Szkolenie: OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/ochrona-informacji-niejawnych-28701-id1143

Informacje o szkoleniu

 • OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH


  ID szkolenia: 28701
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Prawo
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  NP2-Konsulting
  Monte Cassino
  70-467 Szczecin
  Godziny zajęć (czas trwania):
  16 godzin szkoleniowych.
  Data rozpoczęcia szkolenia jest przykładowa.
 • Organizator szkolenia:

  NP2 - Konsulting
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie realizowane jest w trakcie 16 h szkoleniowych. Poszczególne tematy mogą zostać, na życzenie zamawiającego, omówione obszerniej. Szkolenie może być przeprowadzone w siedzibie podmiotu zamawiającego, jako szkolenie zamknięte.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób wytwarzających informacje niejawne, pracowników pionu ochrony, pełnomocników ds. ochrony, kierowników kancelarii tajnych oraz innych osób, które z racji zajmowanych stanowisk mogą mieć dostęp do informacji niejawnych.

Program szkolenia:

PROGRAM SZKOLENIA

1. System ochrony informacji niejawnych w RP:
a. uregulowania prawne
b. zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy o ochronie informacji niejawnych
2. Ustawowe zasady ochrony informacji niejawnych:
a. klasyfikacja informacji niejawnych - klauzule tajności
b. kategorie osób mogących mieć dostęp do informacji niejawnych
c. zwalnianie z obowiązku zachowania tajemnicy.
3. Organizacja ochrony informacji niejawnych:
a. rola służb ochrony państwa
b. procedury kontrolne
c. procedury klasyfikowania informacji niejawnych.
4. Dostęp do informacji niejawnych:
a. postępowanie sprawdzające
b. specjalne postępowanie sprawdzające
c. kontrolne postępowanie sprawdzające
d. poświadczenie bezpieczeństwa
e. postępowanie odwoławcze i skargowe
5. Bezpieczeństwo przemysłowe:
a. świadectwo i kwestionariusz bezpieczeństwa przemysłowego
b. postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego
c. instrukcja bezpieczeństwa przemysłowego
6. Udostępnianie informacji niejawnych:
a. procedura udostępniania
b. charakter prawny kancelarii tajnej
c. procedura obiegu dokumentów
7. Ochrona informacji niejawnych:
a. środki ochrony fizycznej
b. strefy kontrolowanego dostępu
c. organizacja kancelarii tajnej
d. bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych
e. obowiązki administratora systemu teleinformatycznego
f. obowiązki inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego

Informacje o prelegentach:

Trenerami są osoby posiadające niezbędną wiedzę i bogate doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pracy i służby w środowisku przetwarzania informacji niejawnych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 6000 Cena za szkolenie zamknięte - do 30 osób. Do ceny należy doliczyć 23% podatek VAT.

Cena zawiera:

Certyfikat ukończenia szkolenia i materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Wcześniejsze złożenie zamówienia na szkolenie faxem lub mailem. Płatność przelewem.

Wydarzenie: OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH