Szkolenie

Ochrona danych osobowych w sektorze medycznym

O szkoleniu

Ochrona danych osobowych w sektorze medycznym to obszar szczególnie podatny na wątpliwości, problemy interpretacyjne i zagrożenia, ponieważ w jego obrębie do zwykłych i tak istotnych zagadnień prawnych oraz techniczno-organizacyjnych związanych ze stosowaniem RODO pojawiają się te, które są swoiste dla branży ochrony zdrowia, w tym związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej, kontaktu z pacjentami, współpracy pomiędzy podmiotami leczniczymi, a także firmami farmaceutycznymi czy sektorem publicznym. Nasze forum ma na celu wyjaśnienie kwestii ochrony danych osobowych istotnych dla podmiotów leczniczych w ich bieżącej działalności.
Kto powinien wziąć udział?

Forum adresujemy do inspektorów ochrony danych pełniących funkcje w podmiotach leczniczych, firmach farmaceutycznych, aptekach, do osób, które są odpowiedzialne za kwestie organizacji ochrony danych osobowych w podmiotach leczniczych, za współpracę z podmiotami zewnętrznymi, za administrowanie dokumentacją medyczną i monitoring, a także do osób zainteresowanych ustaleniami branżowego kodeksu postępowania w sektorze medycznym oraz orzecznictwem dotyczącym naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych w tym sektorze.

Program szkolenia

10:00 Przetwarzanie danych osobowych w dokumentacji medycznej:

 • Przechowywanie danych zawartych w dokumentacji medycznej - zakres, cele, zasady.
 • Realizacja praw podmiotów danych.
 • Udostępnianie danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej (również po śmierci pacjenta).

dr Arleta Nerka

10:45 Problem współadministrowania danych w podmiotach leczniczych:

 • Współpraca w realizacji świadczeń zdrowotnych a dane osobowe.
 • Wykonywanie innych czynności niż udzielanie świadczeń zdrowotnych przez podmioty zewnętrzne a dane osobowe.
 • Współadministrowanie czy powierzanie przetwarzania danych osobowych.
 • Umowa o współadministrowaniu – jak zabezpieczyć interesy podmiotu leczniczego.

dr Rafał Budzisz

11:30 Przerwa

11:45 Monitoring w placówce medycznej:

 • Podstawa prawna monitoringu pacjentów i personelu medycznego oraz pracowników.
 • Prawa osób monitorowanych.
 • Dokumentacja dotycząca monitoringu.
 • Monitoring w czasach Covid.
 • Wizerunek a ochrona dóbr osobistych.

dr Aneta Sieradzka

12:30 Relacja szpital a podmiot branży medycznej - w świetle prawa i praktyki rynkowej:

 • Ramy współpracy na linii lekarz / pielęgniarka - przedstawiciel medyczny.
 • Oferta handlowa a dobro pacjenta.
 • Realizacja czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne.

mec. Paweł Bociąga
(radca prawny)

13:15 Przerwa

13:30 Projekty kodeksów postępowań w sektorze medycznym:

 • Podstawy przetwarzania danych medycznych.
 • Udostępnienie danych medycznych.
 • Realizacja praw pacjenta.
 • Bezpieczeństwo przetwarzania danych.

mec. Magdalena Czaplińska
(radca prawny)

14:15 Naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w placówkach medycznych na podstawie decyzji Prezesa UODO i praktyki:

 • Charakterystyka naruszeń.
 • Problemy dotyczące podstawy przetwarzania danych osobowych .
 • Naruszenia ochrony danych osobowych w placówkach medycznych.
 • Przeciwdziałanie naruszeniom.

dr Marlena Sakowska-Baryła
(radca prawny)

15:00 Dyskusja, pytania.

15:30 Zakończenie Forum.

Czas trwania

10.00 - 15.30

Prelegenci

Cytat

Paweł Bociąga

Radca prawny specjalizujący się w prawie ochrony danych osobowych, współpracuje z kancelarią Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarią Radców Prawnych Sp. p. oraz pełni funkcję inspektora ochrony danych, głównie w podmiotach publicznych. Autor publikacji o tematyce danych osobowych w „ABI Ekspert”.
Zajmuje się również zagadnieniami z zakresu prawa własności przemysłowej i intelektualnej, współpracował m.in. z Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej Sp. z o.o.
Ponadto posiada kilkunastoletnie doświadczenie w sektorze administracji samorządowej, w zakresie prawa administracyjnego materialnego, w tym przede wszystkim prawa ochrony środowiska, gospodarki odpadami oraz gospodarki nieruchomościami, obecnie pracuje w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego (w latach 2016-2019 pełnił funkcję dyrektora Departamentu Prawno-Organizacyjnego).

Rafał Budzisz

 • Doktor nauk prawnych,
 • adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizuje się w zakresie:
 • prawa samorządu terytorialnego,
 • ochrony zdrowia i podmiotów leczniczych,
 • ochrony danych osobowych w podmiotach leczniczych,
 • oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego.
 • wykładowca na kierunku Prawo ochrony zdrowia WPiA UŁ,
 • specjalista z zakresu ochrony zdrowia, prawnik i koordynator zespołu prawnego w SPZOZ-ach i innych podmiotach leczniczych.

