Ochrona danych osobowych - z uwzględnieniem zmian prawa i nowych rozwiązań ochronnych RODO

O szkoleniu

Tematyka zajęć koncentruje się na zasadach ochrony danych osobowych wynikających z przepisów krajowych i RODO. Szkolenie wskazuje czym są dane osobowe i jak winna wyglądać ich ochrona w firmie w nowym ujęciu prawnym. Dostarcza również praktycznych wskazówek oraz narzędzi zarządczych służących poprawie bezpieczeństwa danych, ich organizacji i przetwarzania, jak również dobrych (zgodnych z polskim prawem i RODO) praktyk zbierania i przetwarzania danych w różnych działalnościach przedsiębiorstwa.
Warsztatowy charakter zajęć pozwala uczestnikom swobodnie konsultować i wyjaśniać własne przypadki, a tym samym uchronić firmę uczestnika przed ryzykiem nieprawidłowości w tym zakresie.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla uczestników

 • trening umiejętności prawidłowego, zgodnego z prawem, przetwarzania danych osobowych po znowelizowaniu przepisów,
 • poznanie praw i obowiązkami osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych oraz praw osób, których dane dotyczą,
 • wypracowanie standardów ochrony zbiorów danych przetwarzanych w firmie, 
 • wiedza o skutecznych metodach poprawy bezpieczeństwa i poufności przy obrocie danymi osobowymi,
 • poznanie zaleceń i wskazówek w zakresie legalnego przetwarzania danych poza granice Polski,
 • nabycie umiejętności opracowywania, opiniowania i prowadzenia dokumentacji,
 • dostęp do wieloletniej, praktycznej wiedzy oraz sprawdzonych rozwiązań.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie kierowane jest głównie do menedżerów operacyjnych, marketingu, logistyki, IT i HR, jak również do szefów firm oraz nadzorujących pracę osób przetwarzających dane szczególnych kategorii, w tym w szczególności pracowników działów kadr, rachuby płac, sprzedaży/obsługi klienta.

