Szkolenie

Ochrona danych osobowych po zmianach od 1 stycznia 2015 r.

O szkoleniu

Ochrona danych osobowych po zmianach od 1 stycznia 2015 r.
Kto powinien wziąć udział?
Prawników, pracowników administracji

Program szkolenia

W PROGRAMIE:

I. Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI)

Przesłanki wewnątrzorganizacyjne i prawne do wyznaczenia ABI-ego
Zagwarantowanie ABI-emu ,,samodzielności" - problemy praktyczne
Zakres zadań ABI-ego do 1 stycznia 2015 r. i po tej dacie
Sposób przygotowania planów audytów wewnętrznych
Korzyści i ograniczenia dla administratora danych wynikające z wyznaczenia ABI-ego
Funkcja rejestru ABI-ich
Współpraca ABI-ego z GIODO
Spójność nowelizacji z 7 listopada 2014 r. z Ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych


II. Dostosowanie dokumentacji ochrony danych osobowych - case study

Zakres zmian w dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych (Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych, Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym itd.) wynikających z nowelizacji Ustawy o ochronie danych osobowych i sposób wprowadzenia tych zmian


III. Rejestracja zbiorów danych

Przesłanki opracowania, wdrożenia, prowadzenia i aktualizacji wewnętrznego rejestru zbiorów danych
Sposób opracowania wewnętrznego rejestru i jego przechowywania
Zasada jawności - problemy praktyczne dostępu do danych osobowych w wewnętrznym rejestrze zbiorów danych
Omówienie przypadków wymagających zgłoszenia zbioru danych do rejestracji w GIODO i wewnętrznym rejestrze zbiorów danych;
Omówienie przypadków wyłączających obowiązek zgłoszenia zbioru danych do rejestracji - granice zastosowania włączeń z art. 43 u.o.d.o.;
Sposoby zaplanowania struktury zbiorów danych w firmie, w tym zbiorów wymagających rejestracji
Omówienie wymogów, jakie trzeba spełnić przed zgłoszeniem zbioru danych do rejestracji
Praktyczne aspekty postępowania przed GIODO w sprawie rejestracji zbioru danych; ryzyko kontroli


IV. Treść klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych, treść klauzuli informującej o przetwarzaniu danych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych a inne samodzielne podstawy przetwarzania danych osobowych
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jako oświadczenie woli i konsekwencje z tym związane
Sposoby utrwalania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
Warunki cofnięcia zgody a ,,skonsumowanie" zgody
Dopuszczalność uwzględnienia w klauzuli zgody wielości podmiotów
Łączenie zgód a swoboda wyrażenia zgody


V. Zmiana zasad przekazywania danych osobowych poza granicę

Adekwatny poziom ochrony w świetle orzecznictwa, stanowiska GIODO i opinii Grupy Roboczej Art. 29
Ustalenie adekwatnego poziomu ochrony
Nowe przesłanki legalizujące transfer danych poza EOG
Wybór klauzul modelowych
Zastosowanie BCR-ów i procedura ich uzgadniania
Outsourcing danych osobowych do chmury obliczeniowej - problemy praktyczne
Spójność nowelizacji z 7 listopada 2014 r. z Ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych

Czas trwania

Termin: 26.03.2015 r.

Miejsce: Warszawa

10:00 - 16:00

Prelegenci

Cytat
dr Andrzej Krasuski, Radca Prawny specjalizuje się w prawie regulującym ochronę danych osobowych, prawie telekomunikacyjnym a także w szeroko pojętym prawie administracyjnym z uwzględnieniem postępowań przed organami i sądami administracyjnymi. Jego doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych obejmuje optymalizację struktur przepływu danych w kontekście ich ochrony, jednorazowe weryfikacje ochrony danych, jak też złożone i stałe kontrole zgodności z przepisami, świadczenie pomocy prawnej w przygotowywaniu dokumentów potwierdzających przetwarzanie danych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych. Ponadto, mec. Krasuski posiada bogate doświadczenie w szerokim zakresie aspektów dotyczących międzynarodowych transferów danych, w tym transferów poza Europejski Obszar Gospodarczy. Świadczył usługi doradcze w odniesieniu do różnych modeli współpracy na rynku, w których dane osobowe odgrywają kluczową rolę, a także w zakresie złożonych postępowań regulacyjnych związanych z ochroną danych. Mec. Krasuski posiada doświadczenie we wdrażaniu przepisów amerykańskiej ustawy Sarbanes-Oxley oraz w sprawach związanych z ochroną danych w postępowaniach prowadzonych na podstawie amerykańskiej ustawy o praktykach korupcyjnych (Foreign Corrupt Practices Act). Andrzej Krasuski od lat wyróżniany jest przez Chambers Europe Europe's Leading Lawyers for Business w zakresie prawa telekomunikacji, mediów i technologii w Polsce. Według wydania z 2013 r. Andrzej Krasuski uznany został za wiodącego prawnika w zakresie ochrony danych osobowych.

Gdzie i kiedy

Warszawa 26 marca 2015
Wolters Kluwer

01-208 Warszawa

Przyokopowa 33

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
+
590 PLN
Cena zawiera:
  • serwis kawowy i lunch materiały szkoleniowe zaświadczenie ukończenia szkolenia
Zapisz się

Organizator

Szkolenia ABC a Wolters Kluwer business
01-231 Warszawa
Płocka 5a
woj. mazowieckie
Wiedza, która procentuje. Szkolenia ABC a Wolters Kluwer business dotychczas Centrum Edukacji Wydawnictwa KiK powstało w 1998 roku przy Wydawnictwe KiK Konieczny i Kruszewski. Od 2000 roku działaliśmy w ramach Polskich Wydawnictw Profesjonalnych S...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

KOSZT UDZIAŁU: 590 zł + 23% VAT/ os

Uwaga: udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów szkoleniowych wymaganych przez OIRP/ORA

Koszt obejmuje:

serwis kawowy i lunch
materiały szkoleniowe
zaświadczenie ukończenia szkoleniaSZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELI

Dominika Telega
tel. 22 535 83 16
tel. 022 535 83 23
fax. 022 535 81 34
e-mail: dtelega@wolterskluwer.pl , e-mail: arozko@wolterskluwer.pl
lub e-mail: szkolenia@wolterskluwer.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Szkolenia ABC a Wolters Kluwer business
01-231 Warszawa Płocka 5a
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!