Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/ochrona-informacji-poufnych-wlasnosci-intelektualnej-oraz-dobrego-imienia-pracodawcy-najwazniejsze-zmiany-przepisow-orzecznictwo-oraz-praktyka-obrotu-74524-id72

Informacje o szkoleniu

 • Ochrona informacji poufnych, własności intelektualnej oraz dobrego imienia pracodawcy. Najważniejsze zmiany przepisów, orzecznictwo oraz praktyka obrotu.


  ID szkolenia: 74524
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Prawo
 • Termin szkolenia:

  Informacje o platformie szkoleniowej oraz wymaganiach technicznych:

  - komputer lub urządzenie mobilne ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
  - przeglądarka internetowa (preferowany Firefox),
  - używasz przeglądarki EDGE, wspierana jest tylko najnowsza oparta na silniku Chromium,
  - głośnik, mikrofon i/lub słuchawki,
  - NIE łącz się przez VPN i/lub sieć firmową - mogą ograniczać dostęp,
  - Internet Explorer (IE) oraz Yandex NIE są wspierane,
  - na otrzymany link do pokoju webinarowego może zalogować się tylko jedna osoba/urządzenie,
  Godziny zajęć (czas trwania):
  09:00 – 14:00
 • Organizator szkolenia:

  Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
  Międzyborska 50
  04-041 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

W dniu 4 września 2018 r. weszły w życie istotne zmiany ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczeniu uczciwej konkurencji dotyczące ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.
Celem nowelizacji jest dostosowanie prawa polskiego do wymagań Dyrektywy 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem.
Nowe przepisy mają wpływ na zasady ochrony informacji poufnych zarówno w relacjach z pracownikami, jak również z osobami zatrudnionymi na podstawie umów cywilnoprawnych.
Celem szkolenia jest przede wszystkim omówienie nowych zasad ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Omówione zostaną zasady ochrony informacji poufnych w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontraktów cywilnoprawnych.
Przedstawione zostaną również zasady nabywania przez pracodawcę (zatrudnionego) praw do utworów (w tym programów komputerowych, dokumentacji) oraz projektów wynalazczych stworzonych przez pracowników oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.
W trakcie szkolenia omówione zostaną również zasady ochrony pracodawcy przed rozpowszechnieniem informacji naruszających renomę, dobre imię pracodawcy (np. przez byłych pracowników).

Szkolenie skierowane jest do:

 • Dyrektorów i specjalistów HR,
 • Szefów i pracowników HR firm informatycznych, firm zajmujących się projektowaniem, tworzeniem nowych rozwiązań technicznych, wynalazków, know – how itp.
 • Dyrektorów działów R&D,
 • Pracowników firm informatycznych, pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie prac badawczo rozwojowych oraz prac projektowych,
 • Szefów firm zajmujących się pracami projektowymi, designem itp.
 • Prawników oraz radców prawnych przedsiębiorstw.

Program szkolenia:

 • Ochrona informacji poufnych pracodawcy na podstawie przepisów kodeksu pracy.
 • Nowe regulacje prawne w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.
  • Nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa.
  • O co powinien zadbać pracodawca (zamawiający) w celu zapewnienia ochrony swojej tajemnicy przedsiębiorstwa.
  • Jakie działania stanowią naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa.
  • Wykorzystanie tzw. know – how pracowniczego.
  • Wykorzystanie informacji uzyskanych w ramach tzw. reverse engineering.
  • Wykorzystanie informacji poufnych przez pracownika w celu „ujawnienia nieprawidłowości”.
 • Ochrona informacji poufnych w przypadku osób zatrudnianych na podstawie umów cywilnoprawnych. Umowa o zachowaniu poufności (NDA).
 • Ochrona informacji poufnych a kontakty pracownika z prasą. Czy można pracownikowi „zabronić” kontaktu z prasą?
 • Zasady nabywania przez pracodawcę praw własności intelektualnej do dóbr (utworów/wynalazków itp.) stworzonych przez pracownika.
  • Nabywanie praw do utworów ( w tym programów komputerowych).
   • Nabywanie majątkowych praw autorskich do tzw. utworów pracowniczych
   • Nabywanie majątkowych praw autorskich od osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych
   • Zasady wykonywania osobistych praw autorskich.
  • Zasady nabywania przez pracodawcę praw do wynalazków, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych stworzonych przez pracownika oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.
 • Ochrona dobrego imienia (renomy) pracodawcy.
  • Zasady ochrony dobrego imienia, renomy pracodawcy. Między prawem do krytki, a ochroną renomy pracodawcy.
  • Ochrona pracodawcy przed rozpowszechnieniem nieprawdziwych lub nieścichłych informacji w prasie oraz w serwisach internetowych.

Informacje o prelegentach:

Roman Bieda

Radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Maruta i Wspólnicy spółka jawna.
Ukończył również aplikację rzeczniowską i wykonuje zawód rzecznika patentowego.
Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz szeroko rozumianym prawie nowych technologii. W ramach pracy zawodowej zajmuje się między innymi negocjowaniem umów IT, w szczególności umów wdrożeniowych, umów serwisowych oraz innych umów dotyczących oprogramowania komputerowego. Na co dzień zajmuje się również doradztwem prawnym w projektach związanych z handlem elektronicznym, marketingiem internetowym oraz ochroną danych osobowych. Posiada doświadczenie w obsłudze projektów związanych z transferem technologii.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył między innymi Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji i Ochrony Konsumenta (Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ) oraz Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej (Uniwersytet Warszawski).
Wykłada przedmioty związane z prawem Internetu w Wyższej Szkole Europejskiej im ks. Józefa Tischnera w Krakowie oraz Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
Od kilku lat regularnie występuje na szkoleniach i konferencjach poświęconych różnym aspektom prawa nowych technologii oraz prowadzi zajęcia w ramach szeregu studiów podyplomowych. Prowadził zajęcia z zakresu prawa nowych technologii w ramach Executive MBA in IT organizowanych przez Zachodniopomorską Szkołę Bizensu. Autor artykułów prawniczych w prasie specjalistycznej. Prowadzi serwis www.romanbieda.pl

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 770 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniach nadesłanych do dnia 14 sierpnia
 • 870 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniach nadesłanych od dnia 15 sierpnia

Cena zawiera:

udział w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe i certyfikat w formie PDF.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.


Wydarzenie: Ochrona informacji poufnych, własności intelektualnej oraz dobrego imienia pracodawcy. Najważniejsze zmiany przepisów, orzecznictwo oraz praktyka obrotu.