Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/ochrona-i-przetwarzanie-danych-kadrowych-51323-id414

Informacje o szkoleniu

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

W ramach szkolenia po wstępnym zapoznaniu z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych prowadzący skupią się na najważniejszych zagadnieniach związanych z praktycznymi aspektami przetwarzania danych kadrowych. Uczestnicy znajdą odpowiedź między innymi na następujące pytania:
• Jakich danych możemy żądać podczas rekrutacji?
• Kto jest administratorem danych pracownika tymczasowego?
• Czy śledzenie pracowników jest legalne?
• Jakie skutki niesie za sobą przyzwolenie na korzystanie z Internetu dla celów prywatnych, a jakie przemilczenie tematu?
• Czy można szukać danych o pracownikach w sieciach społecznościowych, a jeśli tak to jakich?
• Jakie są przesłanki przekazania danych pracowników do podmiotów zewnętrznych, czy potrzebna jest nam zgoda i kto jest administratorem tych danych?
• Jak zabezpieczyć transfer danych kadrowych?

Szkolenie skierowane jest do:

• Pracownicy działów kadr
• Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji
• Kadra kierownicza
• Kadra zarządzająca
• Pracownicy zainteresowani swoją prywatnością

Program szkolenia:

1. Ochrona danych - podstawy prawne, gdzie szukać informacji o ochronie danych osobowych.
2. Ustawa o ochronie danych osobowych:
 zakres stosowania ustawy o ochronie danych osobowych
 podstawowe definicje ustawy o ochronie danych osobowych: dane osobowe i ich kategorie, przetwarzanie danych, zbiór danych, system informatyczny
3. Podstawy przetwarzania danych osobowych, w tym danych kandydatów do pracy, pracowników i byłych pracowników.
 zgoda na przetwarzanie danych osobowych – jak prawidłowo skonstruować klauzulę zgody?
 dozwolone wykorzystanie danych osobowych na podstawie usprawiedliwionego interesu administratora danych
 podstawy przetwarzania danych wrażliwych
 Istotne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych pracowniczych
 Stosunek przepisów prawa pracy do ustawy o ochronie danych osobowych
4. Administrator Danych - prawa i obowiązki:
 zachowanie celu, merytoryczna poprawność i adekwatność danych osobowych – zasady ochrony danych osobowych,
 Obowiązek informacyjny - jaka powinna być treść obowiązku informacyjnego i w jakiej formie powinien być dopełniony przez administratora danych?
 Administrator Bezpieczeństwa Informacji – obowiązek wyznaczenia, uprawnienia a odpowiedzialność.
5. Rekrutacja zgodna z przepisami prawa– czyli przetwarzanie danych osobowych potencjalnych pracowników.
 znaczenie zgody kandydata do pracy w stosunkach pracowniczych.
 zakres danych osobowych, jakie może posiadać pracodawca).
 zasady prowadzenia „legalnej” rekrutacji.
 współpraca z agencjami rekrutacyjnymi i agencjami pracy tymczasowej
 przetwarzanie danych kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni - czy możliwe jest dalsze przetwarzanie ofert pracy po zakończeniu rekrutacji?
6. Przetwarzanie danych pracowników.
 obowiązki pracodawcy jako administratora danych osobowych
 czy pracodawca musi dopełnić obowiązku informacyjnego względem pracownika
 czy zbiory kadrowe należy rejestrować w GIODO
 w jakiej formie pracodawca może przetwarzać dane?
 ochrona wizerunku.
 dane biometryczne – czy pracodawca może przetwarzać dane biometryczne pracownika?
 pracodawca użytkownik – prawa i obowiązki w obszarze ochrony danych osobowych
 wykorzystywanie danych pracowniczych do celów ustalania przestępstw popełnionych w ramach stosunku pracy
 komu i na jakich zasadach wolno udostępnić dane osobowe pracowników
7. Przetwarzanie danych byłych pracowników.
 jak długo i w jakim zakresie pracodawca może przetwarzać dane byłego pracownika?
 czy można udostępniać dane byłego pracownika?
8. Prawo do prywatności a śledzenie pracownika
 wgląd do służbowych e-maili pracowników.
 ocena pracownika na podstawie jego aktywności w Internecie.
 dopuszczalność śledzenia pracowników w sieciach społecznościowych.
 śledzenie mobilnych pracowników (RFID, GPS, telefony komórkowe).
 omówienie założeń nowej regulacji prawnej dot. monitoringu
9. Inne zagadnienia szczególne.
 telepraca i Intranet (zasady komunikacji elektronicznej).
 związki zawodowe.
 whistleblowing
 przetwarzanie danych kadrowych w korporacjach międzynarodowych – udział podmiotów zagranicznych w rekrutacji
 przekazywanie danych osobowych do Centrali mającej siedzibą za granicą.
 delegowanie za granicę i przyjmowanie zagranicznych pracowników.
10. Obowiązek rejestracji/aktualizacji baz danych:
 jakie zbiory danych podlegają rejestracji?
 jak wypełnić wniosek rejestracyjny (korzystanie z platformy e-GIODO)?
 konsekwencje niezarejestrowania bazy danych,
 planowane zmiany w odniesieniu do rejestracji zbiorów danych.
11. Rola Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) - jak efektywnie wypełniać obowiązki, na co zwrócić szczególną uwagę?
12. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO):
 nowe kompetencje i zadania GIODO
 czy powstaną ośrodki zamiejscowe i co to może oznaczać dla administratorów danych?
 jak przygotować się do kontroli GIODO? praktyka kontrolna,
 najnowsze decyzje, opinie, publikacje na stronach www i w mediach - gdzie i jak szukać wiarygodnych informacji o ochronie danych.
13. Struktura ochrony danych osobowych – jak budować strukturę ochrony danych osobowych.
14. Bezpieczeństwo danych:
 fizyczne środki ochrony danych osobowych w praktyce,
 jak powinny być zabezpieczone systemy informatycznych,
 polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania i inne wymagane przez przepisy dokumenty - co i w jaki sposób przygotować ?
 dobre praktyki w zakresie ochrony informacji,
 pliki cookies a ustawa o ochronie danych osobowych
15. Odpowiedzialność prawna w wypadku naruszenia przepisów ustawy:
 odpowiedzialność administracyjna,
 odpowiedzialność cywilna,
 odpowiedzialność dyscyplinarna,
 odpowiedzialność karna - nowe elementy odpowiedzialności karnej.
16. Zmiany w prawie krajowym i europejskim (omówienie projektowanych zmian):
 nowelizacja ustawy i rozporządzenia wykonawczego - wzmocnienie pozycji ABI,
 rozporządzenie UE zastępujące Dyrektywę,
 nowe rygorystyczne obowiązki administratora danych,
 dane osobowe w internecie pod szczególną ochroną,
 zmiany w marketingu i rozszerzony obowiązek informacyjny,
 przekazanie danych do kraju trzeciego według nowych zasad,
 nowe obowiązki administratora danych,
 odpowiedzialność za naruszenia. Kiedy administratorowi grozić będzie kara 1 000 000 Euro?
17. O czym trzeba wiedzieć:
 wybrane orzeczenia,
 z naszej praktyki,
 przykłady naruszeń.
18. Konsultacje

