Szkolenie: Ochrona Danych Osobowych w Administracji Publicznej

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/ochrona-danych-osobowych-w-administracji-publicznej-46964-id18686

Informacje o szkoleniu

 • Ochrona Danych Osobowych w Administracji Publicznej


  ID szkolenia: 46964
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Administracja Administracja publiczna
 • Adres szkolenia:

  Cognity
  Dietla 25/5
  31-070 Kraków
  woj. małopolskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 03-04.12.2012
  Godziny zajęć (czas trwania):
  16 godzin lekcyjnych / 2 dni
 • Organizator szkolenia:

  Cognity
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Po szkoleniu Ochrona Danych Osobowych w Administracji Publicznej będziesz potrafił:

posługiwać się podstawowymi wymogami stawianymi przez ustawę,
rozwiązywać podstawowe problemy,
zwracać szczególną uwagę na specyfikę przetwarzania danych osobowych w instytucjach publicznych.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie Ochrona Danych Osobowych w Administracji Publicznej jest dla osób, które:

na co dzień odpowiadają za nadzór nad przestrzeganiem wymogów ustawy o ochronie danych osobowych,
z racji swoich obowiązków powinny w sposób szczególny zwracać uwagę na wymogi stawiane przez ustawę,
pracują w kadrach zarządzających lub jako administrator bezpieczeństwa informacji.

Program szkolenia:

Program szkolenia Ochrona Danych Osobowych w Administracji Publicznej
Geneza i podstawy prawne ochrony danych osobowych

z czego wynika obowiązek zapewnienia ochrony danych.

Przetwarzanie danych osobowych

bezpieczeństwo informacji,
bezpieczeństwo systemów informatycznych,
bezpieczeństwo IT.

Podstawowe pojęcia

administrator danych osobowych,
zadania administratora bezpieczeństwa informacji – wymogi ustawy i praktyka,
dane osobowe,
przetwarzanie danych,
powierzanie, udostępnianie danych,
zbiór danych, zbiór doraźny,
dane zwykłe i sensytywne,
GIODO.

Zasady przetwarzania danych osobowych

legalność przetwarzania danych zwykłych i wrażliwych,
w jaki sposób wybrać prawidłową przesłankę pozwalająca na przetwarzanie danych osobowych,
obowiązki informacyjne - przykładowe klauzule,
zasady legalności, celowości, adekwatności, merytorycznej poprawności, ograniczenia czasowego,
powierzanie danych osobowych – umowy,
udostępnianie danych innym podmiotom – zasady udostępniania danych osobowych w postępowaniu administracyjnym,
omówienie przykładowych opinii GIODO.

Obowiązki administratora danych osobowych

obowiązek rejestracji zbioru danych osobowych,
obowiązek zabezpieczenia danych,
kto i pod jakim warunkiem powinien otrzymać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych - dodatkowe wymagania wprowadzane przez inne ustawy,
jaką dokumentację powinien prowadzić administrator danych,
obowiązki wynikające z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych,
polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania – elementy wymagane i opcjonalne,
wymagania stawiane przez ustawę o informatyzacji - omówienie elementów dokumentacji.

Prawa osób, których dane przetwarzamy.
Zasady przeprowadzania kontroli.
Odpowiedzialność karna.

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1400 - netto (+23%VAT)

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, certyfikat, dostęp do materiałów ze szkolenia w wersji elektronicznej, opieka poszkoleniowa, przerwy kawowe, obiad

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: Ochrona Danych Osobowych w Administracji Publicznej