Program szkolenia

 1. Regulacje krajowe, europejskie i międzynarodowe ochrony danych:
  • system przepisów o ochronie danych osobowych po rozpoczęciu obowiązywania ogólnego rozporządzenia RODO,
  • przedmiotowy i terytorialny zakres stosowania RODO, wyłączenia stosowania RODO,
  • ograniczenia i wyłączenia z obowiązków RODO,
  • konsekwencje nowych rozwiązań ochronnych,
  • dostosowanie działalności polskiego przedsiębiorcy do zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych.
 2. Filary RODO na praktycznych przykładach:
  • prywatność – prawo do niej i legalność gromadzenia informacji przez podmioty,
  • prawa jednostki – wynikające z RODO i obowiązki przedsiębiorcy w innych przepisach,
  • bezpieczeństwo danych – niezbędne działania i fakultatywne środki ochronne.
 3. Wymagania wprowadzone przez RODO na przykładach różnych typów działalności:
  • ogólnikowość,
  • bezpośredniość,
  • surowość,
  • domniemanie winy,
  • siła dowodu.
 4. Najważniejsze narzędzia i nowe pojęcia RODO. Rodoindeks dla przedsiębiorców:
  • dane osobowe (zwykłe i szczególnych kategorii), zbiór danych,
  • czynności przetwarzania danych – przykłady,
  • rejestr czynności przetwarzania danych,
  • administrator danych osobowych (ADO) – jego prawa i obowiązki,
  • inspektor danych osobowych (IDO) – status w organizacji i zadania mu powierzone,
  • prawo do prywatności i ochrony danych osobowych – zakres stosowania, wyłączenia,
  • anonimizacja, pseudonimizacja,
  • eksport danych,
  • naruszenie ochrony danych osobowych,
  • organ nadzoru (Urząd Ochrony Danych Osobowych) – nowa rola i jego kompetencje.
 5. Zasady przetwarzania i zabezpieczenie danych osobowych gromadzonych i dystrybuowanych w wersji papierowej oraz elektronicznej:
  • przetwarzanie zgodnie z prawem – zabezpieczenie legalności, rzetelności i przejrzystości przetwarzania:
   • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
   • pozyskiwanie zgód,
   • ważność „starych” zgód,
   • zawarcie i wykonywanie umowy,
   • przetwarzanie danych osoby trzeciej,
   • obowiązek prawny,
   • uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej.
  • zbieranie, przechowywanie i zabezpieczenie danych – zgodnie z zasadą minimalizacji danych, ograniczenia czasowego i bezpieczeństwa danych,
  • zasady powierzania oraz udostępniania danych osobowych.
 6. Obsługa praw jednostki:
  • prawo do informacji i obowiązek informacyjny,
  • prawo dostępu, do sprostowania i przenoszenia danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do sprzeciwu,
  • prawo do zapomnienia,
  • prawa związane z profilowaniem,
  • czas reakcji i czas obsługi praw jednostki,
  • nieuzasadnione lub nadmierne żądania.
 7. Przetwarzanie danych w zatrudnieniu – dane osobowe pracowników i współpracowników:
  • wymogi prawa o ochronie danych osobowych a rekrutacja pracowników,
  • zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych kadrowych,
  • przetwarzanie na podstawie przepisów prawa,
  • prowadzenie akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy,
  • obowiązek informacyjny i udostępnianie danych kadrowych.
 8. Powierzanie i udostępnianie danych – w modelu organizacyjnym oraz projektowo:
  • kiedy dane są powierzone a kiedy udostępnione,
  • co sprawdzić przed przekazaniem danych,
  • obowiązki formalne – wymagania w zapisach umownych, zmiany klauzul informacyjnych, aktualizacje zgód,
  • prawa przedsiębiorcy w stosunku do podmiotów, którym dane przekazuje,
  • obowiązki wynikające z przekazywania danych.
 9. Wymagania dotyczące dokumentacji ochrony danych osobowych oraz wzory:
  • rejestrowanie czynności przetwarzania danych (RCPD),
  • klauzule zgody,
  • klauzule informacyjne,
  • umowa powierzenia przetwarzania danych (z procesorem),
  • upoważnienie do przetwarzania danych,
  • rejestr naruszeń ochrony danych,
  • polityka bezpieczeństwa danych.
 10. Odpowiedzialność za naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych:
  • postępowanie kontrolne i sankcje administracyjne za naruszenie przepisów RODO,
  • sankcje karne,
  • odpowiedzialność cywilnoprawna,
  • odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego.
 11. Zabezpieczenie organizacyjno-techniczne aspektu bezpieczeństwa danych osobowych:
  • stosowanie narzędzi komunikacyjnych zgodnie z RODO:
   • e-mail (firmowy, poczta prywatna), komunikatory,
   • serwisy intranetowe, strony internetowe,
   • serwisy społecznościowe (fanpage), grupy dyskusyjne,
   • przestrzeń dyskowa w chmurze firmy trzeciej,
   • oprogramowanie w modelu usługi.
  • kontrola dostępu, automatyczne rozpoznawanie pojazdów,
  • monitoring wizyjny, audio, biometryczny, położenia (GPS),
  • szkolenia wewnętrzne, instrukcje, zasady dostępu do danych,
  • audytowanie zgodności procesów z zasadami ochrony danych,
  • projektowanie działań i usług zgodne z RODO.
 12. Podsumowanie. Sesja pytań i odpowiedzi.

Czas trwania

10:00 - 17:00

Prelegenci

Trener Progress Project Sp. z o.o.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Mercure Airport Okęcie***

02-210 Warszawa

Aleja Krakowska 266

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu. Zalecamy również doposażenie się w słuchawki z mikrofonem.

Rejestracja

Cena
Przy zgłoszeniu do 11 grudnia 2020r. Po tym terminie koszt wynosi 840 zł.
740
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Progress Project Sp. z o.o.
02-229 Warszawa
ul. Światowa 22
woj. mazowieckie
Firmę szkoleniowo - doradczą Progress Project tworzy zespół profesjonalnych i zaangażowanych doradców i ekspertów, których łączy wspólna pasja. Szeroka oferta naszych szkoleń i projektów doradczych obejmuje obszar logistyki, transportu, magazynowania...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Progress Project Sp. z o.o.
02-229 Warszawa ul. Światowa 22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!