Szkolenie: Ochrona danych osobowych po zmianach od 1 stycznia 2015 r.

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/ochrona-danych-osobowych-po-zmianach-od-1-stycznia-2015-r-61668-id270

Informacje o szkoleniu

 • Ochrona danych osobowych po zmianach od 1 stycznia 2015 r.


  ID szkolenia: 61668
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Administracja
 • Adres szkolenia:

  Wolters Kluwer
  Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 26.03.2015
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Termin: 26.03.2015 r.

  Miejsce: Warszawa

  10:00 - 16:00
 • Organizator szkolenia:

  Szkolenia ABC a Wolters Kluwer business
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Ochrona danych osobowych po zmianach od 1 stycznia 2015 r.

Szkolenie skierowane jest do:

Prawników, pracowników administracji

Program szkolenia:

W PROGRAMIE:

I. Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI)

Przesłanki wewnątrzorganizacyjne i prawne do wyznaczenia ABI-ego
Zagwarantowanie ABI-emu ,,samodzielności" - problemy praktyczne
Zakres zadań ABI-ego do 1 stycznia 2015 r. i po tej dacie
Sposób przygotowania planów audytów wewnętrznych
Korzyści i ograniczenia dla administratora danych wynikające z wyznaczenia ABI-ego
Funkcja rejestru ABI-ich
Współpraca ABI-ego z GIODO
Spójność nowelizacji z 7 listopada 2014 r. z Ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych


II. Dostosowanie dokumentacji ochrony danych osobowych - case study

Zakres zmian w dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych (Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych, Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym itd.) wynikających z nowelizacji Ustawy o ochronie danych osobowych i sposób wprowadzenia tych zmian


III. Rejestracja zbiorów danych

Przesłanki opracowania, wdrożenia, prowadzenia i aktualizacji wewnętrznego rejestru zbiorów danych
Sposób opracowania wewnętrznego rejestru i jego przechowywania
Zasada jawności - problemy praktyczne dostępu do danych osobowych w wewnętrznym rejestrze zbiorów danych
Omówienie przypadków wymagających zgłoszenia zbioru danych do rejestracji w GIODO i wewnętrznym rejestrze zbiorów danych;
Omówienie przypadków wyłączających obowiązek zgłoszenia zbioru danych do rejestracji - granice zastosowania włączeń z art. 43 u.o.d.o.;
Sposoby zaplanowania struktury zbiorów danych w firmie, w tym zbiorów wymagających rejestracji
Omówienie wymogów, jakie trzeba spełnić przed zgłoszeniem zbioru danych do rejestracji
Praktyczne aspekty postępowania przed GIODO w sprawie rejestracji zbioru danych; ryzyko kontroli


IV. Treść klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych, treść klauzuli informującej o przetwarzaniu danych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych a inne samodzielne podstawy przetwarzania danych osobowych
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jako oświadczenie woli i konsekwencje z tym związane
Sposoby utrwalania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
Warunki cofnięcia zgody a ,,skonsumowanie" zgody
Dopuszczalność uwzględnienia w klauzuli zgody wielości podmiotów
Łączenie zgód a swoboda wyrażenia zgody


V. Zmiana zasad przekazywania danych osobowych poza granicę

Adekwatny poziom ochrony w świetle orzecznictwa, stanowiska GIODO i opinii Grupy Roboczej Art. 29
Ustalenie adekwatnego poziomu ochrony
Nowe przesłanki legalizujące transfer danych poza EOG
Wybór klauzul modelowych
Zastosowanie BCR-ów i procedura ich uzgadniania
Outsourcing danych osobowych do chmury obliczeniowej - problemy praktyczne
Spójność nowelizacji z 7 listopada 2014 r. z Ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych

Informacje o prelegentach:

dr Andrzej Krasuski, Radca Prawny specjalizuje się w prawie regulującym ochronę danych osobowych, prawie telekomunikacyjnym a także w szeroko pojętym prawie administracyjnym z uwzględnieniem postępowań przed organami i sądami administracyjnymi. Jego doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych obejmuje optymalizację struktur przepływu danych w kontekście ich ochrony, jednorazowe weryfikacje ochrony danych, jak też złożone i stałe kontrole zgodności z przepisami, świadczenie pomocy prawnej w przygotowywaniu dokumentów potwierdzających przetwarzanie danych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych. Ponadto, mec. Krasuski posiada bogate doświadczenie w szerokim zakresie aspektów dotyczących międzynarodowych transferów danych, w tym transferów poza Europejski Obszar Gospodarczy. Świadczył usługi doradcze w odniesieniu do różnych modeli współpracy na rynku, w których dane osobowe odgrywają kluczową rolę, a także w zakresie złożonych postępowań regulacyjnych związanych z ochroną danych. Mec. Krasuski posiada doświadczenie we wdrażaniu przepisów amerykańskiej ustawy Sarbanes-Oxley oraz w sprawach związanych z ochroną danych w postępowaniach prowadzonych na podstawie amerykańskiej ustawy o praktykach korupcyjnych (Foreign Corrupt Practices Act). Andrzej Krasuski od lat wyróżniany jest przez Chambers Europe Europe's Leading Lawyers for Business w zakresie prawa telekomunikacji, mediów i technologii w Polsce. Według wydania z 2013 r. Andrzej Krasuski uznany został za wiodącego prawnika w zakresie ochrony danych osobowych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 590 - +

Cena zawiera:

serwis kawowy i lunch materiały szkoleniowe zaświadczenie ukończenia szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

KOSZT UDZIAŁU: 590 zł + 23% VAT/ os

Uwaga: udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów szkoleniowych wymaganych przez OIRP/ORA

Koszt obejmuje:

serwis kawowy i lunch
materiały szkoleniowe
zaświadczenie ukończenia szkoleniaSZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELI

Dominika Telega
tel. 22 535 83 16
tel. 022 535 83 23
fax. 022 535 81 34
e-mail: dtelega@wolterskluwer.pl , e-mail: arozko@wolterskluwer.pl
lub e-mail: szkolenia@wolterskluwer.pl

Wydarzenie: Ochrona danych osobowych po zmianach od 1 stycznia 2015 r.