Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/ochrona-danych-osobowych-w-zatrudnieniu-49243-id71

Informacje o szkoleniu

 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ZATRUDNIENIU


  ID szkolenia: 49243
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Kadry, Human Resources Prawo
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hotel Gromada "Dom Chłopa" ***
  Plac Powstańców Warszawy 2
  00-030 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  8 godzin
 • Organizator szkolenia:

  Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia

Przedstawienie uczestnikom szkolenia problematyki ochrony danych osobowych w procesie rekrutacji oraz zatrudnienia pracownika. Zapoznanie uczestników z zakresem niezbędnej dokumentacji oraz procedur obowiązujących na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych w każdym przedsiębiorstwie.
Po szkoleniu uczestnik będzie wiedzieć co to są dane osobowe, jakie są rodzaje danych osobowych, czy należy zgłaszać wszystkie zbiory danych osobowych do GIODO, jak należy chronić dane osobowe pracowników, komu i na jakich warunkach można udostępnić dane pracownika, czy kontakty służbowe w telefonie to zbiór danych osobowych podlegający zgłoszeniu do GIODO, jakie są uprawnienia kontrolerów GIODO i jaka jest odpowiedzialność administratora danych oraz osób przetwarzających dane osobowe.

Szkolenie skierowane jest do:

Właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, pracowników działów kadr, pracowników działów personalnych, osób odpowiedzialnych za prowadzenie dokumentacji personalnej, kandydatów do pracy w działach związanych z obsługą dokumentacji pracowniczej.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do tematu ochrony danych osobowych

pojęcie danych osobowych,
dane osobowe zwykłe, dane osobowe wrażliwe (sensytywne),
przetwarzanie danych osobowych,
administrator danych osobowych,
podstawa przetwarzania danych osobowych,
zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

2. Dane osobowe w procesie rekrutacji

zakres danych jakich można żądać od kandydata do pracy,
dane wrażliwe w procesie rekrutacji,
testy psychologiczne.

3. Dane osobowe w zatrudnieniu:

dane osobowe pracownika: zwykłe i wrażliwe,
przekazywanie danych osobowych,
udostępnianie danych osobowych pracowników,
współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi i radą pracowników a ochrona danych osobowych,
monitorowanie pracowników w miejscu pracy.

4. Powierzenie przetwarzania danych osobowych

5. Obowiązki pracodawcy i prawa pracownika w zakresie przetwarzania danych osobowych pracowników.

6. Niezbędna dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych:

polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym,
ewidencja osób upoważnionych,
protokoły zniszczeń.

7. Odpowiedzialność za naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych.

Informacje o prelegentach:

Certyfikowany trener biznesu, konsultant, praktyk, od ponad 15 lat pracuje na stanowiskach menedżerskich związanych z obsługą kadrową i płacową przedsiębiorstw. Ekspert w dziedzinie prawa pracy, od kilkunastu lat prowadzi szkolenia dla praktyków. Posiada szeroką praktykę w tym zakresie podbudowaną wiedzą teoretyczną - ukończyła liczne kursy, studia podyplomowe itp. Autorka wielu opracowań i wdrożeń biznesowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Trener wysoko oceniany przez uczestników szkoleń.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 450,00 zł netto + 23% VAT

Cena zawiera:

udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe, lunch

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem

Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca realizacji szkolenia (na terenie Warszawy)

Wydarzenie: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ZATRUDNIENIU