Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/ochrona-danych-osobowych-w-bhp-74527-id72

Informacje o szkoleniu

 • Ochrona danych osobowych w BHP


  ID szkolenia: 74527
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Prawo
 • Termin szkolenia:

  Informacje o platformie szkoleniowej oraz wymaganiach technicznych:

  - komputer lub urządzenie mobilne ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
  - przeglądarka internetowa (preferowany Firefox),
  - używasz przeglądarki EDGE, wspierana jest tylko najnowsza oparta na silniku Chromium,
  - głośnik, mikrofon i/lub słuchawki,
  - NIE łącz się przez VPN i/lub sieć firmową - mogą ograniczać dostęp,
  - Internet Explorer (IE) oraz Yandex NIE są wspierane,
  - na otrzymany link do pokoju webinarowego może zalogować się tylko jedna osoba/urządzenie,
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10:00 – 16:00
 • Organizator szkolenia:

  Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
  Międzyborska 50
  04-041 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia:

Wprowadzenie do nowych przepisów ogólnego Rozporządzenia Unijnego (RODO)

Poznanie praktycznego aspektu związanego z przetwarzaniem danych osobowych na aktualnych i nowych zasadach

Zdobycie umiejętności prawidłowego gromadzenia i zabezpieczenia danych osobowych w BHP

Szkolenie skierowane jest do:

 • Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji w przedsiębiorstwach i podmiotach publicznych
 • Specjaliści ds. BHP
 • Specjaliści ds. ochrony danych osobowych

Program szkolenia:

I. Uregulowania prawne:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r;
 • Ustawa z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
 • Analiza definicji ustawowych (dane osobowe, zbiór danych, przetwarzanie danych, ADO, IOD, UODO)
 • Definicje ustawowe a praktyka (problemy interpretacyjne)
 • Nietypowe dane osobowe: wizerunek, dane biometryczne, numer IP komputera, nagrania głosowe
 • Czy dane przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą podlegają przepisom ustawy? (interpretacja najnowszych zmian prawnych dotyczących danych zawartych w CEIDG)
 • Co zrobić z informacjami o osobach zmarłych?
 • Czy dane służbowe podlegają ochronie?
 • Koncepcja wspólnego administratora danych w administracji publicznej - problemy praktyczne, stanowisko UODO.

II. RODO /GPDR: definicje, zasady legalnego przetwarzania danych, uzyskiwania zgód, prawa obywateli:

 • Zakres zmian i ich właściwość przedmiotowa.
 • Zmiany w ochronie danych osobowych w prawodawstwie europejskim (cel zmian i efekty)
 • Dane osobowe - co to jest według RODO
 • Zasady przetwarzania danych w RODO
 • Dane zwykłe a dane wrażliwe - jak przebiega podział?
 • Przesłanki przetwarzania danych na gruncie RODO z uwzględnieniem udzielenia zgody
 • Przetwarzanie danych
 • Powierzenie przetwarzania danych
 • Zbiór danych - czym jest według RODO?
 • Zasada profilowania
 • Dyrektywy Privacy by design i Privacy by Default
 • Szkolenia organizowane przez Inspektora Ochrony Danych
 • Budowanie świadomości zagrożeń i odpowiedzialności
 • Okres przechowywania danych obywateli i pracowników jednostki oraz warunki ich pozyskania
 • Zasada adekwatności
 • Kiedy można zbierać dane wrażliwe?
 • Prawa obywatela - obowiązek uaktualnienia, obowiązek informacyjny i sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.
 • Kiedy można przetwarzać dane obywateli i pracowników?
 • Czy dopuszczalne jest kserowanie lub skanowanie dowodów osobistych obywateli?
 • Jak prawidłowo sformułować zgodę na przetwarzanie danych osobowych?
 • W jakich sytuacjach można przetwarzać dane osobowe bez uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych?
 • Prawa osób których dane dotyczą:
  1. prawo do uzyskania kopii danych;
  2. prawo do bycia zapomnianym;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania;
  4. prawo do przenoszenia danych;
  5. prawo do sprostowania danych.

III. RODO a BHP: zagadnienia praktyczne

 • Przetwarzanie danych osobowych pracowników
 • Zwolnienia lekarskie
 • Stan zdrowia
 • Skierowania na badania
 • Wypadki przy pracy ( postępowanie powypadkowe i zbieranie danych od świadków wypadku
 • Monitoring w miejscu pracy
 • Szkolenia BHP
 • Współpraca z firmami zewnętrznymi
 • Wystawianie zaświadczeń

IV. RODO a BHP: działalność gospodarcza z zakresu BHP

 • Powierzanie i udostępnianie danych osobowych
 • Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • Jak długo przechowywać dokumentację?
 • W jaki sposób postępować z danymi po zakończeniu współpracy z klientem?
 • Jak bezpiecznie zniszczyć dane?

V. Urząd Ochrony Danych Osobowych. Odpowiedzialność prawna podmiotów przetwarzających dane osobowe

 • Kontrole
 • Uprawnienia UODO
 • Nowe kompetencje UODO w świetle nowej Ustawy o ODO
 • Jakie sankcje grożą podmiotom przetwarzającym dane niezgodnie z przepisami?
 • Odpowiedzialność cywilnoprawna i administracyjna Administratora Danych oraz pracowników.
 • Odpowiedzialność karna Administratora Danych.

VI. Dyskusja

Informacje o prelegentach:

Adam Parysz

Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Administrator Bezpieczeństwa Informacji w PNBU „BT” Teresa Buzińska oraz Inspektor Ochrony Danych w Gminie Lądek. Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (3 645h dydaktycznych spędzonych na sali szkoleniowej oraz 4046 przeszkolonych uczestników) z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych. Udokumentowane przeprowadzenie ponad 230 szkoleń dla wielu instytucji państwowych, prywatnych i samorządowych m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Kancelaria Senatu RP, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komenda Główna Policji,, Poczta Polska S.A., Koleje Mazowieckie, CBA, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Polska Akademia Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Rzeszowie i w Olsztynie, Urząd Miasta Rzeszowa, Wojewódzka Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Poznaniu, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Szpital Zachodni im. Św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, Arcelormittal, ArchiDoc S.A, Sąd Okręgowy w Kielcach oraz Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. W zakresie ochrony danych osobowych szkolił m. in. ING Bank Śląski, Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, Fenice Poland, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie i Podlaski Urząd Wojewódzki. Współpracuje m. in. z Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki FRDL, ADEPTS.C., Fundacja Rozwoju i Ochrony Komunikacji Elektronicznej FORCE, SUKCES C.R. Edyta Szczerkowska, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 750 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniach nadesłanych do dnia 21 sierpnia
 • 850 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniach nadesłanych od dnia 22 sierpnia

Cena zawiera:

udział w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe i certyfikat w formie PDF.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.


Wydarzenie: Ochrona danych osobowych w BHP