Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/ochrona-danych-osobowych-w-firmie-35510-id1184

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest przedstawienie Uczestnikom szkolenia aktualnego stanu prawnego oraz zmian jakie wprowadziła nowelizacja o ochronie danych osobowych z dnia7 marca 2011r. a także przekazanie wiedzy, pozwalającej na przystosowanie procesów przetwarzania danych osobowych w firmie do wymogów ustawy o ochronie danych osobowych. Celem szkolenia będzie także praktyczne omówienie zagadnień związanych
z zabezpieczeniem danych osobowych

Szkolenie skierowane jest do:

szkolenie jest przeznaczona dla osób bezpośrednio zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych, pracowników działu kadrowego, prawnego, marketingu, IT oraz wszystkich innych osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych.

Program szkolenia:

„Ochrona danych osobowych w firmie”

I dzień
1. Podstawowe zagadnienia systemu ochrony danych osobowych
- Wprowadzenie (rys historyczny i źródła prawa)
- Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych obowiązująca od dnia 7 marca 2011r.
- Podstawy budowy systemu ochrony danych osobowych w organizacji
- Terminologia związana z ochroną danych osobowych (dane osobowe, przetwarzania
danych osobowych, system informatyczny, itp.)
- Zakres podmiotowy ustawy – kto musi ja stosować?
- Zakres przedmiotowy – w jakich sytuacjach należy ja stosować?
- Podmioty związane z ochroną danych osobowych – Generalny Inspektor Ochrony Danych
Osobowych, administrator danych, administrator bezpieczeństwa informacji
2. Dopuszczalność przetwarzania danych osobowych:
- Warunki dopuszczalności przetwarzania danych osobowych
- Warunki dopuszczalności przetwarzania danych osobowych wrażliwych
- Powierzenie przetwarzania danych
- Udostępnienie i odmowa udostępnienia danych osobowych
3. Prawa osób, których dane dotyczą
- Obowiązki informacyjne administratora danych
- Prawa osób, których dane dotyczą
4. Obowiązki związane z zabezpieczeniem danych osobowych
- Obowiązki organizacyjne administratora danych
- Obowiązki techniczne administratora danych
- Bezpieczeństwo fizyczne danych osobowych
- Bezpieczeństwo informatyczne danych osobowych

II dzień
1. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych
- Odpowiedzialność karna
- Odpowiedzialność cywilna
- Odpowiedzialność pracownicza
- Odpowiedzialność administracyjno – finansowa
2. Warsztaty z zakresu zabezpieczenia danych osobowych obejmujące
- Przygotowanie dokumentacji przetwarzania danych osobowych
- Realizacje organizacyjnych sposobów zabezpieczenia danych osobowych
- Analizę technicznych sposobów zabezpieczania danych osobowych
- Rejestracje zbiorów danych osobowych
- Powierzenie przetwarzania danych osobowych
3. Analiza najciekawszych przypadków wynikających ze sprawozdań GIODO oraz orzecznictwa sądowego

Informacje o prelegentach:

autor bardzo popularnej wśród ABI publikacji "Podręcznik Administratora Bezpieczeństwa Informacji" a także licznych artykułów z zakresu ochrony danych osobowych, ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego, ochrony marki przedsiębiorcy oraz tajemnic związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Konsultant z zakresu tworzenia regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną oraz ochrony danych osobowych. Wykładowca licznych szkoleń, konferencji i seminariów. Adwokat, aplikant sądowy, doktorant w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 610 zł netto od osobę

Cena zawiera:

Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów dydaktycznych, certyfikat ukończenia szkolenia; w trakcie szkolenia zapewniamy poczęstunek.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zapoznanie
się z Zasadami organizacji szkoleń, a następnie o przesłanie wypełnionej
karty zgłoszenia uczestnictwa: faxem 32/ 35-111-86
lub e-mailem: szkolenia@rig.katowice.pl
do 26 stycznia 2012r.

materiały dostępne na stronie RIG

Wydarzenie: Ochrona danych osobowych w firmie