Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/ochrona-danych-osobowych-w-kadrach-39395-id640

Informacje o szkoleniu

 • Ochrona danych osobowych w kadrach


  ID szkolenia: 39395
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Kadry, Human Resources
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hensen Polska
  Bagno 2
  Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9.30-15.30
 • Organizator szkolenia:

  Hensen Polska Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

TEMAT: Ochrona danych osobowych w kadrach

TERMIN: 07.05.2012
LOKALIZACJA: Warszawa, ul. Bagno 2 (Metro Świętokrzyska) mapa
CENA: 449 zł + VAT *
* dla opłacających szkolenie co najmniej w 70% ze środków publicznych cena zwolniona z VAT

Przy zgłoszeniach więcej niż 2 osób udzielamy rabatu 15%

Szkolenie skierowane jest do:

.

Program szkolenia:

TEMAT: Ochrona danych osobowych w kadrach

TERMIN: 07.05.2012
LOKALIZACJA: Warszawa, ul. Bagno 2 (Metro Świętokrzyska) mapa
CENA: 449 zł + VAT *
* dla opłacających szkolenie co najmniej w 70% ze środków publicznych cena zwolniona z VAT

Przy zgłoszeniach więcej niż 2 osób udzielamy rabatu 15%


Prelegent
Michał Sztąberek >>> czytaj więcej


Rozpoczęcie godz 9:30

1. Wprowadzenie
* Dlaczego musimy chronić dane osobowe?
* Najważniejsze akty prawne (prawo krajowe i unijne)
* Przegląd kluczowych pojęć z zakresu ochrony danych osobowych
2. Obowiązki administratora danych (przedsiębiorcy)
* Przesłanki legalnego przetwarzania danych „zwykłych” i wrażliwych
* Przykłady przetwarzania danych osobowych
* Zasady: adekwatności, celowości i czasowości
* Obowiązki informacyjne
* Zabezpieczenie danych od strony organizacyjnej
* Zabezpieczenie danych od strony technicznej
3. Outsourcing przetwarzania a udostępnienie danych osobowych
* Umowa powierzenia przetwarzania danych w praktyce
* Przykłady powierzania danych – case study
* Udostępnianie danych osobowych w świetle zmian wynikających z nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych z 2010 r.
4. Wnioski rejestracyjne do GIODO (z uwzględnieniem zmian wprowadzanych nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych z 2010 r.) – ćwiczenia
5. Wymogi prawne odnoszące się do systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych
6. Dokumentacja wymagana przepisami z zakresu ochrony danych osobowych:
* Polityka bezpieczeństwa
* Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych
* Upoważnienia do przetwarzania danych
* Ewidencja osób upoważnionych
* Inne procedury i oświadczenia ·
* Warsztaty – tworzymy elementy dokumentacji
7. Administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) – zadania
8. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą
9. Wyciek danych osobowych
* Współczesne zagrożenia
* Jak skutecznie zabezpieczyć dane osobowe
* Przykłady wycieków danych osobowych w Polsce i na świecie
10. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) i jego zadania
* Zakres kompetencji i uprawnień, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych z 2010 r.
* Kontrola GIODO w praktyce
11. Konsekwencje nieprzestrzegania ochrony danych osobowych
* Odpowiedzialność administracyjna
* Odpowiedzialność cywilna
* Odpowiedzialność dyscyplinarna
* Odpowiedzialność karna
* Krótkie omówienie przepisów karnyc
12. Konsultacje z uczestnikami szkolenia

Zakończenie około godz. 15:30
(w trakcie 15 minutowe przerwy kawowe i około godzinna przerwa obiadowa)Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest:

* przesłanie drogą elektroniczną lub faxem prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia zamieszczonej na stronie internetowej;

Warunki rezygnacji

Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej, listem poleconym lub faxem najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia (decyduje data wpływu do Hensen Polska Sp. z o.o.). Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Więcej: http://www.hensen.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=305&cntnt01returnid=39

Informacje o prelegentach:

.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 449 zł + VAT

Cena zawiera:

.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest:

* przesłanie drogą elektroniczną lub faxem prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia zamieszczonej na stronie internetowej;

Wydarzenie: Ochrona danych osobowych w kadrach