Szkolenie

Ochrona danych osobowych w jednostkach administracji publicznej- nowe zasady obowiązujące od 01.01.2015r.

O szkoleniu

CELE SZKOLENIA:

Przekazanie uczestnikom wiedzy pozwalającej na przystosowanie procesów przetwarzania danych osobowych w urzędzie do wymogów ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia MSWiA jak też spełnienie podstawowej wytycznej GIODO, nakazującej aby do przetwarzania danych osobowych były dopuszczone wyłącznie osoby uprzednio przeszkolone z przedmiotowej tematyki, które uzyskały upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
Zaletą organizowanych przez Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST szkoleń w formie otwartej jest możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizujących podobne projekty w bliskim dla uczestników środowisku. Szkolenia otwarte to szansa, by spojrzeć na własny styl pracy z odmiennej perspektywy, by doskonalić się przez pryzmat osób pracujących w innych organizacjach.
Aby zadbać o najwyższą efektywność naszych szkoleń, grupy liczą maksymalnie do 16 osób.

DLACZEGO WARTO UCZESTNICZYĆ W SZKOLENIU ORGANIZOWANYM PRZEZ IIST?

kompetentny wykładowca – praktyk;
ciekawa forma prowadzenia zajęć;
możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji po szkoleniu;
udział w szkoleniach otwartych to dużo więcej niż poddanie się procesowi szkoleniowemu – to niepowtarzalna możliwość wymiany doświadczeń z ciekawymi, nierzadko inspirującymi ludźmi a także asumpt do nawiązania nowych, owocnych kontaktów zawodowych.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz szeroko pojętej administracji publicznej. W tym szczególnie dla pracowników przetwarzających dane osobowe (działy kadr, ewidencja ludności, akta stanu cywilnego etc.) a także wójtów, burmistrzów, starostów i innych osób odpowiedzialnych za właściwe przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych.

Program szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA:

Główną zasadą Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST jest zrozumienie i audyt potrzeb szkoleniowych Uczestników naszych warsztatów. Przed każdym szkoleniem otwartym kontaktujemy się z Państwem aby poznać Państwa oczekiwania i dotychczasowe doświadczenia w zakresie obejmującym program zajęć. Z tego względu zależy nam na tym, by przedstawiony przez nas poniżej program szkolenia traktowali Państwo jedynie poglądowo i informacyjnie. Na podstawie zebranych od Uczestników informacji każdy program szkolenia otwartego zostaje zmodyfikowany aby szkolenie było dla Państwa jak najbardziej efektywne oraz spełniło Państwa oczekiwania.
1. Zagadnienia ogólne, definicje ustawowe, podstawowe zasady ochrony danych osobowych.
2. Źródła prawa związane z ochroną danych osobowych- między innymi ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej .
3. Pojęcie danych osobowych, zbiorów danych osobowych, przetwarzania danych osobowych.
4..Ochrona danych osobowych a ochrona dóbr osobistych- na czym polega różnica.
5. Dwa rodzaje danych osobowych (zwykłe a dane sensytywne).
6. Administrator Danych Osobowych, Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Administrator Systemów Informatycznych- obowiązki ustawowe spoczywające na podmiotach przetwarzających dane osobowe ( informacyjne, zagwarantowanie bezpieczeństwa informacji, rejestracji zbiorów itd.)
7. Nowe rozwiazania prawne dot. Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, Rejestr ABI, nowe obowiązki dla ABI obowiązujące od 01.01.2015r.
8 Przetwarzanie danych osobowych przez ADO.
A/pozyskiwanie, udostępnianie oraz powierzanie danych osobowych obywateli,
B/pozyskiwanie danych bezpośrednio od właściciela danych, warunki pozyskiwania danych od podmiotów trzecich,
C/ przechowywanie danych osobowych,
D/powierzanie przetwarzania danych osobowych – umowy art. 31
E/okres przechowywania danych obywateli .
9. Zasady przetwarzania danych osobowych
A/zasada adekwatności,
B/ Merytorycznej poprawności
C/ adekwatności
D/ celowości
E/ ograniczenia czasowego
Omówienie na praktycznych przykładach
10. Uprawnienia właścicieli danych przetwarzanych przez ADO:
A/ korekcyjne
B/ sprzeciw
C/ zakaz przetwarzania danych osobowych
11. Praktyczne sposoby rozwiązywania konfliktów z obywatelami.
12. Rejestrowanie baz danych u GIODO, nowe zasady rejestracji obowiązujące od 1.01.2015r..
- podstawa prawna obowiązku rejestracyjnego.
- zbiory danych osobowych zwolnione z obowiązku rejestracji?
- rejestracja zbiorów danych w praktyce funkcjonowania administratora danych.
13.Warsztat w zakresie wypełniania zgłoszenia rejestracyjnego do GIODO.
14. Odpowiedzialność ADO, ABI za naruszenie przepisów określających zasady ochrony danych osobowych
15. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, kontrole GIODO ( jak przygotować sie do kontroli i aktywnie w niej uczestniczyć), decyzje wydawane przez GIODO i postępowania odwołąwcze
16. Zmiany w zakresie zasad ochrony danych osobowych związane ze zmianą przepisów prawawspółnotowego- wejście w życie 1.01.2016r.
A/ projekt rozporządzenia, jakie wprowadzizmiany dopolskiej legislacji,
B/„One stop shop” jako jeden z fundamentów reformy,
C/maksymalne sankcje administracyjne 100 mln euro lub 5% rocznego przychodu
D/ profilowanie w sieci,
E/ ABI nowym Inspektorem Ochrony Danych.

