Ochrona danych osobowych w BHP

O szkoleniu

Cel szkolenia:

Wprowadzenie do nowych przepisów ogólnego Rozporządzenia Unijnego (RODO)

Poznanie praktycznego aspektu związanego z przetwarzaniem danych osobowych na aktualnych i nowych zasadach

Zdobycie umiejętności prawidłowego gromadzenia i zabezpieczenia danych osobowych w BHP
Kto powinien wziąć udział?
 • Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji w przedsiębiorstwach i podmiotach publicznych
 • Specjaliści ds. BHP
 • Specjaliści ds. ochrony danych osobowych

Program szkolenia

I. Uregulowania prawne:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r;
 • Ustawa z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
 • Analiza definicji ustawowych (dane osobowe, zbiór danych, przetwarzanie danych, ADO, IOD, UODO)
 • Definicje ustawowe a praktyka (problemy interpretacyjne)
 • Nietypowe dane osobowe: wizerunek, dane biometryczne, numer IP komputera, nagrania głosowe
 • Czy dane przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą podlegają przepisom ustawy? (interpretacja najnowszych zmian prawnych dotyczących danych zawartych w CEIDG)
 • Co zrobić z informacjami o osobach zmarłych?
 • Czy dane służbowe podlegają ochronie?
 • Koncepcja wspólnego administratora danych w administracji publicznej - problemy praktyczne, stanowisko UODO.

II. RODO /GPDR: definicje, zasady legalnego przetwarzania danych, uzyskiwania zgód, prawa obywateli:

 • Zakres zmian i ich właściwość przedmiotowa.
 • Zmiany w ochronie danych osobowych w prawodawstwie europejskim (cel zmian i efekty)
 • Dane osobowe - co to jest według RODO
 • Zasady przetwarzania danych w RODO
 • Dane zwykłe a dane wrażliwe - jak przebiega podział?
 • Przesłanki przetwarzania danych na gruncie RODO z uwzględnieniem udzielenia zgody
 • Przetwarzanie danych
 • Powierzenie przetwarzania danych
 • Zbiór danych - czym jest według RODO?
 • Zasada profilowania
 • Dyrektywy Privacy by design i Privacy by Default
 • Szkolenia organizowane przez Inspektora Ochrony Danych
 • Budowanie świadomości zagrożeń i odpowiedzialności
 • Okres przechowywania danych obywateli i pracowników jednostki oraz warunki ich pozyskania
 • Zasada adekwatności
 • Kiedy można zbierać dane wrażliwe?
 • Prawa obywatela - obowiązek uaktualnienia, obowiązek informacyjny i sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.
 • Kiedy można przetwarzać dane obywateli i pracowników?
 • Czy dopuszczalne jest kserowanie lub skanowanie dowodów osobistych obywateli?
 • Jak prawidłowo sformułować zgodę na przetwarzanie danych osobowych?
 • W jakich sytuacjach można przetwarzać dane osobowe bez uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych?
 • Prawa osób których dane dotyczą:
  1. prawo do uzyskania kopii danych;
  2. prawo do bycia zapomnianym;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania;
  4. prawo do przenoszenia danych;
  5. prawo do sprostowania danych.

III. RODO a BHP: zagadnienia praktyczne

 • Przetwarzanie danych osobowych pracowników
 • Zwolnienia lekarskie
 • Stan zdrowia
 • Skierowania na badania
 • Wypadki przy pracy ( postępowanie powypadkowe i zbieranie danych od świadków wypadku
 • Monitoring w miejscu pracy
 • Szkolenia BHP
 • Współpraca z firmami zewnętrznymi
 • Wystawianie zaświadczeń

IV. RODO a BHP: działalność gospodarcza z zakresu BHP

 • Powierzanie i udostępnianie danych osobowych
 • Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • Jak długo przechowywać dokumentację?
 • W jaki sposób postępować z danymi po zakończeniu współpracy z klientem?
 • Jak bezpiecznie zniszczyć dane?

V. Urząd Ochrony Danych Osobowych. Odpowiedzialność prawna podmiotów przetwarzających dane osobowe

 • Kontrole
 • Uprawnienia UODO
 • Nowe kompetencje UODO w świetle nowej Ustawy o ODO
 • Jakie sankcje grożą podmiotom przetwarzającym dane niezgodnie z przepisami?
 • Odpowiedzialność cywilnoprawna i administracyjna Administratora Danych oraz pracowników.
 • Odpowiedzialność karna Administratora Danych.

VI. Dyskusja

Czas trwania

9.00 - 14

Prelegenci

Adam Parysz

Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Administrator Bezpieczeństwa Informacji w PNBU „BT” Teresa Buzińska oraz Inspektor Ochrony Danych w Gminie Lądek. Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (3 645h dydaktycznych spędzonych na sali szkoleniowej oraz 4046 przeszkolonych uczestników) z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych. Udokumentowane przeprowadzenie ponad 230 szkoleń dla wielu instytucji państwowych, prywatnych i samorządowych m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Kancelaria Senatu RP, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komenda Główna Policji,, Poczta Polska S.A., Koleje Mazowieckie, CBA, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Polska Akademia Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Rzeszowie i w Olsztynie, Urząd Miasta Rzeszowa, Wojewódzka Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Poznaniu, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Szpital Zachodni im. Św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, Arcelormittal, ArchiDoc S.A, Sąd Okręgowy w Kielcach oraz Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. W zakresie ochrony danych osobowych szkolił m. in. ING Bank Śląski, Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, Fenice Poland, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie i Podlaski Urząd Wojewódzki. Współpracuje m. in. z Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki FRDL, ADEPTS.C., Fundacja Rozwoju i Ochrony Komunikacji Elektronicznej FORCE, SUKCES C.R. Edyta Szczerkowska, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

- komputer lub urządzenie mobilne ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
- przeglądarka internetowa (preferowany Firefox),
- używasz przeglądarki EDGE, wspierana jest tylko najnowsza oparta na silniku Chromium,
- głośnik, mikrofon i/lub słuchawki,
- NIE łącz się przez VPN i/lub sieć firmową - mogą ograniczać dostęp,
- Internet Explorer (IE) oraz Yandex NIE są wspierane,
- na otrzymany link do pokoju webinarowego może zalogować się tylko jedna osoba/urządzenie,

Rejestracja

Cena
za osobę - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 18 czerwca
690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się
Cena
za osobę - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 19 czerwca
790
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
02-757 Warszawa
Pory 78
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
02-757 Warszawa Pory 78
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!