Szkolenie

Ochrona środowiska w firmie/instytucji w 2020 r.

O szkoleniu

Z punktu widzenia przedsiębiorcy ochrona środowiska to wymagania prawne ponad 500 aktów regulujących materię bardziej skomplikowaną niż księgowość. Ciągłe zmiany w przepisach, nowe obowiązki i wysokie kary za nawet niewielkie przewinienia przyprawiają o zawrót głowy nawet osoby biegłe w tej dziedzinie.

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom praktycznych informacji na temat najważniejszych obowiązków przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska.

Szkolenie prowadzi doświadczony ekspert, które omówi m.in. następujące zagadnienia:

-jakie obowiązki w zakresie gospodarki odpadami dotyczą Państwa;
-jak prowadzić dokumentacje, jakie pozwolenia należy uzyskać;
-jak oraz gdzie wolno magazynować odpady;
-komu i jak można oddawać odpady;
-kiedy jest wymagana decyzja środowiskowa przed uzyskaniem zezwolenia na -zbieranie lub przetwarzanie odpadów.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresowane jest do wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwach, organizacji niekomercyjnych oraz urzędów*. Zapraszamy osoby zainteresowane zdobyciem lub podniesieniem kwalifikacji w obszarze wymagań prawnych ochrony środowiska.

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za ochronę środowiska, gospodarkę magazynową, zaopatrzenie, administrację, logistykę, zarządzanie, planowanie i rozwój oraz egzekwowanie prawa, w szczególności przedstawicieli przedsiębiorstw produkcyjnych oraz usługowych, administracji publicznej oraz firm zajmujących się doradztwem ochrony środowiska.

* Obowiązki w zakresie ochrony środowiska dotyczą wszystkich wymienionych podmiotów.

Program szkolenia

System prawny ochrony środowiska

Wprowadzenie – obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska

Pozwolenia i zezwolenia w ochronie środowiska

 • Korzystanie ze środowiska
 • Emisje do powietrza
 • Gospodarka odpadami

Gospodarowanie odpadami

 • Odpad, produkt uboczny oraz utrata statusu odpadu
 • Zmiany w przepisach obowiązują od 1 stycznia 2020 r.;
 • Ewidencja oraz sprawozdawczość poprzez BDO (Baza Danych o Odpadach);
 • Zmiany wprowadzone tzw. pakietem odpadowym z lipca 2018 r.
 • Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami
 • Zbieranie i przetwarzanie odpadów
 • Opłaty związane z gospodarowaniem odpadami
 • Uprawnienia oraz właściwość organów
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym – nowe wyzwanie dla rynku

System opłat za korzystanie ze środowiska

 • Opłaty za korzystanie ze środowiska
 • Obowiązujące stawki i formularze
 • Terminy oraz adresaci sprawozdań
 • Opłaty podwyższone i kary
 • Zasady naliczania opłat za korzystanie ze środowiska – przykłady praktyczne
 • Emisja do powietrza (silniki spalinowe, kotły grzewcze, emisja z instalacji)
 • Składowanie odpadów – opłaty podwyższone
 • Raport do KOBiZE – kogo dotyczy oraz zasady sporządzania

System opłat produktowych (opakowania)

 • Jak realizować obowiązek odzysku i recyklingu zgodnie z nową ustawą?
 • Współpraca z organizacją odzysku oraz nowe wymagania dla organizacji odzysku
 • Samodzielna realizacja obowiązku odzysku i recyklingu
 • Zasady rozliczania opakowań wielomateriałowych oraz po środkach niebezpiecznych
 • Jak wyliczyć opłatę produktową oraz jakie sprawozdanie złożyć?

Ewidencja i sprawozdawczość

 • Zasady prowadzenia, wzory, terminy, organy właściwe

Organy ochrony środowiska – ich uprawnienia i obowiązki

 • Gdzie załatwić sprawę?
 • Zakres odpowiedzialności urzędów

Jak przygotować się do kontroli z zakresu ochrony środowiska

 • Przebieg kontroli
 • Zasady współpracy z organami egzekwowania prawa

Kary za nieprzestrzeganie wymagań prawnych ochrony środowiska

 • Jakie organy i kiedy mogą nakładać kary
 • Kary grzywny oraz administracyjne kary pieniężne
 • Procedury odwoławcze

Najnowsze oraz planowane zmiany w przepisach ochrony środowiska omawianych podczas szkolenia

Wykład i ćwiczenia w grupie – dyskusja: pytania i odpowiedzi.

Czas trwania

10:00 – 16:00

Prelegenci

Cytat

trener Effect Group

Gdzie i kiedy

Warszawa 4 grudnia 2020
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Kraków 6 listopada 2020
brak danych

Kraków

woj. małopolskie

Zapisz się

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę
750 PLN
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.
Zapisz się

Organizator

Effect Group Sp. z o.o.
01-443 Warszawa
Erazma Ciołka 16
woj. mazowieckie
Effect Group Sp. z o.o. to firma szkoleniowo-doradcza która działa na rynku szkoleń od II połowy 2006 roku i specjalizuje się w zwiększaniu efektywności na wszystkich poziomach organizacji, poprzez udostępnianie sprawdzonej wiedzy i doświadczenia zaw...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia online dostępnego na górze strony. Skontaktujemy się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Effect Group Sp. z o.o.
01-443 Warszawa Erazma Ciołka 16
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!