Szkolenie

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W FIRMIE

O szkoleniu

Celem szkolenia jest:
* zapoznanie uczestników z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, a także aktualnymi interpretacjami, wymaganiami i zaleceniami stawianymi przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
* określenie obowiązków Administratora Danych Osobowych
* omówienie zasad opracowania niezbędnej dokumentacji dotyczącej ochrony i przetwarzania danych osobowych
* nabycie wiedzy o tym w jaki sposób postępować z danymi osobowymi w podmiocie, w tym jak reagować na incydenty związane z przetwarzaniem danych
* wyjaśnienie wątpliwości związanych z rejestracją zbiorów danych osobowych w GIODO.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane jest do:
* właścicieli przedsiębiorstw i kadry kierowniczej
* pracowników zajmujących się przetwarzaniem danych osobowych, a w szczególności dla pracowników działu IT, kadr, marketingu
* pracowników zajmujących się obsługą klientów
* wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

Program szkolenia

Program:
1. ZAGADNIENIA OGÓLNE
- pojęcie danych osobowych i przetwarzania danych osobowych
- dane zwykłe a dane wrażliwe
- dane osobowe przetwarzane w systemach informatycznych
- zbiór danych osobowych
- zakres przedmiotowy i podmiotowy ochrony
- dane osobowe a informacje niejawne i publiczne
- rola i zadania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
2. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
- przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych
- prawne uwarunkowania udostępniania danych osobowych
- zakres obowiązku zabezpieczania danych osobowych
- poziomy bezpieczeństwa danych osobowych
- środki bezpieczeństwa, jakie należy stosować na poszczególnych poziomach bezpieczeństwa
- upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
- charakterystyka możliwych zagrożeń
3. OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
- powierzenie przetwarzania danych osobowych osobie trzeciej
- obowiązek rejestracji zbiorów danych osobowych
- obowiązki informacyjne
4. ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W WERSJI PAPIEROWEJ
- przechowywanie danych
- niszczenie papierowych danych
- ograniczenie dostępu do obszaru przetwarzania danych
- udostępnianie danych osobowych pracowników, klientów i interesantów osobom z zewnątrz
5. ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W WERSJI PAPIEROWEJ
- przechowywanie danych w wersji elektronicznej
- bezpieczne korzystanie z komputerów i pozostałych urządzeń przenośnych – loginy i hasła
- korzystanie z systemów informatycznych
6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW
- odpowiedzialność cywilnoprawna i administracyjna
- odpowiedzialność karna
- naruszenie dóbr osobistych podczas pozyskiwania danych osobowych
7. DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
- obowiązek prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
- tworzenie polityki bezpieczeństwa danych osobowych oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym
8. NOWELIZACJA USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH PO 1 STYCZNIA 2015 R.
- powoływanie Administratora Bezpieczeństwa Informacji
- nowy status ABI i wymogi względem osoby pełniącej tą funkcję
- nowe zadania ABI
- zasady prowadzenia jawnego rejestru zbiorów danych osobowych
- nowe zasady rejestracji zbiorów danych osobowych w GIODO
- zobowiązania ABI wobec ADO i GIODO
- uproszczona kontrola wykonywana na wniosek GIODO przez niezależnego ABI wykonywanie zadań dotyczących ochrony danych osobowych w jednostkach, które nie powołały ABI
- jak zgłosić do GIODO powołanie i odwołanie ABI?
- wykreślenie ABI z rejestru – procedura i przyczyny
- konsekwencje wynikające z decyzji powołania i nie powołania ABI.

Czas trwania

Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
10.00 - 17.00

Prelegenci

Cytat
Trenerzy:
Osoby z wieloletnim doświadczeniem praktycznym z omawianej tematyki.
Szczegółowe opisy prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.
Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 448 73 70.

Gdzie i kiedy

Warszawa 14 grudnia 2016
Sala szkoleniowa EMPRIZ Warszawa

00-015 Warszawa

ul. Skwer Kardynała Wyszyńskiego 7

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Wrocław 10 listopada 2016
Sale Szkoleniowe EMPRIZ

50-502 Wrocław

Boczna 2

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 21 września 2016
Sala szkoleniowa EMPRIZ Warszawa

Warszawa

ul. Skwer Kardynała Wyszyńskiego 7

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu do 7 września 2016 r. wynosi: 490,00 zł brutto
490 PLN
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje: realizację programu szkolenia, materiały szkoleniowe, posiłki i napoje serwowane podczas przerw kawowych i obiadowych oraz certyfikat ukończenia szkolenia. Cena nie obejmuje ewentualnych przejazdów i noclegów Uczestników. Szkolenie objęte stawką podatku VAT - zwolnioną (podana cena jest ceną brutto).
Zapisz się
Cena 2
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu po 7 września 2016 r. wynosi: 590,00 zł brutto
590 PLN
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje: realizację programu szkolenia, materiały szkoleniowe, posiłki i napoje serwowane podczas przerw kawowych i obiadowych oraz certyfikat ukończenia szkolenia. Cena nie obejmuje ewentualnych przejazdów i noclegów Uczestników. Szkolenie objęte stawką podatku VAT - zwolnioną (podana cena jest ceną brutto).
Zapisz się

Organizator

EMPRIZ Group
00-867 Warszawa
Chłodna 29
woj. mazowieckie
Posiadamy duże doświadczenie w organizacji: - szkoleń otwartych - szkoleń zamkniętych - seminariów - warsztatów - konferencji - kursów Specjalizujemy się w projektowaniu i realizacji programów szkoleniowych tworzonych z uwzględnieniem indywi...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

RABATY!!!
Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat 10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat 15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osoba gratis!

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EMPRIZ Group
00-867 Warszawa Chłodna 29
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!