Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/ochrona-informacji-niejawnych-w-urzedzie--przepisy-odpowiedzialnosc-bezpieczenstwo-38176-id1128

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:
OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH W URZĘDZIE
- PRZEPISY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO
Data: 28 marca 2012, 10:00 - 15:00
Miejsce: Warszawa, ul. Długa 23/25
Cena: 299 zł brutto przy zgłoszeniu do 14 marca!
Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji

Szkolenie skierowane jest do:

Pracowników Administracji Publicznej

Program szkolenia:

Moduł I Przepisy dotyczące ochrony informacji niejawnych oraz odpowiedzialność karna, dyscyplinarna i służbowa za ich naruszenie.
1. Przepisy o ochronie informacji niejawnych.
2. Rodzaje informacji występujące w przedsiębiorstwie.
3. System ochrony informacji niejawnych.
4. Podmiotowość i przedmiotowość przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych.
5. Definicje ustawy o ochronie informacji niejawnych.
6. Klasyfikacja informacji niejawnych – klauzule tajności i ich definicje.
7. Przepisy wykonawcze wydane z mocy ustawy o ochronie informacji niejawnych.
8. Zasady dostępu do informacji niejawnych – bezpieczeństwo osobowe.
9. Postępowania sprawdzające mające na celu ustalenie czy osoba daje rękojmię zachowania tajemnicy.
10. Postępowanie administracyjne w postępowaniach sprawdzających mających na celu dopuszczenie do dostępu do informacji niejawnych (kodeks postępowania administracyjnego, postępowania odwoławcze i skargowe, ewidencje i udostępniania danych).
11. Organizacja ochrony informacji niejawnych.
12. Szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych.
13. Kancelarie tajne, obieg materiałów niejawnych oraz środki bezpieczeństwa fizycznego.
14. Bezpieczeństwo przemysłowe.
15. Kodeks pracy – obowiązki pracownika w zakresie przestrzegania tajemnicy.
16. Kodeks karny – przestępstwa przeciwko ochronie informacji.
17. Kodeks postępowania karnego – zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy.
Moduł II Zasady i sposoby ochrony informacji niejawnych oraz postępowanie z materiałami niejawnymi w sytuacjach zagrożenia. (Zasady zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowania ryzyka).
1. Sposoby i metody oznaczania dokumentów i materiałów zawierających informacje niejawne.
2. Wzory opracowania i sposoby oznaczania dokumentów niejawnych oraz umieszczanie klauzul tajności.
3. Dostęp do informacji niejawnych.
4. Zasady przechowywania dokumentów niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”.
5. Kancelaryjne zasady postępowania z dokumentacją i materiałami niejawnymi – systemy kancelaryjne.
6. Obieg dokumentów niejawnych (kancelarie tajne i niejawne).
7. Zabezpieczenie przesyłek niejawnych i ich transport.
8. Niszczenie dokumentów i materiałów niejawnych.
9. Kompletowanie dokumentacji niejawnej.
10. Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.
Moduł III Bezpieczeństwo teleinformatyczne.
1. Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji niejawnych w tym zagrożenia ze strony obcych służb specjalnych.
2. Przepisy i zalecenia w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego.
3. Ustawa o ochronie informacji niejawnych w aspekcie bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz rozporządzenie w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego wydane z mocy ustawy.

Informacje o prelegentach:

Prowadzący: Starszy Inspektor ds. ochrony informacji niejawnych w PKP PLK S.A. Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu na Wydziale Informatyka w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem, Politechniki Częstochowskiej na Wydziale Zarządzania procesami produkcji i systemami jakości, Podyplomowych studiów Ochrony Informacji Niejawnych na Uniwersytecie Śląskim. Zatrudniona od 1981 roku, w pionie ochrony informacji niejawnych od 1998 roku jako Inspektor ds. ochrony informacji prawnie chronionych – (dane osobowe, tajemnica przedsiębiorcy, informacje biznesowe, informacje niejawne), pełniąca funkcje kierownika kancelarii tajnej.

Wydarzenia towarzyszące:

JAK TWORZYĆ I ZARZĄDZAĆ KORESPONDENCJĄ CZYLI INSTRUKCJA KANCELARYJNA W NOWOCZESNYM URZĘDZIE

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 3 c

Cena zawiera:

W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21 marca 2012 r. faxem. (22) 351 93 10, e-mailem szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl

Wydarzenie: OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH W URZĘDZIE - PRZEPISY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO