele strategiczne firmy.
• Metoda zarządzania.
• Styl kierowania.
• Poziom wymagań.
• Autorytet oceniających.
• Planowanie działania.
• Szkolenie osób oceniających.
• Przygotowanie osób ocenianych.

3. Nowe zasady oceny okresowej w służbie cywilnej w zestawieniu z przepisami aktualnie obowiązującymi:
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie warunków
i sposobu przeprowadzania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej (cykl oceny, narzędzia oceny, zakres, kryteria, skutki oceny, rozmowa oceniająca).
• Zasadnicze zmiany w projekcie nowego rozporządzenia w sprawie ocen okresowych.
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu dokonywania pierwszej oceny w służbie cywilnej (cykl oceny, narzędzia oceny, zakres, kryteria, skutki oceny, rozmowa oceniająca).
• Zasadnicze zmiany w projekcie nowego rozporządzenia w sprawie pierwszej oceny w służbie cywilnej.

4. Rozmowa oceniająca:
• Zasady przeprowadzania rozmów oceniających.
• Techniki przeprowadzania rozmowy oceniającej.
• Rozmowa oceniająca w służbie cywilnej.
• Trudności w przeprowadzaniu rozmowy oceniającej.
• Najczęściej popełniane błędy.

5. System ocen okresowych jako czynnik motywujący w kontekście innych aspektów polityki personalnej:
• Wynagrodzenia.
• Polityka szkoleniowa.
• Awanse.

Czas trwania

9:00 – 15:30

Prelegenci

Cytat
Agnieszka Pilińska-Kępowicz – doświadczony trener, konsultant, menedżer z wykształcenia psycholog – absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, posiada szereg certyfikatów trenerskich, ukończone podyplomowe studia w zakresie zarządzania oraz specjalistyczne studia trenerskie w obszarze umiejętności poznawczych. Przez wiele lat odpowiedzialna za kierowanie działami realizującymi politykę personalną w zróżnicowanych strukturach organizacyjnych. W chwili obecnej zatrudniona w Ministerstwie Spraw Zagranicznych na stanowisku szefa sekcji HR. Ekspert w szczególności warsztatów z zakresu szeroko rozumianego zarządzania zasobami ludzkimi (rekrutacja, selekcja, opisy i wartościowanie, implementacja polityki szkoleniowej, budowanie ścieżek rozwoju zawodowego, zarządzanie kompetencjami, zarządzanie różnicami pokoleniowymi, HR w dobie starzejących się zasobów pracy, zarządzanie talentami).Twórca wielu symulacyjnych gier strategicznych dla kadry kierowniczej sektora publicznego i prywatnego.

Anna Żółkowska – doświadczony trener wewnętrzny w służbie cywilnej i wieloletni pracownik administracji rządowej, urzędnik służby cywilnej, z wykształcenia prawnik. Posiada doświadczenie w pracy w komórkach kadrowych i organizacyjnych w urzędach administracji rządowej oraz doświadczenie w zarządzaniu różnymi zespołami ludzkimi. Przez kilka lat odpowiadała między innymi za prawidłowy przebieg procesu oceniania pracowników w urzędzie, brała udział w rozpatrywaniu sprzeciwów od ocen okresowych. Jako bezpośredni przełożony ocenia swoich pracowników. Od 1999 roku, jako trener wewnętrzny w służbie cywilnej, prowadzi szkolenia dla pracowników służby cywilnej, w czasie których dzieli się wiedzą teoretyczną oraz własnymi doświadczeniami zawodowymi. Przeprowadziła kilkadziesiąt szkoleń, których tematyka obejmuje: różnorodne aspekty zarządzania kadrami, w tym kwestie ocen pracowniczych, przepisów prawnych regulujących stosunek pracy w służbie cywilnej.


*Szkolenie będzie prowadził jeden dedykowany trener.

Gdzie i kiedy

Warszawa 26 lutego 2014
Warszawa - sala szkoleniowa Akademii Biznesu MDDP ul. Domaniewska 39A, Wrocław - w hotelu w centrum miasta.

02-672 Warszawa

ul. Domaniewska 39A

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
Koszt uczestnictwa: - jednej osoby 590 zł + 23% VAT - dwóch i więcej osób 540 zł/os + 23% VAT.
590 PLN
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

ZWOLNIENIE Z PODATKU VAT
W przypadku złożenia przez Państwa oświadczenia, że udział w szkoleniu zostanie w 70% lub w całości sfinansowany ze środków publicznych zgodnie z art. 43 ust 1. pkt. 29 lit. c) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535), koszty szkolenia zostaną zwolnione z podatku VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!