Szkolenie

Ochrona danych osobowych i archiwizacja dokumentacji pracowniczej

O szkoleniu

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu przedstawienie rozwiązań prawnych związanych z problematyką prowadzenia dokumentacji pracowniczej, zapewnienia ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach oraz archiwizacją dokumentacji powstałej w trakcie działania przedsiębiorstwa.

Uczestnicy:

Szkolenie skierowane jest do przede wszystkim do właścicieli, pracowników zarządzających przedsiębiorstwem, menadżerów średniego szczebla oraz pracowników działów HR i księgowości,

Metody szkoleniowe:

Wykład zobrazowany licznymi przykładami praktycznymi i orzecznictwem sądowym; wyjaśnienie wątpliwości zgłaszanych przez uczestników, konsultacje indywidualne w ostatniej części szkolenia.
Kto powinien wziąć udział?
Uczestnicy:

Szkolenie skierowane jest do przede wszystkim do właścicieli, pracowników zarządzających przedsiębiorstwem, menadżerów średniego szczebla oraz pracowników działów HR i księgowości,

Program szkolenia

Podstawa prawna prowadzenia dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy



Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 ze zm.)



Akta osobowe pracowników - poszczególne części
Część A

· wykaz dokumentów części A wraz z wzorami

Część B

· wykaz dokumentów części B wraz z wzorami

· oświadczenia składane przez pracownika i ich zmiana w okresie zatrudnienia

Część C

· sposoby rozwiązania umowy o pracę

· wzory pism stosowanych przy rozwiązywaniu stosunku pracy

· zasady sporządzania świadectwa pracy



Pozostała dokumentacja pracownicza.

Dokumentacja dotycząca wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy pracowników

· obowiązek ewidencjonowania czasu pracy wraz z wyjątkami

· zawartość ewidencji czasu pracy pracowników

· dokumenty źródłowe dotyczące czasu pracy

Lista wynagrodzeń

Prowadzenie ewidencji przydziału:

· odzieży i obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej,

· wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ich pranie i konserwację.

Pozostała dokumentacja



Dokumentacja ochrony danych osobowych

· zakres dokumentacji przetwarzania danych osobowych i sposób jej prowadzenia

· administrator bezpieczeństwa informacji (ABI)

· upoważnienia do przetwarzania danych osobowych osób przetwarzających dane osobowe.

· ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych



Archiwizacja dokumentacji

· ustawowe obowiązki twórców dokumentacji

· podstawowe pojęcia archiwalne

· podział akt na kategorie archiwalne

· archiwum zakładowe

· przepisy kancelaryjne i archiwalne

· personel archiwum zakładowego

· lokal archiwum zakładowego

· przyjmowanie akt do archiwum

· ewidencja dokumentacji archiwalnej

· brakowanie dokumentacji

· udostępnianie dokumentacji z archiwum zakładowego

· kontrola dokumentacji archiwalnej

· prawna ochrona dokumentacji i materiałów archiwalnych

· postępowanie z dokumentacją osobową i płacową w przypadku likwidacji lub upadłości pracodawcy

Podsumowanie szkolenia.

Czas trwania

10-17

Prelegenci

Cytat
trener Effect Group

Gdzie i kiedy

Warszawa 17 października 2012
hotel

Warszawa

do ustalenia

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
zł + 23 % vat
550 PLN
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Effect Group Sp. z o.o.
01-443 Warszawa
Erazma Ciołka 16
woj. mazowieckie
Effect Group Sp. z o.o. to firma szkoleniowo-doradcza która działa na rynku szkoleń od II połowy 2006 roku i specjalizuje się w zwiększaniu efektywności na wszystkich poziomach organizacji, poprzez udostępnianie sprawdzonej wiedzy i doświadczenia zaw...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

formularz zgłoszeniowy
faktura po szkoleniu

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Effect Group Sp. z o.o.
01-443 Warszawa Erazma Ciołka 16
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!