Szkolenie: Ochrona danych osobowych w praktyce administracyjnej

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/ochrona-danych-osobowych-w-praktyce-administracyjnej-26128-id1128

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:
Ochrona danych osobowych w praktyce administracyjnej
Data: 16 maja 2011, 10:00 - 15:00
Miejsce: Warszawa, Plac Inwalidów 10
Cena: 350 zł z VAT

Zapraszamy Państwa na szkolenie związane ze zmianami w zakresie ochrony danych osobowych
w administracji publicznej. Szkolenie skierowane jest do osób, które mają dostęp do danych osobowy, przetwarzają dane osobowe i osób, które odpowiadają za prawidłowe administrowanie danymi osobowymi.

Zajęcia prowadzone będą również w oparciu o orzeczenia sądów administracyjnych, a także stanowiska Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Szkolenie skierowane jest do:

Pracowników Administracji Publicznej

Program szkolenia:

Szkolenie odpowie m.in. na następujące pytania i zagadnienia:
• Ustawowe pojęcie „danych osobowych”,
• Kto ma prawo do ochrony swoich danych osobowych?
• Zbiór danych osobowych, przetwarzanie, administrator, odbiorca, zgoda na przetwarzanie danych osobowych – praktyczne znaczenie pojęć ustawowych,
• Administrator danych a administrator bezpieczeństwa informacji (ABI),
• Kiedy dopuszczalne jest przetwarzanie danych osobowych zwykłych, a kiedy sensytywnych
(przesłanki)?
• Obowiązki administratora danych osobowych. Na czym polega obowiązek informacyjny administratora, kto i w jakich okolicznościach jest z tego obowiązku zwolniony?
• Jakie warunki musi spełnić prawidłowy wniosek o udostępnienie danych osobowych?
• Jak formalnie odmówić udostępnienia danych osobowych( pismo, czy decyzja)?
• Jak powinien zareagować administrator na żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą?
• Przekazywanie danych osobowych na wnioski wpływające bezpośrednio z państw Unii Europejskiej,
• Praktyczne sposoby zabezpieczania danych osobowych na stanowisku pracy w urzędzie,
• Obowiązująca dokumentacja w zakresie ochrony danych osobowych w urzędzie,
• Czy w uchwałach samorządowych należy ujawniać dane osób na których wniosek lub skargę jest podejmowana uchwała?
• Czy kierownik gminnej jednostki organizacyjnej ma prawo poznać dane osoby, która złożyła na niego skargę?
• Jak reagować na anonimy?
• Czy pracodawca może ujawniać wysokość wynagrodzenia swoich pracowników?( np. na żądanie radnych),
• Czy zbiór danych dotyczący radnych podlega rejestracji u GIODO?
• Uprawnienia kontrolne GIODO po nowelizacji ustawy– przebieg kontroli,
• Czy każdy rodzic ma prawo uzyskać poświadczenie zameldowania swojego dziecka?
• Którzy pracownicy urzędu powinni posiadać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych?
• Czy radni mogą żądać prawa wglądu do akt osobowych pracowników urzędu gminy i jednostek organizacyjnych gminy?
• Czy imiona i nazwiska pracowników urzędu podlegają ochronie ustawowej?
• Czy umowa lub akt notarialny podpisany przez wójta powinny być udostępniane obywatelom w formie kserokopii, jeśli złożą taki wniosek?
• Czy każdy obywatel ma prawo rejestrować dźwięk i obraz na posiedzeniach rady i komisji?
• Na czym polega prawo do ochrony wizerunku?
• Ochrona danych osobowych a decyzja administracyjna,
• Stanowiska GIODO oraz wyroki sądów administracyjnych w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych,
• Ochrona danych osobowych w kontekście prawa obywatela do uzyskania informacji publicznej.

Informacje o prelegentach:

Informacja dostępna pod numerem tel. 22 322 84 25

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 350 - z VAT

Cena zawiera:

W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie oraz przerwy kawowe.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem lub e-mailem do 9 maja 2011 r. fax. (22) 322 84 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl

Szkolenie, kurs: Ochrona danych osobowych w praktyce administracyjnej