 

Magdalena Czaplińska

Partner w SBC Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., od 2008r. wykonuje zawód radcy prawnego, w ramach świadczenia pomocy prawnej współpracuje z podmiotami gospodarczymi i jednostkami sektora finansów publicznych, uczestnik konferencji naukowych oraz branżowych seminariów poświęconych problematyce IT oraz zagadnieniom prawa samorządowego.

Arleta Nerka

Dr nauk prawnych ze specjalnością prawa pracy, adiunkt w Kolegium Prawa w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie; adiunkt w Salezjańskiej Wyższej Szkole Ekonomii i Zarządzania w Łodzi. Prowadzi zajęcia z ochrony danych osobowych, prawa pracy i prawa ubezpieczenia społecznego na studiach podyplomowych. Autorka kilkunastu opracowań dotyczących ochrony danych osobowych pracownika, prawa emerytalnego, sytuacji płatnika w ubezpieczeniu społecznym. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki prawa pracy, w szczególności ochrony danych osobowych w prawie pracy i prawie ubezpieczenia społecznego.

Marlena Sakowska-Baryła

Jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym, partnerem w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., wiceprezesem SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktorem naczelnym kwartalnika "ABI Expert”, członkinią kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym.
Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, w tym pierwszej na rynku książki o tematyce ochrony danych w pracy zdalnej – „Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej”, Wolters Kluwer, 2020
Pod jej redakcją powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”, C.H. Beck 2018.
Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach poświęconych ww. problematyce. Jest autorką koncepcji merytorycznych cyklicznych forów branżowych. Wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Polskiej Akademii Nauk, w Uczelni Łazarskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej.
Jako ABI organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych, obecnie uczestniczy we wdrożeniach i audytach systemów ochrony danych osobowych.
W ponad 500 przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 20 000 uczestników.
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/dr-marlena-sakowska-bary%C5%82a-1b3010198/
FB: https://www.facebook.com/sakowskabarylaradcaprawny/
YT: https://www.youtube.com/channel/UCGkOpbf1ZgSYXkW1BAZBm3A
Instagram: https://www.instagram.com/marlenasakowskabaryla/

Aneta Sieradzka

Founding Partner Sieradzka&Partners, Inspektor Ochrony Danych (PDP). Wykładowca na UMCS, Politechnice Warszawskiej i w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Specjalistka prawa medycznego i ochrony zdrowia, prawa nowych technologii, ochrony danych osobowych oraz prawa konstytucyjnego. Doradza firmom o zasięgu globalnym. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto zdobywała wiedzę w zagranicznych ośrodkach w Londynie i Rotterdamie, w The London School of Economics and Political Sciences i Erassmus University.
Autorka blisko 50 publikacji naukowych z zakresu prawa medycznego, ochrony danych osobowych oraz prawa konstytucyjnego. Autorka książki „Tajemnice transplantacji", do której wkład wnieśli wybitni transplantolodzy, np. prof. Marian Zembala czy prof. Antoni Dziatkowiak. Współautorka monografii z zakresu RODO m.in. z GIODO (2016) i Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (2018), (2019), (2020). Uczestniczka i prelegentka międzynarodowych konferencji. Autorka bloga prawowtransplantacji.pl. Członkini międzynarodowych gremiów naukowych.
Laureatka I wyróżnienia Prawnik Pro Bono 2015 w konkursie Dziennika Rzeczpospolita. W 2016 r. nominowana do prestiżowej nagrody europejskiej PILnet's Pro Bono Local Impact Award w Amsterdamie jako jedna z 5 finalistek spośród 17 zgłoszeń z całej Europy. W 2016 r. Dziennik Gazeta Prawna zaliczył ją do 30 najbardziej obiecujących prawników młodego pokolenia w konkursie „Rising Stars – Prawnicy Liderzy Jutra". Za działalność na rzecz rozwoju transplantologii w 2017 r. otrzymała Honorową Nagrodę Fundacji im. Hanki Bożyk.

Gdzie i kiedy

Online 18 lutego 2021

Zapisz się

Cena
za osobę - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 6 lutego
790 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Cena
za osobę - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 5 lutego
690 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
04-041 Warszawa
Międzyborska 50
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.

- komputer lub urządzenie mobilne ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
- przeglądarka internetowa (preferowany Firefox),
- używasz przeglądarki EDGE, wspierana jest tylko najnowsza oparta na silniku Chromium,
- głośnik, mikrofon i/lub słuchawki,
- NIE łącz się przez VPN i/lub sieć firmową - mogą ograniczać dostęp,
- Internet Explorer (IE) oraz Yandex NIE są wspierane,
- na otrzymany link do pokoju webinarowego może zalogować się tylko jedna osoba/urządzenie,

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
04-041 Warszawa Międzyborska 50
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!