Ochrona informacji poufnych, własności intelektualnej oraz dobrego imienia pracodawcy. Najważniejsze zmiany przepisów, orzecznictwo oraz praktyka obrotu.

O szkoleniu

W dniu 4 września 2018 r. weszły w życie istotne zmiany ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczeniu uczciwej konkurencji dotyczące ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.
Celem nowelizacji jest dostosowanie prawa polskiego do wymagań Dyrektywy 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem.
Nowe przepisy mają wpływ na zasady ochrony informacji poufnych zarówno w relacjach z pracownikami, jak również z osobami zatrudnionymi na podstawie umów cywilnoprawnych.
Celem szkolenia jest przede wszystkim omówienie nowych zasad ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Omówione zostaną zasady ochrony informacji poufnych w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontraktów cywilnoprawnych.
Przedstawione zostaną również zasady nabywania przez pracodawcę (zatrudnionego) praw do utworów (w tym programów komputerowych, dokumentacji) oraz projektów wynalazczych stworzonych przez pracowników oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.
W trakcie szkolenia omówione zostaną również zasady ochrony pracodawcy przed rozpowszechnieniem informacji naruszających renomę, dobre imię pracodawcy (np. przez byłych pracowników).
Kto powinien wziąć udział?

Zapraszamy:

 • Dyrektorów i specjalistów HR,
 • Szefów i pracowników HR firm informatycznych, firm zajmujących się projektowaniem, tworzeniem nowych rozwiązań technicznych, wynalazków, know – how itp.
 • Dyrektorów działów R&D,
 • Pracowników firm informatycznych, pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie prac badawczo rozwojowych oraz prac projektowych,
 • Szefów firm zajmujących się pracami projektowymi, designem itp.
 • Prawników oraz radców prawnych przedsiębiorstw.

Program szkolenia

 • Ochrona informacji poufnych pracodawcy na podstawie przepisów kodeksu pracy.
 • Nowe regulacje prawne w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.
  • Nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa.
  • O co powinien zadbać pracodawca (zamawiający) w celu zapewnienia ochrony swojej tajemnicy przedsiębiorstwa.
  • Jakie działania stanowią naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa.
  • Wykorzystanie tzw. know – how pracowniczego.
  • Wykorzystanie informacji uzyskanych w ramach tzw. reverse engineering.
  • Wykorzystanie informacji poufnych przez pracownika w celu „ujawnienia nieprawidłowości”.
 • Ochrona informacji poufnych w przypadku osób zatrudnianych na podstawie umów cywilnoprawnych. Umowa o zachowaniu poufności (NDA).
 • Ochrona informacji poufnych a kontakty pracownika z prasą. Czy można pracownikowi „zabronić” kontaktu z prasą?
 • Zasady nabywania przez pracodawcę praw własności intelektualnej do dóbr (utworów/wynalazków itp.) stworzonych przez pracownika.
  • Nabywanie praw do utworów ( w tym programów komputerowych).
   • Nabywanie majątkowych praw autorskich do tzw. utworów pracowniczych
   • Nabywanie majątkowych praw autorskich od osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych
   • Zasady wykonywania osobistych praw autorskich.
  • Zasady nabywania przez pracodawcę praw do wynalazków, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych stworzonych przez pracownika oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.
 • Ochrona dobrego imienia (renomy) pracodawcy.
  • Zasady ochrony dobrego imienia, renomy pracodawcy. Między prawem do krytki, a ochroną renomy pracodawcy.
  • Ochrona pracodawcy przed rozpowszechnieniem nieprawdziwych lub nieścichłych informacji w prasie oraz w serwisach internetowych.

Czas trwania

9.30 - 15.00

Prelegenci

Roman Bieda

Radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Maruta i Wspólnicy spółka jawna.
Ukończył również aplikację rzeczniowską i wykonuje zawód rzecznika patentowego.
Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz szeroko rozumianym prawie nowych technologii. W ramach pracy zawodowej zajmuje się między innymi negocjowaniem umów IT, w szczególności umów wdrożeniowych, umów serwisowych oraz innych umów dotyczących oprogramowania komputerowego. Na co dzień zajmuje się również doradztwem prawnym w projektach związanych z handlem elektronicznym, marketingiem internetowym oraz ochroną danych osobowych. Posiada doświadczenie w obsłudze projektów związanych z transferem technologii.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył między innymi Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji i Ochrony Konsumenta (Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ) oraz Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej (Uniwersytet Warszawski).
Wykłada przedmioty związane z prawem Internetu w Wyższej Szkole Europejskiej im ks. Józefa Tischnera w Krakowie oraz Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
Od kilku lat regularnie występuje na szkoleniach i konferencjach poświęconych różnym aspektom prawa nowych technologii oraz prowadzi zajęcia w ramach szeregu studiów podyplomowych. Prowadził zajęcia z zakresu prawa nowych technologii w ramach Executive MBA in IT organizowanych przez Zachodniopomorską Szkołę Bizensu. Autor artykułów prawniczych w prasie specjalistycznej. Prowadzi serwis www.romanbieda.pl

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

- komputer lub urządzenie mobilne ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
- przeglądarka internetowa (preferowany Firefox),
- używasz przeglądarki EDGE, wspierana jest tylko najnowsza oparta na silniku Chromium,
- głośnik, mikrofon i/lub słuchawki,
- NIE łącz się przez VPN i/lub sieć firmową - mogą ograniczać dostęp,
- Internet Explorer (IE) oraz Yandex NIE są wspierane,
- na otrzymany link do pokoju webinarowego może zalogować się tylko jedna osoba/urządzenie,

Rejestracja

Cena
za osobę - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 4 czerwca
790
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się
Cena
za osobę - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 5 czerwca
890
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
02-757 Warszawa
Pory 78
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
02-757 Warszawa Pory 78
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!