Szkolenie: Ochrona danych osobowych na stanowiskach kadrowo-płacowych w nowym stanie prawnym

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/ochrona-danych-osobowych-na-stanowiskach-kadrowo-placowych-w-nowym-stanie-prawnym-47567-id995

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia:
- Nabycie praktycznej wiedzy na temat tego jak chronić dane osobowe na stanowiskach kadrowych
- Zapoznanie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych - Rozporządzenie unijne (RODO), w szczególności w odniesieniu do problematyki związanej z Działem kadr i płac
- Zaznajomienie z projektem zmian w Kodeksie pracy w odniesieniu do tematyki ochrony danych
- Nabycie umiejętności właściwego stosowania przepisów o ochronie danych osobowych mających na celu zapewnienie zgodności funkcjonowania Działu kadr z przepisami o ochronie danych osobowych
- Pozyskanie wiedzy na temat najczęściej spotykanych problemów praktycznych związanych z danymi osobowymi, w tym przede wszystkim w aspekcie danych kandydatów do pracy, pracowników i współpracowników - jakich danych można od nich żądać i jakie dane można przetwarzać, wykorzystanie wizerunku pracownika, monitoring pracowników za pomocą kamer oraz badanie aktywności w Internecie
- Przedstawienie koncepcji i metod pracy z danymi osobowymi wartych zastosowania, jak i potencjalnych błędów, których należy unikać
- Wymiana doświadczeń na temat praktycznych problemów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w działach kadr i płac

Szkolenie skierowane jest do:

Adresaci:
- Kadrowcy, Kierownicy działów HR i ich pracownicy
- Właściciele przedsiębiorstw, kierownicy jednostek organizacyjnych i kadra kierownicza
- Osoby przygotowujące się lub pełniące funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji
- Prawnicy wewnętrzni

Program szkolenia:

1. Na rozgrzewkę - garść pojęć z RODO, problemy dotyczące definicji ustawowych w nowym stanie prawnym.
- Relacja między RODO a ustawami szczególnymi dotyczącymi działu kadr i płac.
- Planowane zmiany w przepisach dotyczących danych osobowych - zmiany w Kodeksie pracy.
- Czy dane przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą podlegają przepisom RODO?
- Co zrobić z informacjami o osobach zmarłych?
- Adres e-mail jako dana osobowa.
- Administrator danych a Inspektor ochrony danych - kto jest kim?
- Których działów organizacyjnych dotyczą przepisy o ochronie danych osobowych?
- Czy dane opublikowane, powszechnie dostępne podlegają przepisom RODO?

2. Zasady prawidłowego przetwarzania przez dział kadr i płac danych osobowych kandydatów do pracy, pracowników i osób współpracujących w nowym stanie prawnym.
- Przesłanki przetwarzania danych zwykłych i wrażliwych.
- Obowiązek informacyjny - czy nas również dotyczy?
- Na czym polega szczególna staranność przy przetwarzaniu danych osobowych w działach kadr i płac?
- Zabezpieczenia techniczne i organizacyjne przetwarzanych danych osobowych.
- Odpowiedzialność za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych dzisiaj i w RODO - administracyjna, karna, cywilna i dyscyplinarna.

3. Wybrane zagadnienia przetwarzania danych osobowych w dziale kadr i płac.
- Zasady prowadzenia dokumentacji, w tym akt osobowych w związku z przepisami o ochronie danych osobowych.
- Czy RODO dotyczy wszystkich danych o pracownikach, czy tylko ich spraw osobistych?
- Jak postępować z CV kandydatów do pracy?
- Jak powinna być sformułowana klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych i czy jest ona konieczna w CV? - ważne zmiany w RODO.
- Czy pracodawca może gromadzić dane dotyczące karalności pracowników?
- Co zrobić z wnioskami podmiotów trzecich (banków, komorników, sądów, związków zawodowych, Policji) dotyczącymi przekazania im danych osobowych pracowników? - powierzenie i udostępnienie danych w kontekście RODO.
- Ciekawe aspekty przetwarzania danych w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.
- Udostępnianie danych osobowych przez telefon – czy forma przekazu ma znaczenie?
- Jakie prawa ma pracownik w stosunku do jego danych osobowych przetwarzanych przez pracodawcę?
- Co oznacza odwołanie zgody na przetwarzanie danych w przypadku pracowników?
- Czy dopuszczalne jest kopiowanie dokumentów pracowników?
- Czy monitoring wobec pracowników jest dozwolony?
- Przyjęcie do pracy nowego pracownika – procedura związana z systemem bezpieczeństwa danych osobowych Rejestracja zbiorów przetwarzanych w działach kadr – kandydaci do pracy, pracownicy, kontrahenci - dostawcy. usług, rejestr korespondencji, lista osób kontaktowych.
- Czynności przetwarzania w działach kadr - kandydaci do pracy, pracownicy, kontrahenci - dostawcy usług, rejestr korespondencji, lista osób kontaktowych.
- Czy pracodawca może żądać od zakładowej organizacji związkowej przekazania listy jej członków? - przepływ danych na linii pracodawca – związek zawodowy.

4. Podsumowanie, dyskusja, indywidualne konsultacje z wykładowcą.

Informacje o prelegentach:

Prawnik, praktyk, doświadczony trener, konsultant, audytor bezpieczeństwa informacji. Specjalizując się w tematyce ochrony danych osobowych prowadzi wdrożenia systemów ochrony danych osobowych. Jest członkiem założycielem Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego, członkiem Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych oraz Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, biorącego czynny udział w procesie legislacyjnym dotyczącym nowelizacji przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych. Laureatka tytułu Lidera Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych. Autorka licznych publikacji z zakresu ODO.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 380 - koszt za osobę

Cena zawiera:

dydaktykę, materiały szkoleniowe, idywidualne konsultacje, zaświadczenie, serwis kawowy, lunch

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Szczegółowych informacji udziela Ewa Sokalska

Wydarzenie: Ochrona danych osobowych na stanowiskach kadrowo-płacowych w nowym stanie prawnym