Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/ochrona-srodowiska-przed-halasem-w-swietle-znowelizowanej-ustawy-prawo-ochrony-srodowiska-oraz-aktow-wykonawczych-75691-id25

Informacje o szkoleniu

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu, na którym przedstawione zostaną zasad ochrony środowiska przed hałasem. Podczas szkolenia omówione zostaną  wskaźniki i dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku. Wykładowca szczegółowo omówi zasady wydawania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu przenikającego do środowiska. Przedstawimy strategiczne mapy hałasu i programy ochrony środowiska przed hałasem, po noweli przepisów o ochronie środowiska przed hałasem. Przyblizymy Państwu obowiązek ograniczenia ponadnormatywnych akustycznych oddziaływań na środowisko. Omówimy obszary ograniczonego użytkowania, strefę przemysłową oraz obszary ciche na terenie aglomeracji i na terenach niezurbanizowanych. Przedstawiona zostanie również rola miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w realizacji polityki ochrony środowiska przed hałasem.

 

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie adresujemy do pracowników działów ochrony środowiska przedsiębiorstw i organów administracji, pełnomocników ds. jakości i SZŚ, firm doradczych, do wszystkich zainteresowanych.

Program szkolenia:

1. Generalne zasady ochrony środowiska przed hałasem

2. Wskaźniki hałasu

3. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku

4. Decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu przenikającego do środowiska / pozwolenia na emitowanie hałasu do środowiska

5. Pozwolenia zintegrowane w zakresie emisji hałasu do środowiska

6. Szczegółowe omówienie zasad wydawania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu przenikającego do środowiska – uniwersalny przykład

7. Szczegółowe omówienie zasad wydawania decyzji o pozwoleniu zintegrowanym

8. Strategiczne mapy hałasu i programy ochrony środowiska przed hałasem, po noweli przepisów o ochronie środowiska przed hałasem

9. Obowiązek ograniczenia ponadnormatywnych akustycznych oddziaływań na środowisko

10. Kary za przekroczenie warunków korzystania ze środowiska, określonych w decyzjach o dopuszczalnym poziomie hałasu przenikającego do środowiska, pozwoleniach zintegrowanych oraz pozwoleniach na emitowanie hałasu do środowiska

11. Podstawowe cechy następujących instytucji: ocena oddziaływania na środowisko - analiza porealizacyjna - przegląd ekologiczny

12. Obszary ograniczonego użytkowania

13. Strefa przemysłowa

14. Obszary ciche na terenie aglomeracji i na terenach niezurbanizowanych

15. Rola miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w realizacji polityki ochrony środowiska przed hałasem

16. Konsultacje, dyskusja

Informacje o prelegentach:

 

Ekspert w zakresie ochrony środowiska przed hałasem

 

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 650 zł + 23% VAT za osobę
  • 600 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu powyżej 2 osób oraz dla stałych klientów

Cena zawiera:

udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, przerwę kawową, lunch.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: Ochrona środowiska przed hałąsem w świetle znowelizowanej ustawy - prawo ochrony środowiska oraz aktów wykonawczych.