METODY PRACY:

Metody pracy jakie stosujemy podczas szkolenia to przede wszystkim aktywny warsztat pozwalający na zdobycie praktycznych umiejętności, case study oraz elementy wykładu. Dzięki takiej formie dodatkowo wzbogaconej o pracę indywidualną i w małych grupach przekazujemy uczestnikom wiedzę pozwalającą na kompetentną realizację zadań, z którymi spotykają się w swojej pracy zawodowej.

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE:

czas trwania szkolenia – 1 dzień (8h);
podczas szkolenia zapewniamy 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad;
każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia;
Zespół Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych oferuje także kompleksową pomoc dla Uczestników szkolenia w zakresie rezerwacji noclegów w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

ZASADY UDZIAŁU W SZKOLENIU I FORMULARZ ZGŁOSZENIA:

Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu otwartym: 550zł netto (+ 23% Vat)
Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST należy wypełnić formularz zgłoszenia a następnie po jego uzupełnieniu odesłać faksem (61 666 15 66) lub mailem ( biuro@iist.pl)
Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w wybranym wydarzeniu oraz przekazać pozostałe informacje organizacyjne.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM:

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.
Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST

ul. Grottgera 16/1
60-758 Poznań
tel.(61) 307 01 49
fax. (61) 666 15 66
e-mail biuro@iist.pl
www.iist.pl

Zachęcamy do współpracy z Międzynarodowym Instytutem Szkoleń Specjalistycznych IIST ponieważ:
Dążymy do spełnienia wszystkich potrzeb naszych Klientów w zakresie najwyższych standardów szkoleniowych;
Oferujemy niedrogie i autorskie szkolenia, dostarczane przez profesjonalnych trenerów;
Realizujemy szkolenia w kameralnych grupach aby zagwarantować Państwu możliwość zdobycia cennej i praktycznej wiedzy na podstawie interesujących warsztatów i ćwiczeń;
Nieustannie ulepszamy sprawdzone metody dydaktyczne podnoszących jakość oferowanych usług;
Podczas szkoleń wprowadzamy motywującą atmosferę gwarantującą osiąganie wysokich wyników;
Uczestnikom naszych warsztatów i seminariów oferujemy profesjonalne doradztwo oraz bezpłatne konsultacje poszkoleniowe.

Czas trwania

czas trwania szkolenia – 1 dzień (8h);
podczas szkolenia zapewniamy 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad;
każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia;
Zespół Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych oferuje także kompleksową pomoc dla Uczestników szkolenia w zakresie rezerwacji noclegów w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

Prelegenci

Cytat
-

Gdzie i kiedy

Warszawa 26 czerwca 2015
---

Warszawa

--

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Poznań 8 maja 2015
-

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 27 lutego 2015
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
zł netto
550 PLN
Cena zawiera:
  • -cena zawiera: -uczestnictwo w szkoleniu, -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych] -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis] -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia -konsultacje poszkoleniowe -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).
Zapisz się

Organizator

Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST
60-758 Poznań
Grottgera 16/1
woj. wielkopolskie
Szanowni Państwo, Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST to jednostka szkoleniowo-doradcza, której głównym celem programowym jest inicjowanie współpracy w obszarze doradztwa, badań i edukacji w Europie, Ameryce Północnej, Azji oraz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu otwartym: 550zł netto (+ 23% Vat)
Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST należy wypełnić formularz zgłoszenia a następnie po jego uzupełnieniu odesłać faksem (61 666 15 66) lub mailem ( biuro@iist.pl)
Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w wybranym wydarzeniu oraz przekazać pozostałe informacje organizacyjne.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST
60-758 Poznań Grottgera 16/1
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!