Szkolenie: Ochrona danych osobowych w administracji publicznej

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/ochrona-danych-osobowych-w-administracji-publicznej-44315-id15918

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Korzyści ze szkolenia Ochrona danych w administracji publicznej

Szkolenie ma na celu uświadomienie uczestnikom podstawowych wymogów stawianych przez ustawę, przekazanie umiejętności rozwiązywania podstawowych problemów oraz zwrócenie uwagi na specyfikę przetwarzania danych osobowych w instytucjach publicznych.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane do osób, które na co dzień odpowiadają za nadzór nad przestrzeganiem wymogów ustawy o ochronie danych osobowych, osób które dopiero rozpoczynają pracę jako administrator bezpieczeństwa informacji oraz osób które z racji swoich codziennych obowiązków powinny w sposób szczególny zwracać uwagę na wymogi stawiane przez ustawę.
Zawartość szkolenia może być również przydatna dla kadry zarządzającej, która w sposób szczególny ponosi odpowiedzialność, za spełnianie obowiązków wynikających z ustawy, a w mniejszych organizacjach pełni często obowiązki administratora bezpieczeństwa informacji.

Program szkolenia:

Program szkolenia Ochrona danych osobowych w administracji publicznej

1. Geneza i podstawy prawne ochrony danych osobowych - z czego wynika obowiązek zapewnienia ochrony danych.

2. Przetwarzanie danych osobowych a bezpieczeństwo informacji, bezpieczeństwo systemów informatycznych, IT…

3. Podstawowe pojęcia:
• Administrator danych osobowych - kto jest administratorem danych przetwarzanych w urzędzie.
• Zadania administratora bezpieczeństwa informacji – wymogi ustawy i praktyka.
• Jak rozumieć podstawowe pojęcia: dane osobowe, przetwarzanie danych, powierzanie, udostępnianie, zbiór danych, zbiór doraźny, dane zwykłe i sensytywne, GIODO.

4. Zasady przetwarzania danych osobowych
• Przesłanki legalności przetwarzania danych zwykłych i wrażliwych. W jaki sposób wybrać prawidłową przesłankę pozwalająca na przetwarzanie danych osobowych.
• Obowiązki informacyjne. Omówienie przykładowych klauzul.
• Zasady - legalności, celowości, adekwatności, merytorycznej poprawności, ograniczenia czasowego.
• Powierzanie danych osobowych – jak zbudować dobrą umowę powierzenia, omówienie przykładowej umowy.
• Udostępnianie danych innym podmiotom - zasady udostępniania danych osobowych w postępowaniu administracyjnym. Omówienie przykładowych opinii GIODO.

5. Obowiązki administratora danych osobowych
• Obowiązek rejestracji zbioru danych osobowych.
• Obowiązek zabezpieczenia danych.
• Kto i pod jakim warunkiem powinien otrzymać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Dodatkowe wymagania wprowadzane przez inne ustawy.
• Jaką dokumentację powinien prowadzić administrator danych.
• Obowiązki wynikające z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
• Polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania – elementy wymagane i opcjonalne. Wymagania stawiane przez ustawę o informatyzacji. Omówienie wymaganych elementów dokumentacji.

6. Prawa osób, których dane przetwarzamy.

7. Zasady przeprowadzania kontroli. Odpowiedzialność karna.

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1400 - zł netto(+23% VAT)

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, certyfikat, dostęp do materiałów ze szkolenia w wersji elektronicznej, opieka poszkoleniowa, przerwy kawowe, lunch

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: Ochrona danych osobowych w administracji publicznej