OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W KADRACH. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych w związku z zatrudnieniem.

O szkoleniu

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W KADRACH. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych w związku z zatrudnieniem.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane do osób odpowiedzialnych za sprawy kadrowe w firmach, instytucjach, organizacjach. Do dyrektorów i kierowników działów kadr i HR. Do kadry zarządzającej.

Uczestnictwo w warsztacie szczególnie polecamy:

• Pracodawcom i Przedsiębiorcom, jako Administratorom danych,

• Administratorom Bezpieczeństwa Informacji,

• Osobom odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych w firmie,

• Dyrektorom i menadżerom HR,

• Specjalistom z zakresu kadr oraz szkoleń,

• Dyrektorom, menadżerom oraz specjalistom marketingu, handlu elektronicznego,

• Wszystkim osobom zajmującym się w ramach obowiązków pracowniczych ochroną lub przetwarzaniem danych osobowych,

Program szkolenia

1. Obowiązki pracodawców, jako Administratorów danych – aspekty praktyczne:

a. jakie organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa zapewniające odpowiednią ochronę przetwarzanym danym należy wdrożyć,

b. dokumentacja opisująca sposób przetwarzania i ochrony danych,

c. wyznaczenie ABI i ASI,

d. nadanie odpowiednich upoważnień do przetwarzania danych,

e. szklenia i zobowiązanie do tajemnicy pracowników,

f. prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

g. rejestracja zbiorów danych u GIODO.2. Przetwarzanie i ochrona danych w procesie rekrutacji:

a. zakres danych, jakich można żądać od kandydata na pracownika, a jakich od pracownika;

b. jakie pytania, narzędzia czy testy można wykorzystać w celu oceny zdolności kandydata;

c. kto może mieć wgląd w CV czy wyniki testów, jak długo je przechowywać, co zrobić z danymi kandydatów w przypadku nie zawarcia stosunku pracy;3. Przetwarzanie danych pracowników w okresie zatrudnienia:

a. informacje jawne o pracowniku związane ściśle z wykonywaną pracą, a informacje chronione;

b. zasady i regulamin przyznawania środków z funduszu socjalnego;

c. szczególnie istotne przepisy prawa, zobowiązujące pracodawców do przetwarzania danych osobowych dla określonych celów i przez określony czas;

d. przetwarzanie wizerunku – zasady ogólne, a praktyka;

e. Outsourcing i powierzenie danych osobowych do przetwarzania firmie zewnętrznej – bezpieczna umowa powierzenia;

f. kto może mieć wgląd w akta osobowe pracowników;

g. przykłady sprawdzania tożsamości rozmówcy w przypadku potwierdzania bądź podawania danych osobowych – przykładowe rozmowy telefoniczne;

h. ochrona danych osobowych biometrycznych, a ewidencja czasu pracy.4. Zakończenie stosunku pracy:

a. zasady poszanowania prywatności byłego pracownika;

b. okres przechowywania danych pracownika w celu udokumentowania roszczeń pracodawcy;

c. archiwizowanie dokumentacji pracowniczej.5. Bezpieczeństwo osobowe:

a. na etapie naboru pracownika

b. na etapie zatrudnienia

c. po zakończeniu zatrudnienia6. Monitoring wizyjny i kontrola aktywności pracownika w miejscu pracy a ochrona prywatności i danych osobowych

a. Kiedy stosowanie monitoringu wizyjnego jest dopuszczalne?

b. Obowiązki związane ze stosowaniem monitoringu wizyjnego.

c. Projekt założeń do ustawy o monitoringu wizyjnym.

d. Kiedy dopuszczalna jest kontrola aktywności pracownika w miejscu pracy?

e. Kontrola korzystania z poczty elektronicznej i Internetu.

f. Kontrola korzystania z telefonu komórkowego.7. Aktualne problemy prawne związane z uzyskaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

a. Czy na podstawie zgody pracownika można przetwarzać jego dane osobowe w szerszym zakresie niż dopuszczalny na podstawie przepisów prawa ?

b. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, a zgoda na przesyłanie informacji handlowych. Czy można takie zgody łączyć w ramach jednej klauzuli ?

c. Praktyka GIODO oraz najnowsze orzecznictwo sądowe.

d. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w projekcie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych.8. Projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych – co nowego przyniesie?

a. Jakie skutki w polskim porządku prawnym przyniesie uchwalenie Rozporządzenia?

b. Nowe kompetencje GIODO, w tym kary pieniężne.

c. Nowe zasady uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

d. Rejestracja zbiorów danych osobowych w projekcie Rozporządzenia.

e. Nowe obowiązki w zakresie zabezpieczania danych osobowych.

f. ABI po zmianach.9. Wymagana prawem dokumentacja opisująca sposób przetwarzania i ochrony danych i jej najważniejsze elementy:

a. Polityka bezpieczeństwa informacji,

b. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych.10. Organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa zapewniające adekwatną ochronę przetwarzanym danym:

a. bezpieczeństwo organizacyjne,

b. bezpieczeństwo osobowe,

c. bezpieczeństwo fizyczne,

d. bezpieczeństwo teleinformatyczne.

e. ochrona danych osobowych w cloud computing.11. Najczęściej spotykane zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji i sposoby zapobiegania.12. Zakres odpowiedzialności, rodzaje i konsekwencje kontroli:

a. odpowiedzialność administracyjna;

b. odpowiedzialność odszkodowawcza;

c. odpowiedzialność finansowa;

d. odpowiedzialność karna;

e. kontrola GIODO;

f. kontrola PIP;

Czas trwania

10:00- 16:00

Prelegenci

Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Audytor SZBI wg PN-ISO/IEC27001
Specjalista ds. ochrony danych osobowych z dużym doświadczeniem praktycznym we wdrażaniu i audytowaniu polityki i systemów bezpieczeństwa informacji. Członek Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji SABI. Doświadczony Administrator Bezpieczeństwa Informacji pełniący tę funkcję dla wielu firm i instytucji. Audytor Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg PN-ISO/IEC27001. Autor publikacji w zakresie ochrony danych osobowych (min w Serwisie Kadry Zarządzającej ZOZ www.serwiszoz.pl i Magazynie Menadżerów Ochrony Zdrowia www.healthcare.wip.pl/app ). Uczestnik postępowań administracyjnych prowadzonych przez GIODO. Posiada duże doświadczenie i bardzo dobre umiejętności w prowadzeniu szkoleń z praktycznych aspektów ochrony danych osobowych. Współpracownik Biura Rzecznika Praw Dziecka w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. Koordynator projektu „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych” realizowanego przez GIODO.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Sala szkoleniowa

Poznań

Ratajczaka

woj. wielkopolskie

Sala Szkoleniowa Most Wanted

Warszawa

Rogalińska 1

woj. mazowieckie

Sala szkoleniowa

Katowice

Moniuszki

woj. śląskie

Sala szkoleniowa

Warszawa

Rogalińska

woj. mazowieckie

Sala szkoleniowa

Wrocław

Krasińskiego

woj. dolnośląskie

Rejestracja

Cena 1
Czterysta dziewięćdziesiąt złotych
490
Cena zawiera:
  • koszt uczestnictwa, materiały szkoleniowe, lunch i przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Most Wanted!
01-206 Warszawa
ul. Rogalińska 1/48
woj. mazowieckie
MOST WANTED! jest firmą doradczo – szkoleniową, rozwijającą się dynamicznie na rynku polskim od 1998 roku. Zdobyte przez ten czas doświadczenie i znajomość rynku pracy czynią nas godnym zaufania Partnerem w zakresie szeroko rozumianego doradztw...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Most Wanted!
01-206 Warszawa ul. Rogalińska 1/48
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!