Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/ochrona-danych-osobowych-w-kadrach-przetwarzanie-i-ochrona-danych-osobowych-w-zwiazku-z-zatrudnieniem-55595-id187

Informacje o szkoleniu

 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W KADRACH. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych w związku z zatrudnieniem.


  ID szkolenia: 55595
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Inne
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Sala szkoleniowa
  Ratajczaka
  Poznań
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10:00- 16:00
 • Organizator szkolenia:

  Most Wanted!
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W KADRACH. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych w związku z zatrudnieniem.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane do osób odpowiedzialnych za sprawy kadrowe w firmach, instytucjach, organizacjach. Do dyrektorów i kierowników działów kadr i HR. Do kadry zarządzającej.

Uczestnictwo w warsztacie szczególnie polecamy:

• Pracodawcom i Przedsiębiorcom, jako Administratorom danych,

• Administratorom Bezpieczeństwa Informacji,

• Osobom odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych w firmie,

• Dyrektorom i menadżerom HR,

• Specjalistom z zakresu kadr oraz szkoleń,

• Dyrektorom, menadżerom oraz specjalistom marketingu, handlu elektronicznego,

• Wszystkim osobom zajmującym się w ramach obowiązków pracowniczych ochroną lub przetwarzaniem danych osobowych,

Program szkolenia:

1. Obowiązki pracodawców, jako Administratorów danych – aspekty praktyczne:

a. jakie organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa zapewniające odpowiednią ochronę przetwarzanym danym należy wdrożyć,

b. dokumentacja opisująca sposób przetwarzania i ochrony danych,

c. wyznaczenie ABI i ASI,

d. nadanie odpowiednich upoważnień do przetwarzania danych,

e. szklenia i zobowiązanie do tajemnicy pracowników,

f. prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

g. rejestracja zbiorów danych u GIODO.2. Przetwarzanie i ochrona danych w procesie rekrutacji:

a. zakres danych, jakich można żądać od kandydata na pracownika, a jakich od pracownika;

b. jakie pytania, narzędzia czy testy można wykorzystać w celu oceny zdolności kandydata;

c. kto może mieć wgląd w CV czy wyniki testów, jak długo je przechowywać, co zrobić z danymi kandydatów w przypadku nie zawarcia stosunku pracy;3. Przetwarzanie danych pracowników w okresie zatrudnienia:

a. informacje jawne o pracowniku związane ściśle z wykonywaną pracą, a informacje chronione;

b. zasady i regulamin przyznawania środków z funduszu socjalnego;

c. szczególnie istotne przepisy prawa, zobowiązujące pracodawców do przetwarzania danych osobowych dla określonych celów i przez określony czas;

d. przetwarzanie wizerunku – zasady ogólne, a praktyka;

e. Outsourcing i powierzenie danych osobowych do przetwarzania firmie zewnętrznej – bezpieczna umowa powierzenia;

f. kto może mieć wgląd w akta osobowe pracowników;

g. przykłady sprawdzania tożsamości rozmówcy w przypadku potwierdzania bądź podawania danych osobowych – przykładowe rozmowy telefoniczne;

h. ochrona danych osobowych biometrycznych, a ewidencja czasu pracy.4. Zakończenie stosunku pracy:

a. zasady poszanowania prywatności byłego pracownika;

b. okres przechowywania danych pracownika w celu udokumentowania roszczeń pracodawcy;

c. archiwizowanie dokumentacji pracowniczej.5. Bezpieczeństwo osobowe:

a. na etapie naboru pracownika

b. na etapie zatrudnienia

c. po zakończeniu zatrudnienia6. Monitoring wizyjny i kontrola aktywności pracownika w miejscu pracy a ochrona prywatności i danych osobowych

a. Kiedy stosowanie monitoringu wizyjnego jest dopuszczalne?

b. Obowiązki związane ze stosowaniem monitoringu wizyjnego.

c. Projekt założeń do ustawy o monitoringu wizyjnym.

d. Kiedy dopuszczalna jest kontrola aktywności pracownika w miejscu pracy?

e. Kontrola korzystania z poczty elektronicznej i Internetu.

f. Kontrola korzystania z telefonu komórkowego.7. Aktualne problemy prawne związane z uzyskaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

a. Czy na podstawie zgody pracownika można przetwarzać jego dane osobowe w szerszym zakresie niż dopuszczalny na podstawie przepisów prawa ?

b. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, a zgoda na przesyłanie informacji handlowych. Czy można takie zgody łączyć w ramach jednej klauzuli ?

c. Praktyka GIODO oraz najnowsze orzecznictwo sądowe.

d. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w projekcie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych.8. Projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych – co nowego przyniesie?

a. Jakie skutki w polskim porządku prawnym przyniesie uchwalenie Rozporządzenia?

b. Nowe kompetencje GIODO, w tym kary pieniężne.

c. Nowe zasady uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

d. Rejestracja zbiorów danych osobowych w projekcie Rozporządzenia.

e. Nowe obowiązki w zakresie zabezpieczania danych osobowych.

f. ABI po zmianach.9. Wymagana prawem dokumentacja opisująca sposób przetwarzania i ochrony danych i jej najważniejsze elementy:

a. Polityka bezpieczeństwa informacji,

b. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych.10. Organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa zapewniające adekwatną ochronę przetwarzanym danym:

a. bezpieczeństwo organizacyjne,

b. bezpieczeństwo osobowe,

c. bezpieczeństwo fizyczne,

d. bezpieczeństwo teleinformatyczne.

e. ochrona danych osobowych w cloud computing.11. Najczęściej spotykane zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji i sposoby zapobiegania.12. Zakres odpowiedzialności, rodzaje i konsekwencje kontroli:

a. odpowiedzialność administracyjna;

b. odpowiedzialność odszkodowawcza;

c. odpowiedzialność finansowa;

d. odpowiedzialność karna;

e. kontrola GIODO;

f. kontrola PIP;

Informacje o prelegentach:

Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Audytor SZBI wg PN-ISO/IEC27001
Specjalista ds. ochrony danych osobowych z dużym doświadczeniem praktycznym we wdrażaniu i audytowaniu polityki i systemów bezpieczeństwa informacji. Członek Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji SABI. Doświadczony Administrator Bezpieczeństwa Informacji pełniący tę funkcję dla wielu firm i instytucji. Audytor Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg PN-ISO/IEC27001. Autor publikacji w zakresie ochrony danych osobowych (min w Serwisie Kadry Zarządzającej ZOZ www.serwiszoz.pl i Magazynie Menadżerów Ochrony Zdrowia www.healthcare.wip.pl/app ). Uczestnik postępowań administracyjnych prowadzonych przez GIODO. Posiada duże doświadczenie i bardzo dobre umiejętności w prowadzeniu szkoleń z praktycznych aspektów ochrony danych osobowych. Współpracownik Biura Rzecznika Praw Dziecka w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. Koordynator projektu „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych” realizowanego przez GIODO.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 490 PLN Netto Czterysta dziewięćdziesiąt złotych

Cena zawiera:

koszt uczestnictwa, materiały szkoleniowe, lunch i przerwy kawowe

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Przesłanie formularza zgłoszeniowego

Wydarzenie: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W KADRACH. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych w związku z zatrudnieniem.