Informacje o prelegentach:

Radca prawny, Rzecznik patentowy wpisany na listę europejskich rzeczników patentowych (EPO z siedzibą w Monachium, wpis nr 146 750) oraz zawodowych pełnomocników w sprawach znaków towarowych i wzorów przemysłowych przed Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM z siedzibą w Alicante, wpis nr 32 205). Od roku 2009 zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego przy Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego (Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej). Ukończona aplikacja prokuratorska oraz zdany z wyróżnieniem egzamin dopuszczający do wykonywania zawodu rzecznika patentowego (nr wpisu 3 198). Wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (nr wpisu WA-5916). Posiada bogate doświadczenie zawodowe zdobyte m.in. w prokuraturze, kancelarii patentowej, jednym z Towarzystw Ubezpieczeniowych oraz Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Autor publikacji z zakresu prawa własności przemysłowej oraz ochrony danych osobowych, w tym współautor książki "Ochrona danych osobowych w praktyce - pytania i odpowiedzi", opracowania "Ochrona danych osobowych po wejściu do Unii Europejskiej", współautor - redaktor książki "Ochrona danych osobowych - wybór zagadnień"

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 350 +VAT

Cena zawiera:

materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Istnieje możliwość zorganizowaina szkolenia w formie zamkniętej w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacjji
UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Wydarzenie: Ochrona i przetwarzanie danych kadrowych